082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ผลการรายงานโรคมะเร็งโพรงจมูก

 ผลการรายงานทางการแพทย์ของมะเร็งโพรงจมูก คือส่วนสำคัญที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งใช้ในการวางแผนการรักษาและติดตามผล แต่ทว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในผลการรายงานทางการแพทย์มักจะใช้คำและภาษาที่ค่อนข้างเป็นวิชาการและศัพท์เฉพาะ จึงทำให้ผู้ป่วยและญาติยากต่อการทำความเข้าใจ เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้สามารถทำความเข้าใจกับคำศัพท์ทางวิชาการเหล่านั้น ทางเราจึงได้เรียบเรียงคำศัพท์และภาษาทางการแพทย์ไว้ประกอบในการศึกษาข้อมูล

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

มะเร็งโพรงจมูก,รายงานผลการตรวจของมะเร็งโพรงจมูก, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวSt.Danfu

 1. ประเภทของมะเร็งโพรงจมูก (keratinizing squamous cell carcinoma,non-keratinizing carcinoma, Basal squamous cell carcinoma)

 องค์การอนามัยโลก(WHO)ได้มีการแบ่งประเภทของมะเร็งโพรงจมูกออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ :

 ประเภทที่ 1 : keratinizing squamous cell carcinoma (high differentiation)

 ประเภทที่ 2 : non-keratonizingsquamous cell carcinoma (moderately differentiated, undifferentiation)

 ประเภทที่ 3 : Basal squamous cell carcinoma

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นที่ที่มีการเป็นมะเร็งโพรงจมูกกันมาก โดยยึดข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุว่ามีผู้ป่วยมีเชื้อมะเร็งประเภท non-keratinizing carcinoma อยู่

 พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 082-799-2888 02-645-2799

 2. อะไรคือ non-keratinizing carcinoma

 “nonkeratinized”เป็นตัวบ่งชี้ระดับของมะเร็งผิวหนังชนิด squamous cell carcinoma โดยระยะ high differentiationจะเป็นระยะที่สูงที่สุดส่วน differentiation คือระดับของมะเร็ง นอกจากนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับของความผิดปกติของเซลล์ที่สังเกตได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ส่วนระยะpoor differentiation จะมีแนวโน้มที่ทำให้โรคมะเร็งเติบโตและแพร่กระจายได้เร็วขึ้น

 มะเร็งผิวหนังชนิดsquamous cell carcinoma ยังเป็นที่รู้จักกันในนามถุงหุ้มไขมันใต้ผิวหนังส่วนใหญ่มาจากผิวที่ปกคลุมด้วยพลาสมา จะอยู่รอบๆผิวหนังและเยื่อบุตาบริเวณของหนังตาซึ่งมะเร็งชนิดนี้มีความร้ายแรงกว่ามะเร็งเซลล์ต้นกำเนิด มีการเจริญเติบโตของเชื้อเร็ว การทำลายของเซลล์ค่อนข้างกว้าง สามารถทำลายเนื้อเยื่อตา มีการบุกรุกไปยังต่อมไซนัสหรือกระโหลกศรีษะนอกจากนี้ยังสามารถแพร่กระจายจากต่อมน้ำหลืองไปยังหูหรือต่อมน้ำเหลืองใต้คาง จนกระทั่งสามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้

 3. เครื่องหมายของมะเร็งโพรงจมูก--เชื้อไวรัส Epstein- Barr Virus (EBV)

 ประชากรเกือบทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Epstein- Barr Virus (EBV)ที่สูงมาก เชื้อไวรัส Epstein- Barr Virus (EBV)สามารถช่วยใช้ในการวินิจฉัยผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูก ถ้าพบว่าแอนติบอดีไวรัส EB มีความผิดปกติสูงแพทย์จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดจากสาเหตุใดและเป็นมะเร็งโพรงจมูกหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบในลักษณะนี้จะใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจหาโรคมะเร็งโพรงจมูก

 หากท่านมีข้อสงสัยในผลการรายงานทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 082-799-2888 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข่องใจให้ทุกท่าน

 แจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจทางการแพทย์ของมะเร็งปอดในข้างต้นเป็นเพียงเอกสารประกอบ หากต้องการทราบรายละเอียดที่แน่ชัดควรไปสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดตตรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดของตนเองจนนำไปสู้การรักษาที่ไม่ถูกวิธี

คำหลัก: มะเร็งโพรงจมูก,รายงานผลการตรวจของมะเร็งโพรงจมูก, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวSt.Danfu

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น