082-799-2888  02-645-2799  

เทคนิคสเต็มเซลล์

 เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร ?

 ในกระบวนการการแบ่งตัวของเซลล์นั้น เซลล์แบ่งตัวเป็นเซลล์ใหม่อย่างเต็มที่ในระยะหนึ่งจะสูญเสียความสามารถของการแบ่งตัวอีก และเสื่อมสลายตามวัยในกระบวนการพัฒนาการของร่างกายเราได้เก็บรักษาเซลล์ที่ยังไม่เคยแบ่งตัวไว้ เรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดนี้เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวและยังคงความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดอยู่และมีคุณสมบัติในการแบ่งตัวเป็นเซลล์อื่นหรืออวัยวะอื่นโดยผ่านการชักจูงการแบ่งตัวเฉพาะทาง ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่าเป็นเซลล์ที่มีความสามารถรอบด้าน

 การตายของมนุษย์ต่างก็เกี่ยวกับการตายของเซลล์ เมื่อเซลล์ต้นกำเนิดปลูกถ่ายเข้าร่างกายของมนุษย์ สามารถซ่อมแซมหรือแทนเซลล์ที่เสีย เซลล์ที่เกิดอาการโรคและเซลล์ที่เสื่อมสลาย จนบรรลุเป้าหมายของการรักษา ปัจจุบันนี้เทคนิคการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดและเทคนิคการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดต่างก็พัฒนาไปเป็นขั้นตอนปฏิบัติจริงทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จในการรักษาโรคระบบประสาท โรคภูมิคุ้มกันเป็นต้น

สเต็มเซลล์, โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

 ประเภทของเซลล์ต้นกำเนิด

 เซลล์ต้นกำเนิดจัดตามระดับความสามารถในการแบ่งออกเป็น3ประเภท

 (1) เซลล์ต้นกำเนิดที่มีความสามารถรอบด้านเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มี

 (2) เซลล์ต้นกำเนิดหลากความสามารถเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่มีศักยภาพ

 (3) เซลล์ต้นกำเนิดความสามารถเดี่ยว

 แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิด

 จนถึงปัจจุบันนี้ เซลล์ต้นกำเนิดส่วนใหญ่เอามาจากไขกระดูกและสายสะดือ

 เซลล์ต้นกำเนิดของไขกระดูกมีความตั้งเดิมมากกว่าเซลล์ต้น

 กำเนิดที่เลือด แต่ที่สายสะดือมีความตั้งเดิมมากกว่าที่ไขกระดูกอีก

 เซลล์ต้นกำเนิดที่สายสะดือมีความสามารถแบ่งตัวสูงสุดและเร็วที่สุด รองมาคือเซลล์ต้นกำเนิดที่ไขกระดูก และสายสะดือเป็นเเซลล์ต้นกำเนิดที่มีอัตรามากที่สุด รองมาคือไขกระดูก

 หลักในการรักษาของเซลล์ต้นกำเนิด

 หลักในการรักษาของเซลล์ต้นกำเนิดก็คือนำ เซลล์ต้นกำเนิดมาทำการแบ่งแยก การเพาะเลี้ยงการชักจูงให้แบ่งตัวเฉพาะทางภายนอกร่างกายเพื่อเพาะเลี้ยงเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ ที่ปกติและมีชีวิตชีวากว่าเดิมโดยใช้เทคนิคพิเศษโดยปลูกถ่ายเข้าร่างกายแทนเซลล์ที่ตายตามปกติหรือที่ตายผิดปกติ เป็นการปฏิวัตสมัยใหม่ของการรักษาโรค

 ข้อดีของการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

 การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดให้มองว่า เซลล์ต้นกำเนิดเป็นยาชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกายผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ถูกทำร้าย ให้การรักษาโรคบรรลุเป้าหมาย การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในการทำงานและโครงสร้างไม่แทนที่เนื้อเยื่ออวัยวะเดิม ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลลัพธ์ที่วิธีอื่นๆสู้ไม่ได้

 1 ไม่มีปฏิกิริยาดื้อต่อภูมิคุ้มกัน

 2 ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับสาเหตุการเกิดโรคอย่างละเอียด

 3 แหล่งที่มาของเซลล์ต้นกำเนิดหลากหลายและใช้ได้สะดวก

 4 ไม่มีผลข้างเคียงแบบการรักษาด้วยยาดั้งเดิม มีผลการรักษาที่แน่นอน


 การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

 ตามผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า เซลล์ต้นกำเนิดนั้นสามารถชะลอความแก่ชราได้ อีกทั้งยังสามารถรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆเหล่านี้ เช่น โรคตับแข็ง โรคไตวาย โรคเบาหวานเป็นต้น เซลล์ต้นกำเนิดนั้นจะเข้าสู่อวัยวะที่เสื่อมสภาพหรือได้รับความเสียหาย และระบบภายในของผู้ป่วยโดยตรง เซลล์ต้นกำเนิดขนาดเล็กนี้จะเข้าไปกระตุ้นส่วนเซลล์และระบบต่างๆในร่างกายให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมทั้งฟื้นฟูซ่อมแซมและขจัดเซลล์ส่วนที่สึกหรอหรือถูกทำลาย พัฒนาเซลล์และระบบต่างๆ ปรับปรุงระบบการทำงานในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

 การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ลักษณะเด่นของเซลล์ต้นกำเนิดคือสามารถทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพไปแล้ว ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน ช่วยกระตุ้นระบบเซลล์ให้ผลิตโปรตีนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบฮอร์โมนในร่างกาย ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้า ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื่น นอกจากนี้ยังช่วยสมานรอยแผลเป็นต่างๆจากการผ่าตัดได้อีกด้วย ข้อดีของการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เป็นการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ไม่รู้สึกทรมาน ปลอดภัยและไม่เป็นอันตราย

 โรคเบาหวาน

 การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อเพิ่มปริมาณเบต้าเซลล์βในตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด ที่สำคัญยังช่วยให้ระบบการทำการของตับอ่อนดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมา

 การรักษาโรคเบาหวานด้วยเซลล์ต้นกำเนิด คนไข้ใช้เวลาในการรักษาเพียง3สัปดาห์เท่านั้น ในระยะเวลาเพียงสั้นๆนั้นระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้จะถูกควบคุม และค่อยๆลดปริมาณการฉีดสารอินซูลินลงเรื่อยๆ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่รู้สึกทรมาน และมีความปลอดภัยสูง เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้มีความหวังใหม่อีกครั้ง!

 โรคตับแข็ง

 หลังจากที่ปล่อยเซลล์ต้นกำเนิดเข้าไปในตับแล้ว มันจะแทรกซึมเข้าสู่เซลล์มะเร็งตับได้โดยตรง ทำหน้าที่จัดการระบบเซลล์ต่างๆภายในตับให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือน“การปลุก”เซลล์ในตัวของมันเอง“ให้มีชีวิตอีกครั้ง”โดยครอบคลุมทั้ง3อย่างนี้ ฟื้นฟู ซ่อมแซม และทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ เมื่อเทียบกับการปลูกถ่ายตับหรือการใช้ยารักษา เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดมีความเสี่ยงน้อยมากกว่า ไม่รู้สึกทรมาน และไม่เกิดผลข้างเคียงอีกด้วย

 โรคไตวาย

 เซลล์ตับจะหมุนเวียนผ่านเลือดเข้าสู่ไต ทำให้เซลล์ภายนอกของหลอดไตและหลอดไตรวมกลับมามีชีวิตชีวา และซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ ทำให้ทุกเซลล์การทำงานต่างๆในใตนี้ได้รับการฟื้นฟู โดยรักษาจากสาเหตุของโรคไต การรักษาที่เซลล์ตับไม่เพียงปลุกเซลล์ไตเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้หลายแบบ ช่วยทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูตามปริมาณและคุณภาพภูมิคุ้มกันที่ร่างกายต้องการ นี่จึงทำให้เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกาย ต้านสาเหตุของโรค ป้องกันเซลล์ร้าย การรักษาโดยการล้างไต หรือปลูกถ่ายไต จุดเด่นของเทคนิคการรักษาเซลล์ตับนั้นมีกระบวนการสั้น ปลอดภัย เห็นผลเร็ว เจ็บตัวน้อย

 จุดเด่นของเทคนิคการรักษาในการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนั้น

 คุณภาพของเซลล์ต้นกำเนิด เป็นสิ่งที่สำคัญมากวิธีการรักษาที่เอาเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดหรือไขกระดูกของผู้ป่วยทำการแบ่งตัวแบบง่ายๆแล้วฉีดเข้าร่างกายผู้ป่วยอีกนั้นโดยทั่งไปไม่มีผลที่ดีมากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวประเทศจีนได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการชีววิทยา ใช้เทคนิคพิเษศทำการแบ่งตัวเซลล์ต้นกำเนิดภายนอกร่างกาย

 และทำให้เซลล์ต้นกำเนิดบริสุทธิ์เพื่อรับรองความบริสุทธิ์ของเซลล์ สำหรับเซลล์ต้นกำเนิดแต่ละชุดก็ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวดก่อนที่นำเอามาใช้ รับรองไม่มีโรคติดต่อ แต่ละขั้นตอนจากการเก็บ การเพาะเลี้ยงจนถึงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเข้าร่างกายของผู้ป่วยก็ทำตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อรับรองความปลอดภัยในการรักษา

 จุดรวมของการบริการสุขภาพต่างๆประกอบด้วยการรวมตัวทุกแผนกของโรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว สามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและการรักษาในภาวะที่ไม่เพิ่มภาระต่อผู้ป่วย ทั้งให้บริการสุขภาพที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์แบบและได้เพิ่มประสิทธิภาพและระดับของทางการรักษา การประชาสัมพันธ์ของแพทย์กับผู้ป่วยมีหลายวิธี รวมทั้งการปรึกษาออนไลน์ ทางอีเมล ทางโทรศัพท์และการปรึกษาโดยตัวต่อตัวบริการสำหรับผู้ป่วยสามารถที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา เอาชนะโรคมะเร็งได้อย่างมีสำเร็จ มีทีมงานสำหรับไว้บริการ เช่นแพทย์ นางพยาบาล นักโภชนาการและล่ามเป็นต้น สร้างความความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยต่างชาติ เมื่อผู้ป่วยได้รับการบริการและเข้าใจองค์ประกอบโดยรวมของโรงพยาบาล ย่อมทำให้ผู้ป่วยมีความไว้ใจและพร้อมที่จะร่วมมือในการรักษา

คำหลัก: สเต็มเซลล์, โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น