Wap

การรักษามะเร็งปอด


หลังจากผ่านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดด้วยวิธีต่างๆ แพทย์จะบอกกับผู้ป่วยว่า ตำแหน่งของมะเร็ง ขนาด ส่วนที่เป็น รวมทั้งระยะ มีการแพร่กระจายหรือลุกลามหรือไม่ มะเร็งมักทำให้ผู้คนหวาดกลัว กระทั่งโยงไปถึงความตาย เพราะตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ประชากรโลกได้ต่อต้านมะเร็งมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันของอเมริกาเป็นหลัก ในรูปแบบการผ่าตัด ฉายแสงและการให้คีโม แต่ผลการรักษามักไม่ค่อยเป็นที่พอใจสำหรับผู้ป่วย โดยส่วนใหญ่ไม่ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี มีแต่ขั้นตอนการรักษามะเร็งที่สร้างความเจ็บปวด ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยบางคนจึงเลือกที่จะรอความตาย แต่จะไม่ยอมรับความทรมานจากการให้คีโมและการฉายแสง หรือว่ามะเร็งจะทำให้คนเราหมดหนทางสู้แล้วจริงหรือ ?

การรักษามะเร็งปอด

การรักษาแบบดั้งเดิมผลข้างเคียงมาก

หลังจากผ่านการพัฒนามาหลายปี การรักษามะเร็งก้าวเข้าสู่ทิศทางการรักษาแบบเจาะจงและบาดแผลเล็ก ซึ่งตรงข้ามกับการรักษาแบบดั้งเดิมโดยการผ่าตัด มีจุดเด่นคือบาดแผลเล็ก เลือดออกน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เป็นต้น เพียงเปิดบาดแผลไม่กี่มิลลิเมตร ขณะผ่าตัดฉีดยาชาเฉพาะส่วนให้แก่ผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงจากการฉีดยาชาทั้งร่างกาย ส่วนการรักษาแบบเจาะจงจะตรงข้ามกับการรักษาแบบดั้งเดิมโดยการฉายแสงและการให้คีโม มีประสิทธิภาพในการกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ ขณะที่การรักษาแบบดั้งเดิมโดยการฉายแสงและการให้คีโมเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งนั้น ก็จะไปทำลายเซลล์ปกติด้วย ทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่ำลง และเกิดผลข้างเคียง เช่น อาเจียนอย่างหนัก ผมร่วง เป็นต้น ขณะเดียวกัน การบูรณาการกับแพทย์แผนจีนจะช่วยปรับสมดุลของสมรรถนะร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน และเสริมให้สุขภาพแข็งแรง

การรักษาแบบเจาะจงและบาดแผลเล็ก ความเจ็บปวดน้อย

จากการแนะนำของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ขณะที่ใช้การรักษาด้วยความเย็นกำจัดเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำนั้น แพทย์ต้องมีเทคนิคทางการแพทย์ที่สูงมาก ต้องเชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายทางการแพทย์และกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น เพื่อกำหนดทิศทาง มุม จำนวน และระดับของแรงในการเจาะเข็มให้ความเย็นเข้าไปอย่างถูกต้อง เมื่อไปกำจัดเซลล์มะเร็งจะได้มีผลกระทบกับเนื้อเยื่อปกติรอบข้างให้น้อยที่สุด ในการรักษามะเร็งปอดด้วยวิธีการนี้ สามารถบูรณาการกับการรักษาแบบบาดแผลเล็กด้วยวิธีอื่นๆ ได้ เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดี

หวงกั๋วหัว จากโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม พบว่าตนเองเป็นมะเร็งปอดเมื่อปี พ.ศ. 2555 ในช่วงแรกๆ เขาแค่รู้สึกว่าไอเล็กน้อย และไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก ไม่คาดคิดว่าโรคจะพัฒนาไปรวดเร็วเช่นนี้ เมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอด สิ่งนี้เตือนพวกเราได้ว่า การตรวจร่างกายตามกำหนดเพื่อป้องกันมะเร็งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทีมผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวด้านการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด ด้านการรักษาด้วยความเย็น เป็นต้น ได้ร่วมกันอภิปราย โดยนำจุดเด่นของการรักษาที่แตกต่างกันมาเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด และสุดท้ายก็กำหนดแผนการรักษาให้กับหวงกั๋วหัวโดยใช้วิธีการรักษาด้วยความเย็น การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด และผสานกับยาแพทย์แผนจีนเพื่อปรับสมดุลของร่างกาย หลังจากรับการรักษาแล้ว เมื่อตรวจด้วย PET/CT ก็พบว่าก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด อาการดีขึ้น และเมื่อใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดกับยาแพทย์แผนจีนปรับสมดุล สมรรถนะภูมิคุ้มกันของหวงกั๋วหัวก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

รูปแบบการตรวจและการรักษาแบบบูรณาการหลายแขนงมีส่วนช่วยให้สามารถประเมินสภาพอาการของผู้ป่วยได้ครบทุกด้าน กำหนดแผนการรักษาแบบบูรณาการ ทำให้การรักษาเป็นปัจเจกและมีมนุษยธรรมยิ่งขึ้น