Wap

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว ผู้ป่วยมักจะรีบร้อนทำการรักษา โดยหารู้ไม่ว่า การรักษาที่ดีที่สุดนั้นต้องประเมินจากอาการของผู้ป่วย และผสานกับอาการต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น เหงื่อออกในขณะนอนหลับ น้ำหนักลดลง เป็นไข้ เป็นต้น เมื่อผ่านการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาครบทุกด้านและแบ่งระยะแล้ว จึงจะกำหนดแผนการรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้

ผลการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยวิธีการผ่าตัดจะไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีลักษณะกระจายไปทั่วร่างกาย การผ่าตัดไม่สามารถกำจัดออกได้หมด ถึงแม้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเฉพาะส่วนบางชนิดจะใช้การรักษาโดยการผ่าตัด แต่ข้อจำกัดก็ยังมีอยู่มาก อีกทั้งอาจกลับมาเป็นซ้ำหรือเกิดการลุกลามหลังการผ่าตัดได้ง่ายมาก ขณะเดียวกัน การรักษาโดยการฉายรังสีและเคมีบำบัดนั้นยังนำมาซึ่งผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรง วิธีการรักษาแบบดั้งเดิมเหล่านี้จึงยังคงมีข้อเสียอีกมากมายที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง

วิธีการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีอะไรบ้าง?

การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด

การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด เป็นวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็กซึ่งผสานวิธีการทางเทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่ โดยแพทย์จะนำอุปกรณ์ที่มีความละเอียดซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ เช่น ท่อนำทาง ขดลวดนำทาง เป็นต้น สอดเข้าไปในร่างกาย โดยอาศัยการนำทางของอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยและทำการรักษาเฉพาะจุด ปากแผลที่เกิดระหว่างการรักษา ( จุดที่เจาะลงไป ) จะมีขนาดเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเท่านั้น ไม่ต้องผ่าตัดเปิดเนื้อเยื่อในร่างกาย ทำให้การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองรวมทั้งการรักษาส่วนที่มีการลุกลามนั้นจะได้รับประสิทธิผลการรักษาที่ค่อนข้างดี ตัวยาสามารถใช้กับตำแหน่งที่มีรอยโรคโดยตรง ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มระดับความเข้มข้นของตัวยาในตำแหน่งรอยโรค ยังสามารถลดผลข้างเคียงจากปริมาณการใช้ยาอีกด้วย

ในขณะที่ทำการรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดก็จะทำการรักษาโดยวิธีอุดหลอดเลือดเฉพาะจุด ซึ่งเป็นการใช้ยาอุดหลอดเลือดเพื่อไปอุดตันหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงมะเร็ง ทำให้ก้อนมะเร็ง “อดตาย” เมื่อเซลล์มะเร็งไม่ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยง ก็จะไม่ได้รับสารอาหาร ขาดออกซิเจน จึงสลายไป

การรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีน

การรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีน 125l จัดเป็นวิธีการรักษาแบบรังสีรักษาภายใน วิธีการรักษานี้อาศัยรูปแบบการรักษาแบบบาดแผลเล็ก โดยนำแร่ไอโอดีน 125l ฝังเข้าไปในต่อมน้ำเหลืองหรือภายในระบบต่อมน้ำเหลืองที่มีการลุกลาม แร่ไอโอดีนจะแผ่รังสีในปริมาณต่ำอย่างต่อเนื่องภายในเนื้อเยื่อก้อนมะเร็ง กำจัดเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวในช่วงเวลาต่างกันและเซลล์ที่ขาดออกซิเจนบริเวณรอบก้อนมะเร็ง ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำและป้องกันการลุกลามอีกด้วย

การรักษาแบบบาดแผลเล็ก เป็นรูปแบบใหม่ของการรักษามะเร็งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ร่วมกันวิจัยและคิดค้นขึ้นมา ซึ่งก็คือ การนำวิธีการผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก การรักษาเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด การฝังแร่ไอโอดีน 125l การรักษาด้วยความร้อน การใช้คลื่นความถี่สูง และเทคนิคที่ผสมผสานวิธีการส่องกล้องในปากมดลูกกับช่องท้อง เป็นต้น มารวมกันเป็นเทคโนโลยีการรักษาแบบบาดแผลเล็กรูปแบบใหม่ ทำการรักษาแบบบูรณาการตามปัจเจกบุคคล และดูสภาพอาการเพื่อแยกลำดับความสำคัญ ร่วมกับวิธีการรักษาหนึ่งประเภทหรือหลายประเภท ยกระดับอัตราการรักษาตามลำดับขั้นของอาการ ซึ่งในการปฏิบัติทางคลินิกระยะหลังพิสูจน์ได้ว่า ระยะเวลาการอยู่รอดของผู้ป่วยและอัตราการรักษาได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด