facebook youtube Mobile

สเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร

เซลล์ต้นกำเนิดเปรียบได้เหมือนต้นไม้ที่มีทั้งกิ่ง ใบ ดอกและผลเหมือนกัน ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงนำความหมายนี้มาใช้ในการนิยามคำว่า “เซลล์ต้นกำเนิด” เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่และมีความสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่จำเพาะได้ เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของร่างกายที่เมื่ออยู่ในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่แน่นอนแล้วจะสามารถแบ่งเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่มีความสามารถหลากหลาย ทางโลกการแพทย์เรียกเซลล์นี้ว่าเป็นเซลล์สารพัดประโยชน์

การปลุกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

อะไรคือการฟื้นฟูเซลล์ต้นกำเนิด

การกำเนิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิดคือการนำเซลล์จากร่างกายเรามาปลูกถ่าย พูดง่ายๆได้ว่าในร่างกายของส่วนไหนผิดปกติ ก็จะปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดไปแทนที่ส่วนนั้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่มีประิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักการกำเนิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิด

แนวคิดการกำเนิดใหม่ทางการแพทย์มีที่มาจากสัตว์ต่างๆ อย่างเช่น หอยทาก นิวต์ท้องแดง ตุ๊กแก เป็นต้น ความสามารถในร่างกายของสัตว์เหล่านี้ นอกจากจะมีความสามารถในการกำเนิดใหม่ของเซลล์แล้ว ยังมีกลไกกำเนิดได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยดังนั้นเมื่อหางหรือขาขาดหายไป ในเวลาอันรวดเร็วก็ขึ้นมาใหม่ได้

เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดนี้คือเทคโนโลยีการเกิดใหม่ทางการแพทย์ คุณค่าของเทคโนโลยีนี้คือ นำเซลล์ต้นกำเนิดมาแบ่งแยก เพาะเลี้ยง ชักนำ เป็นต้น เป็นอวัยวะหรือเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงกว่า และเป็นปกติ อาศัยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายพิเศษนำเซลล์เข้าไปในร่างกายแทนที่เซลล์ที่ผิดปกติ เป็นการปฏิรูปทางการแพทย์ใหม่ที่สามารถดูแลโรคเรื้อรังให้ดีขึ้นได้

ขั้นตอนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว :

1. นำเซลล์จากร่างกายผู้ป่วยออกมา

2. เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น

3. นำเซลล์ที่ได้ฉีดกลับเข้าไปในอวัยวะตับ

4. เซลล์จะอยู่ที่ตับ กลายเป็นเซลล์ตับใหม่

ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

1. ปัจจัยในเรื่องคุณภาพของเซลล์ต้นกำเนิด : การแบ่งเซลล์อย่างง่ายระหว่างจากกระแสเลือดหรือเซลล์จากไขกระดูกฉีดเข้าสู่ร่างกาย โดยทั่วไปแล้วผลลัพธ์จะไม่ดีมากนัก ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเราจะมีการนำเซลล์มาแบ่งและเพาะเลี้ยงก่อนด้วยเทคโนโลยีพิเศษซึ่งได้ผลที่ดีกว่า

2. การฉีดเข้าสู่ร่างกาย : ทางเราจะใช้วิธีฉีดเข้าทางหลอดเลือดแดงไปสู่ตับ ในปัจจุบันนี้นานาชาติก็ใช้วิธีการฉีดทางหลอดเลือดดำพอร์ทัลตับ การฉีดทางหลอดเลือดดำ และการเจาะผ่านตับ แต่เราเห็นว่าหลอดเลือดแดงของตับนั้น เป็นหลอดเลือดแดงที่ให้สารอาหาร ดังนั้นการฉีดผ่านทางนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

3. ระยะเวลา : ระยะเวลานั้นควรจะยึดตามรายละเอียดอาการของผู้ป่วยซึ่งต้องคำนึงถึงทั้งผลที่ได้จากะการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

การประยุกต์ใช้

โดยปกติทั่วโลกจะใช้เซลล์ต้นกำเนิดกับโรคเบาหวานประเภทหนึ่งและสอง โรคเท้าเบาหวาน โรคตับแข็ง โรคตับรุนแรง กลุ่มโรคไต โรคไตอักเสบลูปัส ภาวะหัวกระดุกยุบ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคผิดปกติทางเพศชายและโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือด เป็นต้น โรคเรื้อรังนี้สามารถใช้วิธีการดูแด้วยเซลล์ต้นกำเนิดนี้ได้


**หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่ได้อาจเเตกต่างไปเเล้วเเต่บุคคล


ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่
FB: https://www.facebook.com/cancerhospitalth/
Website: http://www.moderncancerthai.com/
Line Official: moderncancer 
-------------------------------------------
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-645-2499 , 082-799-2888 , 099-671-9321 , 02-645-2799
รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com