facebook youtube Mobile

สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีบริการห้องมาตรฐาน ห้องชุดVIP ห้องไอซียู ห้องชุดแบบ VVIP และห้องชุดแบบ VVVIP ห้องพิเศษเหล่านี้ เป็นต้น เพื่อสนองความต้องการให้กับผู้ป่วยได้ทุกคน
ห้อง ICU (ห้องสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ) (อยู่ชั้น 6 มีเตียงปลอดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ แอร์ระบบปลอดเชื้อโรค เครื่องวัดคลื่นความถี่หัวใจ (ECG)
เบื้องหลังของโรงพยาบาลมีออกซิเจนธรรมชาติ ซึ่งก็คือภูเขาไป๋หยุนที่มีทัศนียภาพงดงาม สภาพแวดล้อมภายใน

ที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com