02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

cancer

ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งรังไข่

ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งรังไข่

 ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวได้ชี้แนะว่า การดูแลโรคมะเร็งรังไข่มีวิธีการหลากหลาย เช่น การผ่าตัด การดูแลด้วยการฉายรังสี การดูแลแบบใช้ยาเคมี การดูแลด้วยแผนจีนเป็นต้น การดูแลเชิงทดลองด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกันได้รับความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีของการดูแลโรคมะเร็งรังไข่มีความสมบูรณ์ขึ้น


วิธีการรักษาโรคมะเร็งรังไข่
 

 การดูแลมะเร็งรังไข่ด้วยวิธีการผ่าตัด

 โดยทั่วไปแล้ว การดูแลมะเร็งรังไข่ด้วยวิธีการผ่าตัด ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม แต่วิธีนี้ไม่สามารถตัดทิ้งเนื้องอกของผู้ป่วยให้หมดได้ ฉะนั้น หลังการผ่าตัด ก็อาจมีอาการการกระจาย และกลับเป็นโรคซ้ำอีก

 การดูแลมะเร็งรังไข่ด้วยการฉายรังสี

 เนื้องอกรังไข่ที่มีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกัน มีความอ่อนไหวต่อรังสีก็ไม่เหมือนกัน เซลล์เนื้องอกแบบไร้เพมีความอ่อนไหวมากที่สุด เซลล์เม็ดมีความอ่อนไหวระดับกลาง และเซลล์ผิวหนังส่วนบนก็มีความอ่อนไหวเล็กน้อย หลังจากการผ่าตัด ควรดูแลช่องท้องหรือเชิงกรานด้วยรังสีโดยเฉพาะ หากผู้ป่วยไม่มีเนื้องอกเหลืออยู่ในช่องท้อง สามารถฉีดยาไอโซโทปรังสีหรือนิวไคลด์รังสีภายหลัง 7~14 ของการผ่าตัด

 การดูแลแบบการใช้เคมี

 การดูแลแบบใช้เคมี เป็นวิธีดูแลมะเร็งรังไข่แบบเสริม เพื่อลดความยากในการผ่าตัด ควรรับการดูแลแบบใช้เคมี 1~2 ช่วงมาก่อน สามารถเพิ่มอัตราความสำเร็จในการผ่าตัด การดูแลแบบใช้เคมีป้องกันเนื้องอกฟื้นตัว ยืดชีวิตของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่รองรับการผ่าตัดไม่ได้ วิธีการนี้สามารถทำให้เนื้องอกหดตัว เคลื่อนที่ เพื่อสร้างโอกาสให้ดำเนินการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง

 การดูแลมะเร็งรังไข่แบบแพทย์แผนจีน

 การดูแลมะเร็งรังไข่แบบแผนจีน เป็นวิธีการที่ถือภาพรวมของร่างกายเป็นหลัก ปรับปรุงระบบการคัดหลั่งภายใน ทำให้เลือดฟื้นตัวในร่างกาย สำหรับผู้หญิงสตรีนั้น เลือดเป็นสารพื้นฐานของระดู หากระบบการทำงานของอวัยวะผิดปกติ ก็ต้องเกิดผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนของเลือด และ “ทะเลเลือด” (จุดแทงเข็ม หรืออวัยวะตับ) จึงก่อให้เกิดโรคต่างๆ ของสตรีขึ้น

 การดูแลมะเร็งรังไข่แบบเซลล์ภูมิคุ้มกัน

 การดูแลมะเร็งรังไข่แบบเซลล์ภูมิคุ้มกัน เป็นวิธีการพิเศษที่สรุปมาจากประสบการณ์ต่างๆ ด้านแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ถือระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นพื้นฐาน และเซลล์ภูมิคุ้มกันที่นำมา สามารถบ่งชี้และคุ้มกันตนเองจากเซลล์มะเร็งเป็นอย่างดี เซลล์ภูมิคุ้มกันพวกนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่เกิดผล ซึ่งอธิบายได้อีกว่า “เป็นวิธีที่นำเซลล์ของผู้ป่วย มาใช่ในโรคในตัวเอง”

 ข้อดีของการดูแลด้วยวิธีเซลล์ภูมิคุ้มกัน

 ๑ ทำลายเซลล์มะเร็ง ไม่มีอาการข้างเคียงจากยา และไม่ทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายคน

 ๒ มีความสามารถในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง การควบคุมให้เนื้องอกเล็กลง และการป้องกันโรคกลับเป็นซ้ำ และป้องกันการกระจาย

 ๓ ควบคุมเนื้องอกเฉพาะส่วน ปรับปรุงอาการที่เกิดขึ้น ลดควาททุกข์ของผู้ป่วย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

 ๔ เป็นวิธีการเสริมที่รวมกับวิธีการผ่าตัดและรังสี สามารถเพิ่มผลประสิทธิภาพ ลดการพิษจากยา และเหมาะสมกับผู้ป่วยในระยะหลังที่ไม่สามารถรองรับการผ่าตัดและรังสี

คำหลัก: โรคมะเร็งรังไข่,วิธีการรักษาโรคมะเร็งรังไข่

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น