02-645-2799  02-645-2499  082-799-2888  095-680-5019

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานต่อต้านโรคมะเร็ง พร้อมแชร์ประสบการณ์จากผู้ป่วยกว่า10คน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้จัดกิจกรรมต่อต้านโรคมะเร็งขึ้น ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมีศ.ดร.จาง เจ๋อหลิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งมาบรรยายให้ทุกท่านทราบถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษามะเร็ง เช่นเทคนิคบาดแผลเล็ก และขณะเดียวกันกิจกรรมนี้ก็จะพูดถึงการจัดตั้งสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งบ้ออ้ายขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากได้ห่างไกลมะเร็งร้าย และที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมนี้เราได้เชิญผู้ป่วยทั้ง10ท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาโรคมะเร็งมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคร้ายและให้แนวคิดต่างๆแก่ผู้ป่วยท่านอื่นๆอีกด้วย เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พบแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับตนเอง

ประวัติย่อสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งบ่ออ้าย

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรมูลนิธิการกุศลบ่ออ้ายประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติพี่น้องของผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : 02-6452799,082-799-2888

รายละเอียดกิจกรรมสัมมนา
รายละเอียดงานให้คำปรึกษา
จังหวัด

กรุงเทพฯ

วันที่

10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา

09:00 – 12:00

โทรศัพท์

02-645-2499
082-799-2888

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ข้อมูลการนัดหมาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณบุญลอง 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย
 • คุณเกดมณี 01xxxxxxx9
  การนัดหมายสำเร็จแล้ว ,และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลังจบการบรรยาย

ตารางนัด

ชชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์

มีผลการตรวจหรือไม่ *

เข้าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ *

ส่งข้อมูล

■ ข้อมูลกิจกรรม

● ผุ้จัด : สำนักงานโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สาขากรุงเทพ

● ผู้ร่วมจัด : มูลนิธิสมาคมการกุศลโรคมะเร็งแห่งชาติบ่ออ้าย ประเทศจีน

● ช่วงสำคัญของงานสัมมนา : 1.มีผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งระดับสากลมาให้คำบรรยาย

2.สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

3.เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ระดับสากล และ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก

● เหมาะสำหรับ : 1.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2.ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็ง

3.ผู้ที่มีความสนใจที่จะดูแลตนเองให้พ้นจากโรคมะเร็ง

● ข้อดีในกิจกรรมการปรึกษา : 1.แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งระดับสากลมาเยือนด้วยตนเอง

2.ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งอย่างใกล้ชิดฟรี

3.ได้รับคำแนะนำทางการแพทย์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งโดยตรง

● เหมาะสำหรับ : 1.ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

2.ครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็ง

■ แนะนำผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรหลัก
■ แนะนำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ดร.จาง เจ๋อหลิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านโรคมะเร็งมากว่าหลายสิบปี หากผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยต้องการเข้ารับคำปรึกษาจากรองศาสตราจารย์ดร.เก๋อ หย่งปิน รบกวนนำผลตรวจเข้ามาปรึกษา เช่น PCT/CT ,SCAN/MRI หรือผลตรวจอื่นๆ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของเราจะให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณ

ประวัติย่อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ดร.หลิว หลู่กวง

ศาสตราจารย์ดร.หลิว หลู่กวง, อาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโท

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งประจำโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

สมาคมแพทย์มะเร็งอู่ฮั่น

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งมณฑลหูเป่ยแห่งประเทศจีน

คณะกรรมการวิชาชีพเคมีบำบัดมณฑลหูเป่ยแห่งประเทศจีน

คณะกรรมการมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก มณฑลหูเป่ยแห่งประเทศจีน

สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศจีน

คณะกรรมการวิชาการมะเร็งวิทยาทีมแพทย์เชี่ยวชาญ MDT ประเทศจีน

ศาตราจารย์ หลิว ลู่ กวง มีประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า 50 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งที่ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรอบรู้สูงในการรักษามะเร็งทางนรีเวช นอกจากนี้ ศาตราจารย์ หลิว ลู่ กวง ได้รวบรวมความรู้ทางด้านมะเร็งที่ได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี มาใช้ในการเผยแพร่บทความลงในนิตยสารระดับชาติ กว่า 40 บทความ

วิทยากร ศาสตราจารย์หลิว lvguang กวดวิชา ปริญญาโท

เนื้องอกของมะเร็งโรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวเซนต์สแตมฟอร์ดสมาชิกสมาคมแพทย์จีนหวู่ฮั่นมะเร็งสังคมผู้อำนวยการของสมาคมต่อต้านมะเร็ง

หูเป่ย์สมาชิกของมณฑลหูเป่ย์เคมีมืออาชีพคณะกรรมการสมาชิกของมณฑลหูเป่ย์เต้านมและมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการวิชาชีพสมาชิกของสมาคมมะเร็งวิทยาผู้สูงอายุแห่งชาติหนึ่งในผู้ก่อตั้งของทีมสหสาขาวิชาชีพ ( MDT ) คณะกรรมการทางการแพทย์และวิชาการ

ศาสตราจารย์ หลิว ได้ร่วมในงานทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี เธอมีความเชี่ยวชาญในการรักษาที่ครอบคลุมสำหรับทุกประเภทของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในผู้หญิง นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ หลิว ได้ผลสรุปของเธอปีของประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็ง , การตีพิมพ์มากกว่า 40 ชิ้น เอกสารในระดับชาติและระดับอื่น ๆและความหลากหลายของนิตยสารวารสารระดับมืออาชีพและการประชุม

ศาตราจารย์เก๋อ หย่งปิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

กรรมการสมาคมต่อต้านมะเร็งแผนกการรักษามะเร็งด้วยเทคนิคบาดแผลเล็ก ประเทศจีน

ศาตราจารย์เก๋อ หย่งปิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งมากว่า20ปี ทั้งประสบการณ์ด้านการทำงาน และการดูแลผู้ป่วย อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และตรงจุด นอกจากนี้ผลงานของศาตราจารย์เก๋อ หย่งปิน ยังได้ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆมากกว่า20บทความ

ศาตราจารย์ดร.ไป๋ ไห่ซาน

หัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรงมะเร็งแบบบาดแผลเล็กจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะกรรมการสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง สาขาการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก

ศาตราจารย์ดร.ไป๋ ไห่ซาน จากการสะสมประสบการณ์การทำงานอันยาวนานกว่า20ปี ด้วยเทคโนโลยีการรักษาแบบผสมผสานที่ครอบคลุมเซลล์มะเร็งทุกชนิดเช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้เป็นต้น ตรงจุดและให้ผลลัพธ์สำหรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก ในขณะเดียวกันศาตราจารย์ดร.ไป๋ ไห่ซานก็ไม่หยุดที่จะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยทางด้านมะเร็ง ได้เข้าร่วมการประชุมโรคมะเร็งระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง การประชุมเทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็กเพื่อการรักษามะเร็ง และให้ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วิทยากร ศาสตราจารย์หลิว lvguang กวดวิชา ปริญญาโท

เนื้องอกของมะเร็งโรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวเซนต์สแตมฟอร์ดสมาชิกสมาคมแพทย์จีนหวู่ฮั่นมะเร็งสังคมผู้อำนวยการของสมาคมต่อต้านมะเร็ง

หูเป่ย์สมาชิกของมณฑลหูเป่ย์เคมีมืออาชีพคณะกรรมการสมาชิกของมณฑลหูเป่ย์เต้านมและมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการวิชาชีพสมาชิกของสมาคมมะเร็งวิทยาผู้สูงอายุแห่งชาติหนึ่งในผู้ก่อตั้งของทีมสหสาขาวิชาชีพ ( MDT ) คณะกรรมการทางการแพทย์และวิชาการ

ศาสตราจารย์ หลิว ได้ร่วมในงานทางการแพทย์มานานกว่า 50 ปี เธอมีความเชี่ยวชาญในการรักษาที่ครอบคลุมสำหรับทุกประเภทของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในผู้หญิง นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ หลิว ได้ผลสรุปของเธอปีของประสบการณ์ในการรักษาโรคมะเร็ง , การตีพิมพ์มากกว่า 40 ชิ้น เอกสารในระดับชาติและระดับอื่น ๆและความหลากหลายของนิตยสารวารสารระดับมืออาชีพและการประชุม

จางเจ๋อหลิน

รองหัวหน้าแพทย์

สมาคมแพทย์

ประธานสมาคมรังสีวิทยา

การวินิจฉัยภาพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ผู้อำนวยการจางมีประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์และรังสีวิทยากว่า40 ปีมีความรู้ด้านการแพทย์ที่ลึกซึ้งและมีประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายและมีสาขาวิชามากมายนอกจากนี้ยังเคยทำงานที่โรงพยาบาลหวู่ฮั่นและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยทางการแพทย์การรักษาด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด, การรักษาด้วยรังสีบำบัด, การวินิจฉัยโรคเนื้องอกและการวินิจฉัยที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับยาแผนโบราณเช่นโรคระบบภูมิคุ้มกันเช่นโรคเบาหวานที่ได้รับการรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและยังได้ได้ตีพิมพ์เอกสารทางการแพทย์กว่า20 ฉบับในวารสารระดับประเทศและระดับจังหวัดและเป็นสมาชิกด้านความปลอดภัยทางสังคมและสมาชิกคณะกรรมการตุลาการ

■ บรรยากาศภายในกิจกรรม
กิจกรรมให้คำปรึกษาที่สปป.ลาว
กิจกรรมให้คำปรึกษาที่สปป.ลาว
■ บรรยากาศภายในกิจกรรม
งานสัมมนาเชียงใหม่
งานสัมมนาภูเก็ต

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-645-2799 , 02-645-2499 , 082-799-2888 , 095-680-5019

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 • LINE:MODERNCANCER
 • TEL:02-645-2799
 • TEL:02-645-2499
 • TEL:082-799-2888
 • TEL:095-680-5019
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น