facebook youtube Mobile

มะเร็ง จีนนำหน้าทั่วโลก

 1.โรคมะเร็ง——เป็นโรคที่เกิดจากเครือข่ายของโมเลกุล

 ลักษณะสำคัญของเซลล์มะเร็งนั้นคือ เนื่องจากความไม่แน่นอนและผิดปกติของยีนในร่างกาย ก่อให้เกิดการแบ่งเซลล์อย่างต่อเนื่องและเกิดการกลายพันธุ์ใหม่ๆ เซลล์มะเร็งเป็นกลุ่มเซลล์กลายพันธุ์ที่มีลักษณะทางชีวภาพแตกต่างกันออกไป

 ยีนในเซลล์มะเร็งที่กลายพันธุ์นั้นไม่เพียงแต่มีจำนวนมากมายที่มีลักษณะความแตกต่างกันไปหลายชนิดและยังอยู่ที่เครือพลวัตซับซ้อนทางชีวภาพ ในเซลล์นั้น ทั้งยีนและโปรตีนจะประกอบเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนรวมถึงการส่งสัญญาณในระบบร่างกาย การควบคุมยีน และระบบการเผาผลาญในร่างกายก็จะผิดปกติ

 ยีนที่กลายพันธุ์นั้นตำแหน่งที่อยู่ก็จะแตกต่างกันออกไป ระดับความแตกต่างของยีนในโครงสร้างของเซลล์ จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเซลล์ไม่เหมือนกัน นี้ก็เป็นลักษณะของเซลล์มะเร็ง โดยกล่าวอีกได้ว่า โรคมะเร็งความจริงเป็นโรคระดับโมเลกุล ระดับความผิดปกติและความซับซ้อนของโมเลกุลจะเป็นตัวกำหนดรูปร่างและลักษณะของตัวก้อนมะเร็ง


 2. .หลักการพื้นฐาน

 วิธีการถึงจุดกำเนิดโรค คือการเข้าถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (สาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติจากโมเลกุลของโปรตีนในเซลล์มะเร็ง หรือจากบางส่วนของยีน) เมื่อรู้ตำแหน่งของมะเร็งที่แน่ชัดแล้ว ก็จะใช้ยาที่มีลักษณะเหมาะสมกับตัวมะเร็งนั้นๆ ตัวยาจะมีผลต่อเซลล์ที่มีความผิดปกติ(เซลล์มะเร็ง)เท่านั้น ทำให้เซลล์มะเร็งสลายไป วิธีนี้จะไม่ทำลายเซลล์ปกติอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ เซลล์มะเร็งด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ วิธีนี้เป็นวิธีที่เมื่อหาเซลล์มะเร็งได้แล้วใช้ยีนทำให้เซลล์มะเร็งควบคุมได้

 การดูแลที่จุดกำเนิดของโรค เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลอย่างดีเลิส

การผ่าตัด

การใช้รังสีแบบดั้งเดิม、ยาเคมีแบบดั้งเดิม

วิธีใช้ยีนเจาะจงเซลล์มะเร็ง

มีการบุกรุกร่างกาย มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

เป็นการเยียวยาด้วยการใช้ยาที่มีความเป็นพิษ ยานี้อาจมีผลข้างเคียงสูง ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ จะถูกกำจัดหมด

ความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายของของเซลล์มะเร็งและสารก่อมะเร็ง เช่น เอ็นไซม์ โปรตีน เป็นต้น กำหนดไว้เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่กำลังเจริญเติบโต

 ขั้นตอนวิธีการร

 1.ค้นพบสาเหตุการก่อโรคมะเร็ง

 2.การเลือกเวกเตอร์ยีน

 3.การเลือกใช้หรือกำหนดเป้าหมายของเซลล์

 4.วิธีการถ่ายโอนยีน

 5. การคัดกรองและเลือกเซลล์

 6. การถ่ายเทกลับคืนสู่ร่างกาย

 จุดเด่น

 1.ยานี้จะมุ่งเป้าที่ตำแหน่งของเนื้องอกที่มีการกำหนดเป้าหมายไว้

 2.ยาจะคงอยู่ในตำแหน่งที่มีความเข้มข้นของตัวยาสูง

 3.ยานี้จะออกฤทธิ์เป็นเวลานาน

 4.เพิ่มความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า

 5.ไม่มีผลต่อเนื้อเยื้อปกติ สามารถบรรเทาอาการปวดและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้

 6.ไม่มีผลต่อเซลล์ปกติ ได้ผลดี พิษน้อย เซลล์มะเร็งไม่ดื้อยา

 7.สามารถใช้ร่วมกับวิธีอื่นได้ และใช้ร่วมกับแบบดั้งเดิม (เคมี รังสี)ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นต้น


**หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้อาจเเตกต่างไปเเล้วเเต่บุคคล


ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่
FB: https://www.facebook.com/cancerhospitalth/
Website: http://www.moderncancerthai.com/
Line Official: moderncancer 
-------------------------------------------
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-645-2499 , 082-799-2888 , 099-671-9321 , 02-645-2799
รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com