02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งตับ

 มะเร็งตับสามารถทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิต ดังนั้นสำหรับมะเร็งตับแล้ว การดูแลแต่เนิ่นๆ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ วิธีการนั้นเหมาะสมหรือไม่ จึงเป็นหนึ่งข้อสำคัญที่เป็นตัวกำหนดระยะเวลาการมีชีวิตของผู้ป่วย


การรักษามะเร็งตับ


 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับแบบดั้งเดิม

 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับนั้น วิธีการดูแลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเป็นวิธีการผ่าตัด ฉายแสงและคีโม แต่ว่าการผ่าตัดในปัจจุบันก็มีข้อด้อยอยู่ไม่น้อย เช่น แผลผ่าตัดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ การทำงานของตับถูกทำร้ายค่อนข้างมาก เป็นต้น ขณะเดียวกัน ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายมีเพียง 13% เท่านั้นที่มีโอกาสใช้วิธีการผ่าตัด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการในปัจจุบันที่ต้องเปิดท้องเพื่อตัดตับออก ข้อดีของเทคโนโลยีแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดคือ ทำให้บาดแผลมีขนาดเล็ก หลังจากนั้นจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลสั้น เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยีด้วยคีโมและการฉายแสง นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ดี แต่ขณะเดียวกันก็ทำลายเซลล์ปกติในร่างกายเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งตับในระยะแรก

 เทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการ

 ปัจจุบันเทคโนโลยีการดูแลมะเร็งแบบบาดแผลเล็กระดับสากลนำมาซึ่งความหวังใหม่ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง รูปแบบวิธีการแบบบาดแผลเล็กมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เทคโนโลยีการใช้ความเย็น การใช้เทคโลยีแบบเฉพาะจุด และการดูแลด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นต้น แต่ละวิธีมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน อีกทั้งเมื่อบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนจีน ไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่สบายให้กับผู้ป่วย ยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยและเสริมประสิทธิภาพของผลลัพธ์อีกด้วย

 ปัจจุบันวิธีการดูแลแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดถูกนำมาใช้ในการดูแลมะเร็งตับอย่างกว้างขวางผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า สำหรับมะเร็งตับนั้น มีการนำเทคโนโลยีแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดมาใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุด โดยส่วนใหญ่มักจะให้ยาเคมีไปสกัดกั้นเส้นเลือดแดงของตับเป็นหลัก ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเร็ว เป็นวิธีการที่ดีเมื่อใช้กับผู้ป่วยมมะเร็งตับระยะสุดท้าย

 ข้อได้เปรียบของการดูแลมะเร็งตับด้วยวิธีการเฉพาะจุด

 1.ผลข้างเคียงของยาที่ตกค้างมีน้อยมาก ใช้การอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด ไม่เพียงแต่จะเพิ่มระดับความเข้มข้นของยาที่อยู่ในเนื้องอกซึ่งจะมีความเข้มข้นหลายสิบเท่าเมื่อเปรียบเทียบการทำเคมีบำบัดทั่วทั้งร่างกาย แต่ยาดังกล่าวจะไปสกัดกั้นเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงเนื้องอกด้วย ดังนั้นการจัดการพร้อมกันทั้งสองทางจึงให้ประสิทธิภาพดี ผลข้างเคียงน้อยกว่าการทำเคมีบำบัดทั้งตัว

 2.การดูแลมะเร็งตับด้วยวิธีการเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด ผลการสำรวจทางคลีนิกแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะเห็นได้ว่าค่า AFP ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื้องอกหดตัวเล็กลง และความเจ็บปวดน้อยลง เป็นต้น

 3.การดูแลมะเร็งตับด้วยวิธีการเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด ไม่จำเป็นต้องให้ดมยาสลบ ผู้ป่วยยังคงรู้สึกตัวอยู่ การดำเนินการ และปลอดภัยวางใจได้

 4.ภาพถ่ายการวินิจฉัยมีความชัดเจน สามารถทำการตรวจซ้ำได้ เพื่อสะดวกต่อการเปรียบเทียบในหลายๆ ครั้ง

 กรณีตัวอย่าง

 เฉินกุ้ยเหลียง ผู้ป่วยมะเร็งตับจากโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ทำการดูแลด้วยการผ่าตัดและเคมีบำบัดหลายครั้ง ได้รับความทุกข์ทรมานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ให้คีโม ซึ่งมีผลข้างเคียงอย่างมาก ทั้งคลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นอาการที่ปรากฏขึ้นอยู่บ่อยๆ แต่ว่าหลังจากที่เขายืดหยัดที่จะทำการดูแลต่อไป มะเร็งตับก็ยังกลับมาเป็นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ประสิทธิภาพไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ต่อมาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีน การดูแลเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด และภูมิคุ้มกันบำบัด หลังจากนั้นไม่กี่เดือน สีหน้าของเขาก็แดงระเรื่อสดชื่นขึ้นมาก อาการก็ค่อยๆ ดีขึ้น แพทย์เจ้าของไข้บอกว่าทำการดูแลเสริมอีกเล็กน้อยก็จะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งตับของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวขอเตือนว่า: จนถึงปัจจุบันจะยังไม่มีแผนการที่เป็นเอกภาพแน่นอนที่สามารถใช้กับผู้ป่วยมะเร็งตับทุกคนได้ ดังนั้นจึงเป็นการดูแลแบบปัจเจกบุคคล ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับแต่ละกรณีล้วนจำเป็นที่จะต้องมีแผนกศัลยกรรม แผนกรังสีวินิจฉัย แผนกการดูแลเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด แผนกเนื้องอกวิทยา แผนกอายุรกรรมด้านมะเร็ง เป็นต้น หลากหลายวิชาบูรณาการส่งเสริมซึ่งกันและกัน การเลือกแผนการในระยะแรกมีอิทธิพลอย่างมากผลต่อการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยมะเร็งตับ ด้วยเหตุนี้การพบเร็ว วินิจฉัยเร็ว และการป้องกันจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรก

คำหลัก: มะเร็งตับ,การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น