facebook youtube Mobile

ผู้ป่วยจากทั่วโลกได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพจากโรงพยาบาลของเรา

ที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com