082-799-2888  02-645-2799  

cancer
การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี
มะเร็งท่อน้ำดี,การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


 การตรวจทางห้องแล็บ

 เซรุ่ม CAl9-9 มีประโยชน์ในการใช้วินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะถ้าเป็นท่อน้ำดีอักเสบแข็งปฐมภูมิที่กลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ ผู้ที่มีภาวะอุดตันของทางเดินน้ำดีหรือการทำงานของตับผิดปกติก็สามารถทำการตรวจทางห้องแล็บได้เช่นกัน

 การตรวจโดยภาพถ่ายทางการแพทย์

 ทำให้การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีมีความแน่นอน ดูว่ามีการลุกลามหรือไม่และประเมินความน่าเป็นในการใช้วิธีผ่าตัดได้

 1.การเอ็กซเรย์ดูภาพท่อน้ำดี (percutaneous transhepaticcholangiogra-phy,PTC) : เป็นวิธีหลักดั้งเดิมในการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดีวิธีหนึ่ง สามารถมองเห็นระบบทางเดินน้ำดีทั้งในและนอกตับได้ชัดเจน มองเห็นส่วนที่แยกกันหรือเกิดการอุดตันได้

 2.การตรวจอัลตราซาวด์ (B-US) : เป็นวิธีที่ง่าย เร็ว แม่นยำ และประหยัด เมื่อตรวจด้วยวิธีนี้เราจะทราบถึงการขยายตัวของท่อน้ำดี สภาพทางเดินน้ำดีว่ามีการอุดตันหรือไม่ และลักษณะการอุดตันของท่อน้ำดี ดังนั้นแล้วถ้าหากมีอาการดีซ่านควรจะตรวจด้วยการอัลตราซาวด์ดูก่อน

 3.การตรวจด้วยซีทีสแกน : ผลการตรวจของซีทีสแกนจะมีความคล้ายคลึงกับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ แต่ภาพที่ได้จะเป็นสามมิติและชัดเจนกว่า มีความแม่นยำในการแสดงการขยายตัวของท่อน้ำดีและตำแหน่งรวมถึงบริเวณที่มีการอุดตัน และสำหรับการกำหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลงของโรค วิธีการตรวจนี้จะแม่นยำกว่าวิธีที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 4.การส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (endoscopicretrograde cholangiopancreatography,ERCP) : การตรวจ ERCP สามารถทราบถึงภาวะของทางเดินน้ำดี ในปัจจุบันนี้นอกจากจะสามารถเก็บเซลล์ที่หลุดออกมาจากมะเร็งท่อน้ำดีและน้ำดีได้โดยตรง ประโยชน์ของการวินิจฉัยวิธีอื่นโดยมากจะถูกแทนที่โดยวิธี ERCP นี้

 5. การตรวจ PET-CT : การตรวจ PET-CT เป็นวิธีการตรวจที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับมะเร็งที่มีการลุกลามไปต่อมน้ำเหลือง หรือลุกลามไปจุดที่อยู่ห่างไกล โดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดบางส่วน การตรวจ PET-CT มักจะช่วยกำหนดแนวทางๆการแพทย์ได้

 การตรวจเซลล์วิทยา

 บนพื้นฐานของ PTCD การขยายไซนัสเพื่อส่องกล้องดูทางเดินน้ำดี สามารถสังเกตและนำชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยาได้โดยตรง การทำ PTC หรือ PTCD จะได้น้ำดีซึ่งนำมาตรวจเซลล์วิทยาได้

คำหลัก: มะเร็งท่อน้ำดี,การวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น