Wap

อาการมะเร็งต่อมลูกหมาก

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรก ไม่ค่อมแสดงอาการอย่างเด่นชัด ในขณะที่เนื้องอกนั้นก็ไม่หยุดการเจริญเติบโต โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการที่แสดงออกหลากหลาย และอาการค่อยๆหนักมากขึ้น สรุปมีสามลักษณะ

อาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

1.ปัสสาวะอุดตัน: เนื่องจากค่อยๆเพิ่มขึ้นของเนื้องอกทำให้บีบท่อปัสสาวะ เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการปัสสาวะอุดตัน บ่อยๆขึ้นทำให้ปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะถี่และมีอาการปวดขณะปัสสาวะ อาการจะค่อยๆหนักขึ้น สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายไม่สามารถขับปัสสาวะหรือมีปัสสาวะกักไว้ในร่างกาย

2.เนื้อเยื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง: โรคมะเร็งต่อมลูกหมากในปัจจุบันเมื่อกัดเซาะทำลายอวัยวะเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ทำให้เกิดการแทรกซึมไปบางบริเวณ ยกตัวอย่างเช่น มะเร็งลุกลามยังเส้นประสาทและกระดูกเชิงกราน ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการช่วงท้องเล็กลง มีอาการปวดและผิดปกติ ผู้ป่วยบางคนมีอาการปวดบริเวณถุงอัณฑะและเอว มะเร็งลามไปที่กระเพาะปัสสาวะและต่อมน้ำเชื้อทำให้มีอาการปัสสาวะปนเลือด เลือดสด(น้ำใสๆปนเลือด)มะเร็งลุกลามยังท่อลำเลียงปัสสาวะทำให้น้ำขังที่บริเวณไต ลุกลามยังท่อปัสสาวะทำให้เกิดอาการปัสสาวะกักในร่างกายและควบคุมปัสสาวะไม่ได้

3.การแพร่กระจายของมะเร็ง: พบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่แพร่กระจายยังกระดูก ทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกระดูกเสื่อมต้องทนต่ออาการเจ็บปวด และอาการหนักเป็นอันตรายมากเนื่องจากกระดูกหัก ในขณะที่กระดูกเสื่อมหักนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำและโลหิตจางด้วย มะเร็งเจริญเติบโตแพร่กระจายยังหลอดเลือดและต่อมน้ำเหลือง สามารถทำให้เลือดออกและการไหลเวียนต่อมน้ำเหลืองติดขัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักพบอาการแขนขาทั้งสี่บวมน้ำ มะเร็งลามไปที่ปอดส่งผลทำให้มีอาการเจ็บหน้าอก ปอดติดเชื้อ หายใจติดขัด ไอปนเลือดเป็นต้น หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังตับทำให้ตับนั้นผิดปกติ มีอาการดีซ่าน เป็นต้น มะเร็งลามไปยังหน้าอกนั้น ทำให้มีอาการปวดหัว มึนหัว อาเจียน ความจำไม่ดี ระยะสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมักพบอาการ หน้าอกบวมน้ำ ท้องบวมน้ำ อาการบวมทั้งร่างกายเป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวเตือนว่า หากมีอาการคลายกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก อันดับแรกควรเข้ารับการตรวจโดยโรงพยาบาลเฉพาะทาง