facebook youtube Mobile

เทคโนโลยี PET/CT

เทคโนโลยี PET/CT ถือเป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน เป็นเทคโนโลยีเพียงวิธีเดียว ณ ขณะนี้ที่นำลักษณะทางกายวิภาคมาใช้ในการดำเนินการ ผลัดเปลี่ยนและถ่ายภาพจากร่างกาย มีข้อดีคือไม่มีแผลบาดเจ็บในขณะที่ตรวจ มีความไวในการตรวจสอบมะเร็งระดับโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมากหรือมะเร็งในระยะแรกๆ ผลการวินิจฉัยแม่นยำมากกว่า 90% ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกล่าวว่า เครื่องมือ PET/CT มีประโยชน์อย่างมากกับการวางแนวทางในขั้นต่อๆไป


PET/ CT

การประยุกต์ใช้

การตรวจคัดกรองมะเร็ง :สำหรับผลตรวจ CT และ MRI ที่ไม่แน่ชัดหรือได้สองแง่ แพทย์จะแนะนำให้ทำ PET/CT เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ในทางการแพทย์นั้นเครื่องมือ PET/CT เป็นเครื่องมือคัดกรองมะเร็งที่มีความแม่นยำมากที่สุด

ทางเลือก : เครื่องมือ PET/CT สามารถตรวจพบความผิดปกติในทุกส่วนร่างกายของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว (ตำแหน่งของมะเร็ง เป็นก้อนเนื้อร้ายหรือดี มีการลามของมะเร็งหรือไม่ เป็นต้น) ช่วยเพิ่มอัตราการควบคุมเฉพาะจุดอย่างได้ผล ช่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและบาดแผลที่ไม่จำเป็น

ประเมินผล : หลังการผ่าตัด การทำคีโม การฉายแสงเหล่านี้เป็นต้น สามารถเช็คความเปลี่ยนแปลงของมะเร็งได้โดยผ่านเครื่องมือ PET/CT อีกทั้งเช็คการเติบโตของมะเร็งว่าลดลงหรือไม่หรือว่ามีการลามไปที่อวัยวะอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อไปได้

ขั้นตอนการตรวจ

ลงทะเบียนจองคิว :จองคิวผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางออนไลน์

รวบรวมผลตรวจ :รวบรวมผลการตรวจที่มีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น เอกซเรย์ CTสแกน MRI หรืออัลตราซาวน์เป็นต้น

ชั่งน้ำหนัก เช็คเบาหวาน :เพื่อให้ความมั่นใจว่าการตรวจจะได้ผลที่ดีที่สุด

ฉีดสาร:ฉีดสารเภสัชรังสีผ่านหลอดเลือดดำ ซึ่งจะฉีดสีประเภทไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการตรวจด้วย

พักก่อนตรวจ :เพื่อให้ยาที่ฉีดเข้าไปนั้นไปจับตัวมะเร็งที่อยู่ในร่างกาย

ขึ้นเครื่องเพื่อแสกน :ก่อนการตรวจ PET/CT ต้องปัสสาวะออกให้หมด และไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ

ได้รูปที่ตรวจ :เครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการรวมผลของ PET และ CT และทำการเปรียบเทียบ

ผู้เชี่ยวชาญอ่านผล :ผู้เชี่ยวชาญจะเปิดประชุมเพื่ออ่านผลPET และ CT ของผู้ป่วยในวันถัดมา

รายงานผล : โดยปกติจะรายงานผลภายใน 3 วันทำการ หรือถ้ามีเหตุสุดวิสัยก็จะแจ้งล่วงหน้าก่อน

ข้อดีของเทคโนโลยีนี้

ปลอดภัย

ผู้เชี่ยวชาญของรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวบอกว่า ส่วนที่นำมาตรวจนั้นส่วนมากคือ องค์ประกอบพื้นฐานที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายมนุษย์ หรือเป็นส่วนที่คล้ายคลึงกันมาก อีกทั้งค่าครึ่งชีวิตก็สั้น ปริมาณที่รับเข้าไปนั้นเทียบเท่าได้กับปริมาณการทำซีทีสแกนหน้าอกหนึ่งครั้ง มีผลที่ปลอดภัย และสามารถตรวจซ้ำได้อีกในระยะเวลาสั้นๆ

แม่นยำ

จากการวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถให้ข้อมูลด้านการเผาผลาญและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ผลตรวจภายในที่มีความแม่นยำ สามารถกำหนดตำแหน่งของมะเร็งได้อย่างชัดเจน และเมื่อเทียบกับผลการตรวจ PET หรือ CT อย่างใดอย่างหนึ่งจะให้ผลที่แน่ชัดกว่า โดยเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยจุดมะเร็งที่หายาก

รวดเร็ว

ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวบอกว่า การตรวจแบบอื่นนั้นจะเลือกจุดตรวจในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ PET/CT จะสแกนทั้งร่างกายในครั้งเดียว (คอ อก ท้อง เชิงกราน) ซึ่งใช้เวลาเพียง 20 นาทีโดยประมาณ และจะได้ผลออกมาเป็นตัว PET หรือ CT หรือรวมผลทั้งสองอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ได้ภาพทั้งด้านตรงและด้านข้าง สามารถเห็นได้เลยว่าสถานการณ์และตำแหน่งของจุดที่เป็นนั้นเป็นอย่างไร

คุ้มค่า

สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับมะเร็งระยะหลังจะลดลงถึง 1-5 เท่า ตรวจเพียงครั้งเดียวก็จะทราบว่าเป็นเนื้องอกดีหรือร้าย มีการลุกลามหรือไม่ หลีกเลี่ยงการตรวจด้วยเครื่องที่หลากหลายแล้วแต่ได้ผลที่คลาดเคลื่อนหรือดำเนินแนวทางที่ผิดไป การตรวจแบบนี้สามารถบอกระยะของมะเร็งที่เป็นอยู่ได้อย่างแม่นยำ ประเมินผลลัพธ์ที่เกิิดขึ้น ลดการที่ไม่จำเป็นออกไป

ความแม่นยำในการวินิจฉัย

มะเร็งปอด : 94%

มะเร็งลำไส้ใหญ่ : 90%

มะเร็งไฝ : 100%

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง : 95%

มะเร็งเต้านม / มะเร็งส่วนศีรษะ / มะเร็งรังไข่ : 90%


**หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้อาจเเตกต่างไปเเล้วเเต่บุคคล

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่
FB: https://www.facebook.com/cancerhospitalth/
Website: http://www.moderncancerthai.com/
Line Official: moderncancer 
-------------------------------------------
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-645-2499 , 082-799-2888 , 099-671-9321 , 02-645-2799
รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com