Wap

อาการของมะเร็งทวารหนัก

มะเร็งทวารหนักเกิดจากเนื้อร้ายที่อยู่ภายในเซลล์ทวารหนัก สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่จากการวิจัยพบว่ามีปัจจัยบางอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งทวารหนัก ซึ่งประกอบด้วยเชื้อ HPV กิจกรรมทางเพศ การสูบบุหรี่ การติดเชื้อโรคเอดส์ และรอยโรคชนิดดีบริเวณทวารหนัก ปัจจัยเหล่านี้เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ว่า ถึงแม้ว่าอัตราการเกิดมะเร็งทวารหนักจะมีน้อย แต่ก็ต้องหันมาให้ความสนใจ ดังนั้นแล้วทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในมะเร็งทวารหนัก เพื่อจะได้ค้นพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ


อาการมะเร็งทวารหนัก


ประเภทของมะเร็งทวารหนัก

เนื่องจากตำแหน่งในการเกิดมะเร็งแต่ละที่ไม่เหมือนกันจึงสามารถแบ่งประเภทของมะเร็งทวารหนักเป็น มะเร็งปฐมภูมิ มะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma มะเร็งชนิดต่อม มะเร็งชนิด Basal cell carcinoma มะเร็งเมลาโนบาชนิดร้าย และมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร

1.มะเร็งปฐมภูมิ : เซลล์ชั้นบนของทวารหนักบางเซลล์ดูแล้วมีความผิดปกติ เหมือนเป็นเซลล์มะเร็ง

2.มะเร็งชนิด Squamous cell carcinoma : เนื้องอกมาจากขอบทวารหนักและเซลล์ Squamous cell carcinoma บริเวณรูทวารหนัก

3. มะเร็งชนิดต่อม : เกิดจากต่อมปล่อยสารคัดหลั่งรูทวารที่อยู่ใต้เยือเมือกบริเวณทวารหนักและอาจจะเกิดจากต่อมอะโพไครน์ (เป็นต่อมผิวหนังรอบทวารหนักที่หลั่งเหงื่อออกมา)

4.มะเร็งชนิด Basal cell carcinoma : เกิดบริเวณต่อมผิวหนังรอบทวารหรือเกิดได้บริเวณผิวหนังที่เจอแดดมาก เช่น บริเวณใบหน้าหรือมือ มีเพียงส่วนน้อยที่เกิดตรงทวารหนัก

5. มะเร็งเมลาโนบาชนิดร้าย : เป็นเนื้องอกที่มาจากเซลล์เมลานินที่อยู่ในผิวหนังบริเวณทวารหนัก มีเพียง 1% - 2% ของมะเร็งทวารหนักที่เป็นชนิดเมลาโนบา

อาการของมะเร็งทวารหนัก

1. มีเลือดออก : มีเลือดออกบริเวณลำไส้ตรงหรือทวารหนัก และเป็นหนักขึ้นตามอาการของโรค ถ้าหากมีอาการอุจจาระเป็นเลือด ควรจะทำตามคำแนะนำของแพทย์ตรวจลำไส้ตรงหรือทวารหนัก

2. มีอาการคัน : บริเวณทวารหนักมีอาการคันผิดปกติ

3.มีก้อนเนื้อ : ขอบทวารมีก้อนเนื้อเล็กๆ และเติบโตช้า ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือไปโรงพยาบาลทำซีทีสแกน เพื่อตรวจดูสภาพของก้อนเนื้อ

4. ระบบการขับถ่ายเปลี่ยนไป : มีการขับถ่ายมากขึ้น รูปร่างของอุจจาระเล็กและมีความรู้สึกถ่ายไม่สุด

5.ต่อมน้ำเหลืองโต : ต่อมน้ำเหลืองรอบๆ ทวารหนักหรือบริเวณขาหนีบบวมโต แนะนำให้ทำซีทีเพื่อตรวจดูว่ามีการลุกลามหรือไม่

6.มีอาการเจ็บ : ทวารหนักมีอาการเจ็บปวด เมื่อก้อนเนื้อลุกลามไปที่รูทวารหรือกล้ามเนื้อหูรูดแล้วกลับมีอาการเจ็บมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า หากพบว่ามีอาการคล้ายคลึงกับมะเร็งทวารหนัก ควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูอาการและทำการรักษา