facebook youtube Mobile
การรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง  ACTL --เทคโนโลยีสมัยใหม่ลิขสิทธิ์สากล
การรักษาด้วยเทคโนโลยี ACTL เจาะจงเซลล์มะเร็ง คืออะไร

การรักษาด้วยเทคโนโลยี ACTL เจาะจงเซลล์มะเร็ง ชื่อเต็มคือ การรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็งAAV-DC-CTL TM เรียกย่อๆว่า เทคโนโลยี ACTL เป็นเทคโนโลยีการรักษาทางชีวภาพที่ใหม่ที่สุดในการรักษามะเร็งที่นำมาใช้ในปัจจุบัน

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ทำโดยผ่านการเก็บรวบรวมเซลล์ร่างกายของผู้ป่วย นำไวรัส recombinant adeno-associated(rAAV)ของยีนที่มีการต่อต้านมะเร็งมาเป็นตัวพาหะ หลังจากที่นำเซลล์CTLที่เตรียมไว้ในหลอดทดลอง ถ่ายคืนสู่ผู้ป่วยผ่านหลอดเลือดดำ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่เซลล์CTL สามารถที่จะทำลายเซลล์มะเร็งในที่สุด

จากเซลล์CTLที่ได้รับมาจากเทคโนโลยี ACTL มีลักษณะพิเศษในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ตรงจุดและในด้านการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยี ACTL ก็บรรลุผลการรักษาที่น่าทึ่ง อัตราผู้ป่วยที่มารักษาสามารถมีชีวิตอยู่ได้สูงถึง 85% ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยี ACTL จึงได้กลายเป็นขั้นตอนสำคัญของการรักษาโรคมะเร็ง

ทำไมจึงต้องเลือกการรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ACTL

ความปลอดภัย:ไวรัส Adeno-associated (AAV) ถือเป็นตัวนำพาหะยีนที่สร้างแอนติเจนของเซลล์มะเร็ง ไม่ใช่เชื้อที่ก่อให้เกิดโรค ไม่ทำลายเซลล์ปกติหรือเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกาย

ความแม่นยำ: เซลล์CTLที่ได้รับผ่านเทคโนโลยีมักจะมีลักษณะที่ดีในการสร้างแอนติเจนและมีความแม่นยำ มีความสามารถในการกำจัดเซลล์มะเร็งโดยตรงรวมถึงทำลายเซลล์เส้นเลือดใหม่ด้านในของเนื้องอก

ความมีประสิทธิภาพสูง: การถ่ายโอนเชื้อยีน rAAV ให้กลายเป็นเซลล์ DC ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง95% ได้รับเซลล์CTLจำนวนมาก ที่ใช้สำหรับผู้ป่วย และสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้านทานต่ำลง: ความต้านทานของเซลล์มะเร็งต่อตัวยาลดลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการฉายรังสี และการทำคีโม

การรักษาระยะสั้น: ใช้เวลาในการรักษา 12-14 วันต่อครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการรักษาของผู้ป่วย

บาดแผลเล็ก เจ็บปวดน้อย: ให้ยาผ่านเส้นเลือดดำ บาดแผลเล็ก ความเจ็บปวดน้อย

มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของโรค: ป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งที่เหลือหลังจากทำการผ่าตัด ช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยให้อยู่ได้นานขึ้น

การรักษาที่โดดเด่นของเทคโนโลยี ACTL
2011รางวัลโนเบล 2011รางวัลโนเบล

นักวิทยาศาสตร์แคนาดา ศาสตราจารย์ราล์ฟ เอ็ม. สไตน์มาน (Ralph M. Steinman) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์ รางวัลใน "การค้นพบเซลล์เดนไดรติก (dendritic cell) และค้นพบบทบาทด้านระบบภูมิคุ้มกันที่มีความเหมาะสม"

ปี2010 ได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางการแพทย์จากสมาคมแพทย์โรคมะเร็งของอเมริกาASCO ปี2010 ได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางการแพทย์จากสมาคมแพทย์โรคมะเร็งของอเมริกาASCO

ในช่วงปี 2000 ศูนย์กลางมะเร็งวิทยาลัยทางการแพทย์ Stanford ของอเมริกา ได้นำเอาไวรัส recombinant adeno-associated(rAAV)และเซลล์ DC มาใช้ร่วมกันพัฒนาเป็นเทคโนโลยี ACTL ผลสำเร็จของงานวิจัยครั้งนี้ทำให้สมาคมการประชุมทางการแพทย์ของอเมริกาASCOได้ถือให้ว่าเป็น การพลิกโฉมหน้าครั้งสำคัญที่สุดของการรักษามะเร็งทางชีวภาพที่ล้ำหน้าที่สุด

ได้รับการจดสิทธิบัตรสากล 5 โครงการและการรับรองจากFDA ได้รับการจดสิทธิบัตรสากล 5 โครงการและการรับรองจากFDA

เทคโนโลยี ACTLได้รับการคุ้มครอง สิทธิบัตรจากอเมริกา สิทธิบัตรจากยุโรป สิทธิบัตรระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งสิ้นรวม 5โครงการ รวมถึงการรับรองความปลอดภัยจาก FDA NHI และอื่นๆ

บทบาทของเทคโนโลยี ACTL ในการรักษาโรคมะเร็ง

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง เป็นหนึ่งในขั้นตอนเทคโนโลยีที่สำคัญของการรักษามะเร็ง เมื่อเปรียบเทียบการรักษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงวิธีการรักษาเนื้องอกทางชีวภาพที่มีมานาน ช่วยเพิ่มอัตราการมีชีวิตของผู้ป่วย

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันเซลล์DC เซลล์CIK ที่เป็นการรักษาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและยังสามารถช่วยรักษาเนื้องอกได้ แต่เนื่องจากการรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ACTL มีประสิทธิภาพที่แม่นยำกว่า ดังนั้นการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง จึงกลายเป็นการรักษารูปแบบใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งทางชีวภาพ

บทบาทของเทคโนโลยี ACTL ในการรักษาโรคมะเร็ง

(การพัฒนาการรักษาเนื้องอกทางชีวภาพ)

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็งทำงานอย่างไร?
บทบาทสำคัญ
ไวรัสที่เกี่ยวข้องกับต่อมAAV-TAAs

การรวมตัวใหม่ของยีน

ได้รับไวรัส rAVV ที่สัมพันธ์กับต่อมของยีนที่นำมากระตุ้นแอนติเจนเนื้องอก

ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อของเซลล์โมโนเคลียร์ในกระแสเลือด

เซลล์เดนไดรต์ที่ได้รับมาจากเซลล์DC

การกระตุ้นเซลล์ต่อมน้ำเหลืองTในหลอดทดลอง

ได้รับเซลล์CTLเซลล์มะเร็งที่ทำลายอย่างตรงจุด (CytotoxicT lymphocytes)
กลไกการทำงาน

เซลล์CTL เป็นกลุ่มส่วนย่อยของเซลล์T เพื่อให้เซลล์T มีความเป็นลักษณะเฉพาะ มีบทบาทฆ่าเชื้อไวรัส เซลล์มะเร็ง โดยตรง และ ทำลาย เซลล์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อต่อต้านไวรัสอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถป้องกันและต่อต้านเซลล์มะเร็ง

กลไกการทำงาน

ขั้นตอนการรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ACTL

ขั้นตอนการรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ACTL

เวลาในการรักษาโดยรวม 12-14 วัน

แนะนำขั้นตอนการรักษา 1ครั้งในแต่ละเดือน:ครบ 6 เดือน ถือเป็น1 ขั้นตอนการรักษา

ผู้ป่วยลักษณะไหนเหมาะกับการรักษาแบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ACTL
โรคที่เหมาะสมกับการรักษา

เหมาะสำหรับใช้รักษามะเร็งบางชนิดหรือมะเร็งที่มีค่าแอนติเจนเป็นบวกเช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงจมูก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน ลักษณะเนื้องอกที่มีสีดำ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองรวมถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเอ็ม เอ็ม

ขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสม

สามารถใช้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด ช่วยเพิ่มประสิทธิของการผ่าตัดให้ดีขึ้น

รักษาร่วมกับการรักษาด้วยการทำคีโม การทำความเย็น การฝังแร่ไอโอดีน คีโมเฉพาะจุดใน ส่วนผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้าย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา;ตามขนาดและลักษณะของเนื้องอก สามารถใช่้วีธีการรักษาเพียงอย่างเดียว เพื่อช่วยเสริม ภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นและต่อต้านมะเร็ง

ประสิทธิภาพการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็งและกรณีตัวอย่างการรักษา

ตามผลการสำรวจแสดงชัดว่า ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเมื่อได้รับการรักษาแบบ ACTL เจาะจงเซลล์มะเร็ง จะเกิดประสิทธิภาพการรักษาที่ผู้ป่วยพึงพอใจ ผู้ป่วยจำนวนมากที่มารักษากับโรงพยาบาลของเรา มักจะเป็นผู้ป่วยระยะสี่ ทางเราเห็นว่าหากเป็นผู้ป่วยที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย (น้อยกว่าระยะที่สี่) ประสิทธิภาพการรักษาก็จะดียิ่งขึ้น

การบรรเทาอาการทางการแพทย์

หลังจากได้รับการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง เป็นเวลาสามเดือนขึ้นไป อาการของผู้ป่วยที่ทำการรักษาในแต่ละรายจะมีระดับที่แตกต่างกัน เช่น การแพร่กระจายไปยังกระดูกของมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่มีอาการปวดกระดูกลดลงตามลำดับ หรืออาการปวดหายไป

ค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดลดลง

หลังการรักษาผู้ป่วยส่วนมากมีค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดลดลงในระดับการที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งกลับมาเป็นปกติ

แผลที่แพร่กระจายหายไป

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีภาวะแพร่กระจายของเนื้อร้ายลดลงในระดับที่แตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งหายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การแพร่กระจายของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะสังเกตเห็นผลได้ชัด

ด้านล่างนี้คือผลตรวจ CT SCAN ของผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆก่อนและหลังการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง
การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจาย ผลการรักษามีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจาย ผลการรักษามีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจาย ผลการรักษามีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจาย ผลการรักษามีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลัง หลังจากเข้ารับการรักษาเป็นเวลา 4 เดือน การแพร่กระจายของโรคหายไป รวมถึงอาการปวดกระดูกสันหลังก็หายไปด้วย

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่มีการแพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลัง หลังจากเข้ารับการรักษาเป็นเวลา 4 เดือน การแพร่กระจายของโรคหายไป รวมถึงอาการปวดกระดูกสันหลังก็หายไปด้วย

กรณีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก หลังจากได้รับการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ขอบเขตของมะเร็งส่วนใหญ่หายไป

กรณีการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็ก หลังจากได้รับการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ขอบเขตของมะเร็งส่วนใหญ่หายไป

การรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คณะแพทย์และนักวิจัยในโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว มีความพยายามมุ่งเน้นศึกษาด้านการรักษาเนื้องอกโดยชีวภาพบำบัดและนำไปใช้ในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เราได้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งของทั่วโลก ซึ่งทำให้การรักษาแบบชีวภาพบำบัดของทางโรงพยาบาลอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก

ในขั้นตอนของการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง มีความเกี่ยวเนื่องกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาล ซึ่งรวมไปถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษา ACTL แบบเจาะจงเซลล์มะเร็ง นักชีววิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัด และการรักษาแบบผสมผสานอื่นๆ เช่น การรักษาด้วยความเย็น การรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีน การทำคีโมเฉพาะจุด ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและพยาบาลที่มีทักษะสูง

ผู้ป่วยทุกรายมีอาการและสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกัน แผนการรักษาที่ใช้ก็ต้องแตกต่างกัน เรามุ่งเน้นปรับปรุงแผนการรักษาให้ดีที่สุด ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อน เพื่อบรรเทาอาการปวดของคนไข้หรือเป็นการรักษาที่ไม่มีอาการเจ็บปวด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตและยืดอายุของผู้ป่วย

หัวหน้าคณะแพทย์ภูมิคุ้มกันชีวภาพบำบัด จางเต๋อชาน  เข้าร่วมประชุมเรื่องการรักษาเนื้องอกโดยชีวภาพบำบัด

หัวหน้าคณะแพทย์ภูมิคุ้มกันชีวภาพบำบัด จางเต๋อชาน เข้าร่วมประชุมเรื่องการรักษาเนื้องอกโดยชีวภาพบำบัด