02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

cancer
เทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งเต้านม

 มะเร็งเต้านมเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในสตรี มีอัตราการเกิดโรคเกือบ 10% ในบรรดามะเร็งทั้งสิ้น เป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสตรีอย่างมาก การรุกลามของมะเร็งเต้านม ทำให้สตรีเสียความมั่นใจต่อทั้งชีวิตและการงาน ครอบครัวเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค ไขว่คว้ามะเร็งเต้านมยังไง เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวชี้เห็นว่า หลังจากการใช้เทคนิคแบบเซลล์ภูมิคุ้มกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าได้นำความหวังและความสุขแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม


มะเร็งเต้านม,เทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งเต้านม,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 เทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งเต้านมแบบดั้งเดิม

 เทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งเต้านมแบบดั้งเดิม มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การผ่าตัด การฉายรังสี และการให้ยาเคมี สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรก การผ่าตัดสามารถผ่าทิ้งเซลล์เนื้องอกออกไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการเบาลง แต่การผ่าตัดก็มีข้อบังคับจำกัด ข้อที่หนึ่ง เมื่อดำเนินการผ่าตัว นอกเหนือผ่าทิ้งเซลล์เนื้องอกไปแล้ว ยังต้องผ่าทิ้งอวัยวะบางส่วนอีกด้วย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยูในระยะหลังมักจะไม่สามารถรองรับได้ ข้อที่สอง การผ่าตัดไม่สามารถผ่าตัดส่วนที่เล็กน้อยอย่างละเอียด มีอัตราเนื้องอกการเป็นซ้ำและการลามอย่างสูง ฉะนั้น การเสริมหลังการผ่าตัด เป็นสิ่งที่ไม่ควรรละเลยไป

 การฉายรังสี เป็นวิธีการสำคัญในแบบส่วนของโรคมะเร็งเต้านม เมื่อเทียบกับวิธีการผ่าตัดแล้ว วิธีนี้ไม่มีข้อจำกัดทางสภาพร่างกายและปัญหากายวิภาคศาตร์เป็นต้น แต่เนื่องจากคลื่นX-ray มีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง เกิดอาการข้างเคียงเป็นอย่างมาก ไม่สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกอย่างเรียบร้อย และมีผลลัพธ์ที่แย่กว่าการผ่าตัด ดังนั้น ควรนำวิธี DC-CIK มาช่วยลดผลข้างเคียงอีกด้วย

 การให้เคมี เป็นการให้เคมีทั่วร่างกาย มีผลข้างเคียงรุนแรงเหมือนการฉายรังสี โดยระงับระบบการผลิตเลือดของไขกระดูก มีจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดลดลง จึงสามารถนำวิธี DC-CIK มาช่วยผู้ป่วยลดผลกระทบต่อระบบการผลิตเลือด

 การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน

 การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน เป็นวิธีล่าสุดที่ดีกว่าวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี และการให้เคมี เป็นเทคโนโลยีไบโอที่ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกโดยตรง ป้องกันอาการลุกลาม และเพิ่มพลังภูมิคุ้มกันและระดับคุณภาพชีวิตของคน การใช้เซลล์คุ้มกัน เป็นวิธีโดยเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกันนอกร่างกาย แล้วนำกลับเข้ามาใช้ในร่างกายใหม่ เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งอย่างเป็นระบบ และป้องกันอาการลามของเนื้องอก

 ขณะเดียวกัน การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน ก็เป็นวิธีเสริมควบคู่กับวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี และการให้เคมี นอกจากสามารถส่งผลต่อก้อนมะเร็งและยับยั้งการลุกลามแล้ว ยังสามารถฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย

 ปัจจุบันนี้ การใช้เซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยไม่เปิดแผล ไม่มีผลซับซ้อน และมีผลประสิทธิภาพสูง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันของผู้ป่วย เป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวา และมีอนาคตงาม สามารถช่วยดึงยืดชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

คำหลัก: มะเร็งเต้านม,เทคโนโลยีสำหรับโรคมะเร็งเต้านม,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น