Wap

อาการมะเร็งโพรงจมูก

ตำแหน่งที่หลังโพรงจมูกปิดบัง อาการระยะเริ่มแรกไม่ชัดเจน ปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนคือ คัดจมูก จมูกเลือดออก ปวดหัว หูอื้อ มักจะถูกมองข้ามได้ง่าย ทำให้ผู้ป่วยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่คือผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะสุดท้าย ทำให้การรักษานั้นค่อนข้างยุ่งยากมาก

อาการโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

อาการพบบ่อยของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

1.จมูกมีเลือดออก:จมูกมีเลือดออกคืออาการหนึ่งในของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะเริ่มแรก จะมีอาการที่เห็นได้เช่นเจนคือมีเลือดออกหรือในน้ำมูกมีเลือดปนเพียงรูจมูกข้างเดียว เวลาน้ำมูกมีเลือดน้อยผู้บ่อยมักจะมองข้าม ทำให้ผู้บ่วยเข้าใจผิดว่าเป็นโรคจมูกอักเสบหรือไซนัสอักเสบ

2.อาการคัดจมูกอาการคัดจมูกเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกระยะเริ่มแรก จะมีอาการคัดจมูกแบบข้างเดียวบ่อย เวลาก้อนมะเร็งยังเล็กอยู่นั้น การคัดจมูกจะไม่รุนแรง หากก้อนมะเร็งโตขึ้นมาก อาการคัดจมูกจะเพิ่มมากขึ้น จะมีอาการคัดจมูกที่รูจมูกทั้งสองข้าง

3.หูอื้อ、การฟังลดลง:อแอาการหูอื้อ หูหนวก การฟังต่ำลงก็เป็นสัญญาณระยะเริ่มแรกของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก อาการพวกนี้คือเกิดจากเชื้อมะเร็งหลังโพรงจมูกอุดตันในปากหลอดหูตอนกลางยูสเทเซียน การฟังต่ำลงอาจจะคือโรคมะเร็งร้ายแรงยิ่งขึ้นทำให้ประสาืทการฟังเสียหาย หูอื้อกับการฟังลดลงมักจะวิถุกนิจฉัยผิดเป็นหูชั้นกลางอักเสบหรือโรคอื่นต่างๆ ทำให้การรักษาล่าช้า

4ปวดหัว:เวลาการวินิจฉัยผู้ป่วยประมาณ%มีอาการปวดหัว อาการปวดหัวของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกมักจะออกมาเป็นอาการปวดศรีษะเพียงข้างเดียว ตำแหน่งปวดหัวระยะเริ่มแรกไม่คงที่ อาการมาเป็นพักๆ เป็นอาการเริ่มแรกหรืออาการรักษณะอย่างเดียว อาการปวดหัวของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกมีความสัมพันเกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างของมะเร็งทำลายฐานกะโหลก ประสาทและหลอดเลือด

5.ก้อนเนื้อตรงที่ต้นคอก้อนมะเร็งตรงที่ต้นคอ:จจจจำนวนก้อนมะเร็งตรงที่ต้นคอก้อนเนื้อตำแหน่งที่ต้นคอมะเร็งหลังโพรงจมูกลุกลามไม่เยอะ แต่ใหญ่เจริญเพิ่มเร็วก้อนแข็งแต่การดันไม่เจ็บ การเคลื่อนไม่ง่าย

6.อาการประสาทหัวกะโหลก:นอกจากมีอาการหน้าชา การเห็นภาพซ้อน ตามัว หนังตาต่ำลง อาการตาเข ยังมีอาการความรู้สึกของคอหอยลดลง เพดานอ่อนของช่องปากอัมพาด การกลืนลำบาก เสียงแหบ กระดกลิ้นเป็นเฉียงเป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่คำเตือนว่า ถ้ามีอาการหนึ่งในหกที่กล่าวมานี้นั้น ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพที่สถาบันการแพทย์โดยทันที เพื่ยขจัดความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก