facebook youtube Mobile

ประวัติของศาสตราจารย์หลิวหลู่กวง

ประวัติของศาสตราจารย์หลิวหลู่กวง


ศาตราจารย์หลิวหลู่กวง อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท

 

     ศาสตราจารย์หลิวหลู่กวงเคยได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ถ่งจี้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหัวจงควบด้วยหัวหน้าแพทย์แผนกมะเร็ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนานาชาติที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว จนถึงตอนนี้ศาสตราจารย์หลิวทำงานด้านการแพทย์มากว่า 50 ปีแล้ว เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการกับมะเร็งทุกชนิดโดยเฉพาะในด้านมะเร็งสูตินรีเวช ท่านมีความรอบรู้ที่ค่อนข้างมาก และยังได้ริเริ่มการผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้ายโดยให้ยาเคมีไปสกัดกั้นหลอดเลือดแดงที่อุ้งเชิงกราน วิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้และการสังเกตโครงสร้างจุลภาค


วิจัยด้วยความเพียรพยายาม สั่งสมประสบการณ์และความรู้

     หลังจากที่ศาสตราจารย์หลิวจบปริญญาตรีด้านการแพทย์ในปี 1963 ก็ได้เริ่มทำงานด้านการแพทย์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 70 ท่านไปที่ปักกิ่งก่อนแล้วไปเรียนเพิ่มเติมที่เซี่ยงไฮ้ โดยเรียนด้านการผ่าตัด การทำคีโม การฉายแสง เทคโนโลยีเหล่านี้ เป็นต้น เพื่อที่จะเข้าใจการดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้น ในปีเดียวกันนั้นศาสตราจารย์หลิวยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่มณฑลเหอหนานเขตหลิน ในปี 1978 ทั่วประเทศจีนมีการฟื้นฟูระบบการสอบของนักศึกษาปริญญาโท และด้วยความขยันของตนเองศาสตราจารย์หลิวจึงสามารถสอบเข้าวิทยาลัยการแพทย์ซานตง เรียนปริญญาโททำวิจัยด้านเทคโนโลยีแบบบูรณาการมะเร็งสูตินรีเวช และหลังจากที่จบการศึกษาปริญญาโทแล้วก็ทำงานด้านมะเร็งมาโดยตลอด สะสมประสบการณ์ที่มีอย่างมากมายมาเรื่อยๆ

     ด้วยเวลาการทำงานกว่า 50 ปีในวงการแพทย์และความรู้ด้านการแพทย์ที่ล้นเหลือ ศาสตราจารย์หลิวจึงรับตำแหน่งกรรมการสมาคมแพทย์จงหัวและสมาคมมะเร็งอู่ฮั่น เป็นกรรมการการสมาคมต้านมะเร็งของมณฑลหูเป่ยและเป็นคณะกรรมการสมาคมเชี่ยวชาญด้านคีโมของมณฑลหูเป่ย เป็นคณะกรรมการเฉพาะทางด้านมะเร็งปากมดลูกและเต้านมมณฑลหูเป่ย และกรรมการสมาคมมะเร็งวัยชราทั่วประเทศ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์หลิวยังได้รับเชิญให้ไปร่วมงานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมะเร็งนานาชาติ เช่น การประชุมด้านมะเร็งแห่งเอเชีย การประชุมเขตอาเซียนครั้งที่ 14 และการประชุมมะเร็งปอดโลกครั้งที่ 8 เป็นต้น อีกทั้งพูดคุยอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งจากทั่วโลก เรียนรู้เทคโนโลยีและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่มาใช้ในการทำงาน นอกจากนั้นแล้ว ศาสตราจารย์หลิวยังได้นำประสบการณ์ของตนเองมารวบรวมสรุปและได้แถลงบทความกว่า 40 บทความในงานการประชุมทั้งระดับนานาชาติและระดับอื่นๆ อีกด้วย


เทคโนโลยีแบบบูรณาการหลากหลายสาขา ความรอบรู้ที่มากมาย

     เนื่องด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการทำลายเซลล์มะเร็งจึงไม่ได้กำจัดอยู่แค่การผ่าตัดแบบดั้งเดิม ทำคีโมหรือการฉายแสง การปรากฏรูปแบบใหม่จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบหลากหลายศาสตร์ (MDT) ทำให้เกิดเป็นความหวังครั้งใหม่ของผู้ป่วยมากมาย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมหลากหลายศาสตร์ (MDT) ในปัจจุบันเป็นกลุ่มแบบอย่างใหม่และแนวคิดใหม่ในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกร้าย โดยอาศัยแนวทางของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนี้ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำของมะเร็ง ยืดอายุของผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ในช่วงที่ศาสตราจารย์หลิวใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ MDT กลุ่มนี้ในการดูแลผู้ป่วย ท่านได้สะสมประสบการณ์มากมาย ในฐานะที่ศาสตราจารย์หลิวเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญการบูรณาการหลากแขนงของรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนี้ท่านได้นำความรู้มาช่วยผู้ป่วยนับไม่ถ้วนในการต่อต้านมะเร็ง ท่านบอกว่ากลุ่ม MDT จะหลีกเลี่ยงการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยเพียงวิธีเดียว ลดความผิดพลาดในการดูแลให้ผู้ป่วย ได้รับการดูแลที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้นจึงสามารถหลีกเลี่ยงการกลับมาใหม่ของมะเร็ง ยืดอายุของผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการหลากสาขานั้นไม่ได้แค่นำการผ่าตัด การทำคีโม การฉายแสง การทำคีโมเฉพาะจุด การฝังแร่ เทคโนโลยีด้วยความเย็นและการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันต่อสู้ การใช้ยีน การบูรณาการระหว่างแพทย์จีนและปัจจุบัน เป็นต้น มาประยุกต์ใช้รวมกันเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ เป็นกระบวนการที่รวมตัวกันของหลากหลายสาขา


ผู้ป่วยคือศูนย์รวมทั้งหมด

     ในการทำงานมา 50 ปีของศาสตราจารย์หลิว จุดหมายการบริการที่ยึดหลักมาตลอดนั่นก็คือผู้ป่วย คือศูนย์รวมทั้งหมด ท่านปฏิบัติกับผู้ป่วยเสมือนเป็นญาติ ใช้ใจรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย ใช้ความรักเอาใจใส่ห่วงใยผู้ป่วย ใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทุเลาจากความเจ็บปวดของโรคที่เป็น ศาสตราจารย์หลิวมีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ทางคลินิกอย่างกว้างขวาง เคยช่วยผู้ป่วยมามากกว่าพันคนบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วย ยืดอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้ป่วยมาโดยตลอด

     เคยมีผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะท่านหนึ่ง ตอนที่เขาได้รับการยืนยันว่าเป็นมะเร็งนั้น ตัวมะเร็งได้ลามไปที่รังไข่ ตับ และลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองส่วนท้องหลายจุด หมอหลายคนต่างบอกว่า อาการของเขาไม่สามารถรับการผ่าตัดได้แล้ว ทำได้แค่เพียงดูแลแบบประคับประคอง ในขณะที่เขาหมดหวัง เขาโชคดีมากที่มาเจอศาสตราจารย์หลิวพอดีซึ่งทำให้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ให้แก่เขา ในความคิดของศาสตราจารย์หลิวจากที่ทำงานด้านมะเร็งมาหลายปีนั้น ตัวอย่างเคสของผู้ป่วยคนนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากที่ผ่านการตรวจและวินิจฉัยและดูตามอาการของคนไข้แล้ว ศาสตราจารย์หลิวก็สามารถวางแนวทางการแบบบูรณาการให้เขาได้ทันที อีกทั้งให้กำลังใจให้ความมั่นใจกับผู้ป่วย ทำให้เขาได้รับโอกาสในการผ่าตัดอีกครั้ง และหลังจากที่ผ่าตัดแล้ว อาการของเขาได้รับการควบคุมอย่างรวดเร็ว ท้ายที่สุดศาสตราจารย์หลิวก็สามารถช่วยยืดอายุผู้ป่วย ถึงตอนนี้เขาอยู่มาแล้ว 3 ปี อาการของเขาก็ยังอยู่ในสถานะที่คงที่และแข็งแรง


**หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่
FB: https://www.facebook.com/cancerhospitalth/
Website: http://www.moderncancerthai.com/
Line Official: moderncancer
-------------------------------------------
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-645-2499 , 082-799-2888 , 099-671-9321 , 02-645-2799
รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com