082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ผลการรายงานโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

    ผลการรายงานทางการแพทย์ของมะเร็งต่อมลูกหมาก คือส่วนสำคัญที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งใช้ในการวางแผนการรักษาและติดตามผล แต่ทว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในผลการรายงานทางการแพทย์มักจะใช้คำและภาษาที่ค่อนข้างเป็นวิชาการและศัพท์เฉพาะ จึงทำให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากและญาติยากต่อการทำความเข้าใจ เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้สามารถทำความเข้าใจกับคำศัพท์ทางวิชาการเหล่านั้น ทางเราจึงได้เรียบเรียงคำศัพท์และภาษาทางการแพทย์ไว้ประกอบในการศึกษาข้อมูล

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของผลการรายงานทางการแพทย์มะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข้องใจให้ทุกท่าน

 1. ระดับพยาธิสภาพของมะเร็งต่อมลูกหมาก-เกณฑ์ Gleason

 ในด้านการแบ่งระดับจากพยาธิสภาพของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น ปัจจุบันนี้จะใช้ระบบการให้เกณฑ์ Gleason ส่วนใหญ่ ระบบมะเร็งต่อมลูกหมากจะถูกแบ่งเป็น พื้นที่ให้คะแนนหลัก และพื้นที่ให้คะแนนรอง ในทุกพื้นที่ของเกณฑ์ Gleason จะให้คะแนน 1-5 โดยเกณฑ์คะแนนของ Gleason จะบวกรวมกันระหว่างพื้นที่ให้คะแนนหลักและพื้นที่ให้คะแนนรอง ประกอบเป็นตัวเลขคัดกรองระยะของมะเร็ง

 เกณฑ์การแบ่งระดับ

 Gleasonที่1:ก้อนเนื้อมะเร็งค่อนข้างไม่ชัดเจน แต่ขอบเขตของมันชัดเจน มีการเจริญเติบโตที่ไม่ดุร้าย ลักษณะเป็นต่อม มีรูปลักษณ์ทรงกลม ขนาดกลาง เรียงชิดติดกัน โดยเซลล์เยื่อบุผิวมีความคล้ายคลึงกัน

 Gleasonที่2:ก้อนเนื้อมะเร็งที่พบเห็นได้น้อย มักจะเกิดขึ้นในบริเวณเขตต่อมลูกหมาก ขอบเขตก้อนเนื้อมะเร็งไม่ชัดเจนมากนัก ต่อมมะเร็ง รูปลักษณ์ทรงกลม ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน แต่ไม่มีกฎตายตัว เรียงติดกันอย่างหลวมๆ

 Gleasonที่3:ก้อนเนื้อมะเร็งที่พบเห็นได้มาก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณรอบๆต่อมลูกหมาก โดยมีลักษณะพิเศษที่สำคัญคือมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นชนิดที่ค่อนข้างดุร้าย ขนาดของเซลล์มะเร็งและรูปลักษณ์แตกต่างกัน เซลล์ของก้อนเนื้อมะเร็งเป็นสีแดง

 Gleasonที่4:ระดับก้อนเนื้อมะเร็งค่อนข้างแย่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เซลล์มะเร็งของต่อมที่ผิดปกติรวมเข้าด้วยกัน ประกอบเป็นรูปลักษณะคล้ายหัวนมเล็กๆหรือตะแกรง เซลล์ของก้อนเนื้อมะเร็งเป็นสีแดง เซลล์ย่อยมีปฏิกิริยาเป็นด่างและมีสีเทา

 Gleasonที่5:ระดับก้อนเนื้อมะเร็งที่ค่อนข้างแย่ที่สุด รูปลักษณ์ของก้อนเนื้ออาจเป็นทรงกลมหรือเป็นรูปลักษณ์อื่นก็ได้ พร้อมทั้งยังมีลักษณะเจริญเติบโตที่ดุร้าย ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแผ่นเซลล์เดียวหรืออาจเป็นลักษณะคล้ายๆสิว ล้วนเป็นเนื้อร้าย แกนเซลล์มะเร็งค่อนข้างใหญ่ เซลล์มะเร็งลักษณะออกสีแดง เซลล์ย่อยสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้

 2. มะเร็งต่อมลูกหมากแอนโดรเจนคืออะไร

 ต้นกำเนิดและพัฒนาการของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นมีความสัมพันธ์กับแอนโดรเจน(ฮอร์โมนเพศชาย) มะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายจะใช้วิธีการรักษาด้วยการขจัดแอนโดรเจนอย่างต่อเนื่อง(รวมไปถึงการผ่าตัดตอนและการใช้ยา) ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังการรักษาอาจเกิดการกำเริบ และลุกลาม เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากค่อยๆพัฒนาเป็นชนิด Castration Resistant Prostate Cancer, Androgen Independent prostate cancer, Hormone-refractory prostate cancer. ดังนั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการรักษา โดยในประเภท Androgen Independent prostate cancer นั้นถ้าหากใช้ตำรับยาที่ 2 ถือว่ายังได้ผล แต่ในประเภท Hormone-refractory prostate cancer หากใช้ยาตำรับที่ 2 ในการรักษานั้นไม่ได้ผล แต่สามารถใช้วิธีเคมีบำบัด หากมีอาการลุกลามไปที่กระดูกบรรเทาอาการเจ็บที่กระดูกได้ ป้องกันและลดปัญหาเกี่ยวกับกระดูกที่อาจจะเกิดได้

 3. มะเร็งต่อมลูกหมากและค่า PSA วัดระยะช่วงแรก

 PSA ย่อมาจาก Prostate specific Antigen (แอนติเจนมะเร็งต่อมลูกหมาก) หมายถึงโปรตีนที่สร้างจากเซลล์ในต่อมลูกหมาก สามารถเก็บตัวอย่างได้จากเลือด PSA ยังสามารถนำมาเป็นเครื่องมือวัดมะเร็งต่อมลุกหมากและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

 หากเป็นการตรวจคัดกรองป้องกันมะเร็ง PSA<4ng ถือเป็นค่าปกติ ทางนี้ขอยืนยันว่าหากค่ามากกว่า 4ng ขึ้นไป หรือค่าต่ำกว่า 4ng ไม่เป็นมะเร็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องควรจะเป็น ค่าต่ำกว่า 4ng อัตราการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นต่ำมาก หากค่ามากกว่า 4ng อัตราการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเอง อีกทั้งตามตัวเลขของค่า PSA ที่เพิ่มขึ้น อัตราการเป็นมะเร็งต่อลูกหมากก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ผลวิจัยทางการแพทย์ ได้นำตัวเลขระหว่าง 4-10 เป็นเขตสีเทา แนวคิดเขตสีเทาก็คือมีผู้ป่วยบางกลุ่มถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ทว่า ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งในกลุ่มนั้นก็ไม่ใช่มะเร็งต่อมลุกหมากเสมอไป

 การตรวจขั้นตอนต่อไปของผู้ป่วยที่มีค่า PSA เพิ่มสูงขึ้นจะคลอบคลุม :Ultrasound, MRI อุ้งเชิงกราน, CT อุ้งเชิงกราน, เอกซเรย์กระดูกทั่วร่างกาย (ECT,โดยส่วนใหญ่จะดูการลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมาก), PET. แต่ทว่าการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด สุดท้ายล้วนจำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหาค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก

 4. มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นจะลุกลามไปที่อวัยวะส่วนใดง่ายที่สุด

 ที่เกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดคือจะลุกลามไปที่กระดูก โดยมีโอกาส 70% ขึ้นไปจากอวัยวะทั้งหมด มักพบบ่อยที่ลุกลามไปที่กระดูกที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกาย ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกโคนขาส่วนบน เป็นต้น ซึ่งจุดนี้เองมะเร็งต่อมลูกหมากมีความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติพิเศษของกระดูกส่วนที่สำคัญของร่างกาย นอกจากนี้ ต่อมน้ำเหลืองที่อุ้งเชิงกรานก็มักพบบ่อยที่เซลล์มะเร็งจะลุกลามไปถึง

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดผลการรายงานทางการแพทย์ของมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามออนไลน์หรือสายด่วนมาได้ที่เบอร์ของสำนักงานที่กรุงเทพฯ : 02-645-2799 ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งพร้อมไขข้อข้องใจให้ทุกท่าน

 แจ้งเตือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด : รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจทางการแพทย์ของมะเร็งต่อมลูกหมากในข้างต้นเป็นเพียงเอกสารประกอบ หากต้องการทราบรายละเอียดที่แน่ชัดควรไปสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดของตนเองจนนำไปสู้การรักษาที่ไม่ถูกวิธี

คำหลัก:

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น