0610367888  0907099666  

cancer
ระยะของมะเร็งตับ

    ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ระยะของมะเร็งตับที่ต่างกันอัตราการรอดชีวิตในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ :

 อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งตับระยะแรกในช่วง 5 ปี : 31%

 อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งตับระยะลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองในช่วง 5 ปี : 11%

 มะเร็งตับระยะแพร่กระจายไปในส่วนต่างๆ : 3%

 จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเร็วอัตราการมีชีวิตอยู่ก็มีสูง หากมีการแบ่งระยะของมะเร็งได้อย่างชัดเจนแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาก็สามารถว่างแผนการรักษาได้อย่างเม่นยำและเหมาะสมกับระยะของโรค การแบ่งระยะของมะเร็งตับที่ชัดเจนสามารถทำได้อย่างไร?

 การแบ่งระยะของมะเร็งแบบ TNM

 การแบ่งระยะโรคแบบ TNM เป็นระบบในการพิจารณาว่ามะเร็งอยู่ในขั้นไหน หรือ Staging ที่มีการใช้วัดค่าและแบ่งระยะของมะเร็งมากที่สุด

 T หมายถึง Tumor คือ ขนาดและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง โดยใช้สัญลักษณ์ T1~T4 บ่งบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนมะเร็ง

 ระบบAJCC รุ่นที่ 8 คือการแบ่งระยะความรุนแรงของมะเร็งปอดนในระยะที่มีการรุกรานของหลอดเลือด โดยมี T1 สามารถแบ่งออกเป็น T1a และ T1b ซึ่งT1a จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนเนื้อ≤2 cm มีหรือไม่มีการบุกรุกของหลอดเลือดก็ได้ ส่วน T1bจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของก้อนเนื้อ>2 cm แต่ไม่มีการบุกรุกของหลอดเลือด

ระยะของมะเร็งตับ


 ตามที่ได้มีการแบ่งระยะของมะเร็งตามระบบ TNM นั้น สามารถแบ่งระยะของมะร็งได้อย่างชัดเจนดังนี้ :

 (แผนการรักษาในแต่ละระยะของมะเร็งเต้านมที่แสดง เป็นเพียงเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น ไม่สามารถนำมายึดถือเป็นพื้นฐานในการรักษาส่วนบุคคลได้)

 มะเร็งตับระยะที่ 1 : ระยะT1a、T1b、N0、M0

 แนวทางการรักษามะเร็งตับระยะที่ 1 : การผ่าตัดมะเร็งตับแบบประคับประคองอาการ

 มะเร็งตับระยะที่ 2 : ระยะT2、N0、M0

 แนวทางการรักษามะเร็งตับระยะที่ 2 : การผ่าตัด,เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 มะเร็งตับระยะที่ 3 : ระยะT3-T4、NO、MO

 แนวทางการรักษามะเร็งตับระยะที่ 3 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 มะเร็งตับระยะที่ 4 : เป็นระยะ T ใดก็ได้,เป็นระยะ N ใดก็ได้,ระยะ M1

 แนวทางการรักษามะเร็งตับระยะที่ 4 : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 การกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งตับ : การกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งตับเมื่อเทียบกับมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอดแล้ว อัตรารการกลับมาเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดมีสูงมาก หลังผ่าตัดผ่านไปแล้ว 5 ปีอัตราความเสี่ยงสูงถึง 60%-70% การกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งตับอาจมีมากกว่าหนึ่งครั้งและสามารถพบได้ในส่วนอื่นๆของร่างกาย

 แนวทางการรักษาเมื่อมีการกลับมาเป็นซ้ำ : เทคนิคแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการใช้ความเย็น,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก,เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 แนวทางการรักษามะเร็งตับจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุลคล ระยะของมะเร็งตับที่ต่างกัน ขั้นตอนการรักษาก็แตกต่างกัน ที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด เรามีทีมแพทย์ MDT ที่คอยวินิจฉัยแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยตามสภาพอาการระยะ ขนาดและบริเวณที่เป็นมะเร็ง เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายและยังช่วยให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและความทรมานจากการรักษาในแบบเก่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ได้นานขึ้นพร้อมทั้งลดภาวะการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอีกด้วย


แบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

คำหลัก: มะเร็งตับ,ระยะของมะเร็งตับ,ระยะการรักษามะเร็งตับ,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวSt.Danfu

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น