Wap

อาการมะเร็งตับ

สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับมีดังนี้ :รับประทานผักและผลไม้น้อย เวลากลางคืนมักยุ่งอยู่กับการทำงานและความบันเทิง ไม่ได้พักผ่อน กลั้นอุจจาระอยู่เสมอ จากอาการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า จริงๆแล้วมะเร็งตับไม่ได้ห่างไกลจากการใช้ชีวิตของเราเลย

เมื่อมีอาการมะเร็งตับปรากฏขึ้น มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคอื่นๆ เช่น ปวดกระเพาะ ท้องอืด ไม่อยากรับประทานอาหาร ผู้ป่วยบางท่านคิดว่าตนเป็นโรคกระเพาะ บางท่านเข้าใจว่าเป็นถุงน้ำดีอักเสบ เมื่อเวลาที่ร่างกายรู้สึกไม่สบาย จะต้องแยกแยะสภาพร่างกายอย่างละเอียด โดยการตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับ ลดอัตราการวินิจฉัยที่ผิดพลาด  


มะเร็งตับ


ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า การแสดงออกของมะเร็งตับระยะแรกไม่ได้เป็นไปในรูปแบบตายตัวเสมอ จึงทำให้มักจะถูกละเลย สามารถพิจารณาอาการประกอบได้ดังต่อไปนี้

1.ความอยากอาหารลดลงอย่างเห็นได้ชัด:ท้องรู้สึกแน่น อืด การย่อยอาหารไม่ดี บางครั้งปรากฏอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตับ สามารถทำการตรวจตับด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ซึ่งจะไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใด

2.ปวดท้องด้านขวาบน :บริเวณตับมีอาการปวดอย่างต่อเนื่องหรือเป็นบางครั้งบางคราว บางครั้งถ้าเนื้องอกมีการลุกลามอาการเจ็บก็จะรุนแรงขึ้น บริเวณตับที่เจ็บสามารถทำการตรวจด้วยเครื่องซีทีสแกน ซึ่งจะสามารถแสดงออกถึงขนาด จำนวน ลักษณะ ตำแหน่ง ขอบเขต ได้อย่างชัดเจน ระดับของเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อร้ายมีปริมาณสูง รวมไปถึงความสัมพันธ์กับท่อน้ำดีภายในตับ

3.เลือดออก: มักจะมีอาการเลือดไหลทางจมูก เลือดออกตามผิวหนัง เป็นต้น

4.อ่อนเพลีย ผอม ไข้และบวมน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ

5. ตัวเหลือง ท้องบวม คันตามผิวหนัง

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแนะนำว่า อาการมะเร็งตับโดยทั่วไปเมื่อโรคพัฒนาจนถึงระยะกลางและระยะสุดท้าย จึงจะสามารถเห็นชัด และในเวลานั้นมักจะสูญเสียโอกาสในการผ่าตัด ด้วยเหตุนี้การตรวจด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรงอย่างต่อเนื่องไม่สามารถบรรเทาลงได้ มีความเป็นไปได้มากว่าอาจจะเป็นโรคตับ หรือมีอาการรู้สึกอึดอัดบริเวณส่วนหัวใจ บริเวณท้องด้านขวารู้สึกเจ็บ รู้สึกไม่สบายหรือถูกกด เป็นต้น น้ำหนักลดลง มีอาการไข้และตัวเหลืองโดยหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้

เมื่อปรากฏอาการดังกล่าว ก็อาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งตับเสมอไป แต่ก็ควรไปตรวจโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคตับ เพื่อให้แน่ใจอาการของโรค และรีบทำการรักษาอาการดังกล่าว มะเร็งตับระยะแรกหากได้รับการรักษาอย่างประสิทธิภาพ ก็สามารถยืดการมีชีวิตอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้