082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ผลการรายงานโรคมะเร็งตับ

   การตรวจ alfa feto proteine (AFP) เป็นค่าโปรตีนชนิดหนึ่งที่สำคัญใช้บ่งชี้ในการตรวจหาค่ามะเร็งตับ มักพบเห็นได้บ่อยในผลการรายงานทางการแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยและญาติส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจกับการตรวจชนิดนี้ ทางรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfuจึงได้เรียบเรียงข้อมูลของการตรวจหาค่ามะเร็งตับชนิดนี้ไว้เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ทำความเข้าใจมากขึ้น

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

  สารไกลโคโปรตีน คือ?

  สารไกลโคโปรตีน (glycoprotein) หมายถึง เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างของน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย AFP สร้างโดยเซลล์ของ ตับในระยะที่ยังเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดา ซึ่งเป็นเซลล์ตับที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ โดยในคนที่ปกติสารไกลโคโปรตีนจะมีปริมาณไม่เกิน 20μg/L อย่างไรก็ตามเมื่อเซลล์ตับกลายเป็นมะเร็งการทำงานของการผลิตโปรตีนนี้จะถูกเรียกคืน โดยเฉลี่ยผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งตับ 80%สารไกลโคโปรตีนจะเพิ่มสูงขึ้น (เกณฑ์ปกติจะอยู่ที่400μg/L) ดังนั้นการตรวจ alfa feto proteineมักจะเป็นการตรวจขั้นพื้นฐานและสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับระยะแรก

  1.สารไกลโคโปรตีนเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่าเป็นมะเร็งตับหรือไม่?

  การตรวจ alfa feto proteine (AFP) หรือ สารไกลโคโปรตีน เป็นค่าโปรตีนชนิดหนึ่งที่สำคัญใช้บ่งชี้ในการตรวจหาค่ามะเร็งตับ แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ใช้กับมะเร็งตับเสมอไป เมื่อพบว่าเป็นมะเร็งตับสารไกลโคโปรตีนอาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งตับ 20%-30% ที่มีก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ค่า AFP ก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการตรวจค่า AFP อาจใช้บ่งชี้ไม่ได้ว่าผลที่ตรวจเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งตับ หากในระยะ 1 เดือนค่า AFP ยังสูงอยู่ในระดับ 400μg/L ติดต่อกัน ให้เริ่มสันนิฐานว่าอาจเป็นมะเร็งตับได้

  หากพบผลการตรวจค่า AFP มีความผิดปกติควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ โดยการตรวจทางน้ำเหลืองและตรวจรังสีวิทยาควบคู่ไปด้วยเพื่อผลที่แน่ชัด หากมีปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

คำหลัก: สารไกลโคโปรตีน,AFP,ค่ามะเร็งตับ,ค่ามะเร็ง,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfu

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น