Wap

2012 วันมะเร็งโลก การมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จที่มหัศจรรย์


 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประสบความสำเร็จในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวันมะเร็งโลก

  เช้าวันที่24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวันมะเร็งโลกปี2012 โดยจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลกวางโจว ณ อาคารบริหารโรคมะเร็งในห้องประชุมชั้นสองซึ่งได้ประสบความสำเร็จ

  หัวข้อวันมะเร็งโลก ปี2012 คือการมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จที่มหัศจรรย์ "Together it is possible" การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครั้งนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งทั้งในและนอกประเทศมากกว่าร้อยท่านมาร่วมงาน คุณ เฉิงปิงรองประธานโรงพยาบาล คุณ เพิงเสี่ยวฉื้อ ผู้อำนวยการรักษาโรคมะเร็ง คุณ เฮอเหลียงฉง ผู้อำนวยการพยาบาล ร่วมทั้งหัวหน้านางพยาบาลท่านอื่นๆได้ออกมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วย

  การประชุมครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวครั้งนี้ โดยมี คุณ เฮอเหลียงฉง ผู้อำนวยการพยาบาลได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการฟื้นฟูสุขภาพเป็นท่านแรก ท่านกล่าวว่า ผ่านการป้องกันล่วงหน้าและการแทรกแซงนั้น โรคมะเร็งร้อยละ 40 เปอร์เซ็นสามารถป้องกันได้ หากพบเห็นมะเร็งในช่วงระยะขั้นแรกนั้น สามารถรักษามะเร็งให้เรียบร้อยได้ ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวพร้อมให้ความร่วมมือ ปรึกษา และยกระดับคุณภาพการรักษาที่ดีกว่า มุ่งมั่นการรักษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ให้การรักษาที่ทันเวลา ยอมรับมาฐานการรักษาทางคลินิกและทางวิทยาศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของผุ้ป่วยดีกว่าเร็วกว่า

  จากนั้น ได้มีหญิงวัยกลางคนที่เป็นโรคมะเร็งคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็งในการรักษาโรคมะเร็ง ได้แบ่งประสอบการณ์และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเอาชนะมะเร็ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งในปัจจุบัน

  ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญได้มีการพูดคุยและใช้ภาษาในลักษณะที่แตกต่างกันและสื่อสารกัน ผู้ป่วยและครอบครัวทั้งในและต่างประเทศได้แย่งไมค์โครโฟนในการถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายคำถาม ทั้งวิธีการตรวจหามะเร็ง การคัดกรองมะเร็ง และวิธีการรักษาที่ดีกว่าเป็นต้น ท่าน เฉิงปิง รองประธานโรงพยาบาลกวางโจวและคุณ เพิงเสี่ยวฉื้อ ผู้อำนวยการรักษาโรคมะเร็ง ได้ตอบปัญหาอย่างละเอียด และคลี่คลายความสงสัยให้ต่อผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างดี

  วันมะเร็งโลก UICC (สหภาพนานาชาติต่อต้านโรคมะเร็ง)ได้มีการเริ่มตั้งแต่ปี2000เป็นต่อมา โดยการกำหนดเวลาและการจัดกิจกรรมเป็นวันที่4 กุมภาพันธ์ ของทุกๆปี เพื่อความร่าวมือในการวิจัยโรคมะเร็ง ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ

  ปี2012จีนและญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วม ในวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนพลังของมวลชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พวกเขาควรจะได้รับการเป็นผู้ดีของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวและผู้บริการทางคลินิกโรคมะเร็ง แรงบันดาลใจจากพลังมวลชนและการดูแลจากครอบครัวนั้นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทางโรงพยาบาล เชื่อมั่นในตัวเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานของการดูแลรักษา ผ่านการดูแลจากทางพยาบาลและครอบครัว ร่วมทั้งสังคมในการต่อสู้ สามารถประสบความสำเร็จในการเอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างมหัศจรรย์

  ท้ายที่สุด ทางโรงพยาบาลโรคมะเร็งกวางโจวได้มีการแจกร่มให้ผู้ป่วยที่เข้ารวมงานด้วย เพื่อแสดงถึงการมีชีวิตใหม่ของพวกเขา

คุณ เฮอเหลียงฉง ผู้อำนวยการพยาบาล ได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการฟื้นฟูสุขภาพ

บรรยากาศการประชุมที่มีความอบอุ่นมาก

ผู้ฟังตั้งหน้าตั้งตาฟังการบรรยาย

ผู้ฟังใช้ IPADบันทึกบรรยากาศการประชุม เพื่อให้ครอบครัวญาติพี่น้องในต่างแดนรับรู้ถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยบาล ณ ประเทศจีน

ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีสีผิวและภาษาที่ไม่เหมือนกันแย่งไมค์กันเพื่อถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ป่วยและครอบครัวที่มีสีผิวและภาษาที่ไม่เหมือนกันแย่งไมค์กันเพื่อถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ

 คุณ เพิงเสี่ยวฉื้อ ผู้อำนวยการรักษาโรคมะเร็ง ตอบคำถามอธิบายความสงสัยของผู้ป่วย

การแจกของขวัญ


ถ่ายรูปร่วมกันที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้องR5128-5129 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
modernhospital.th@gmail.com