082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

 ตามข้อมูลของสมาคมมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อัตราการรอดชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากในช่วงระยะเวลา 5 ปีมีดังนี้ :

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 1, 90 - 95%

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 2, 60 – 70%

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 3, 30 – 40%

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 4, 20%

 จะเห็นได้ว่า ระยะของโรงมะเร็งต่อมลูกหมากมีความสัมพันธ์กับการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วย เมื่อทราบผลและทำการรักษาอย่างรวดเร็วอัตราการมีชีวิตอยู่ก็มีสูง หากมีการแบ่งระยะของมะเร็งได้อย่างชัดเจนแล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาก็สามารถว่างแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำและเหมาะสมกับระยะของโรค การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากที่ชัดเจนสามารถทำได้อย่างไร?

   หากต้องการทราบว่าระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากที่ต่างกันเหมาะสมกับแผนการรักษาแบบใด เรายินดีช่วยเหลือให้คำปรึกษา นัดออนไลน์หรือโทรจองคิวได้ที่เบอร์:082-799-2888 02-645-2799 เพื่อขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ฟรี

 การแบ่งระยะของมะเร็งแบบ TNM

 การแบ่งระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถกำหนดแผนการรักษาและประเมินผลการรักษาในอนาคตได้ โดยใช้วิธี DRE, CT, MRI เอกซเรย์กระดูก ตลอดจนการเก็บเชื้อจากต่อมน้ำเหลืองไปตรวจเพื่อแบ่งระยะ โดย PSA สามารถช่วยเสริมวิธีนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1.ระยะ T หมายถึงสภาพเซลล์มะเร็งต้นกำเนิด หลักสำคัญคือใช้วิธี DRE, MRI เจาะไปที่ต่อมลูกหมากและจำนวนการตรวจชิ้นเนื้อเชิงบวกและบริเวณที่มีเซลล์มะเร็ง แบ่งขั้นพยาธิวิทยาของก้อนเนื้อ และใช้ PSA เข้าช่วยเสริม

 2.ระยะ N หมายถึงสภาพของต่อมน้ำเหลือง ต้องตัดต่อมน้ำเหลืองไปตรวจจึงจะสามารถทราบว่าเซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไม่ วิธี CT, MRI, X-ray ช่วยกำหนดระยะ N ผู้ป่วยระยะ N สามารถเลือกแผนการรักษาที่สำคัญ

 3.ระยะ M หมายถึงสภาพการลุกลามไปที่กระดูก โดยการเอกซเรย์ทั่วร่างกาย วิธี MRI, X-Ray เป็นวิธีการตรวจที่สำคัญ ปกติแล้วเมื่อตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมาก แพทย์จะแนะนำให้ทำการเอกซเรย์ทั่วร่างกาย หากว่าการเอกซเรย์ทั่วร่างกายเซลล์ที่เข้าข่ายแต่ไม่สามารถยืนยันผลการวินิจฉัยได้ สามารถเลือกวิธี MRI ช่วยเสริมเพื่อกำหนดผลการวินิจฉัยได้


ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมาก

   พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 082-799-2888 02-645-2799

 ตามที่ได้มีการแบ่งระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากนั้น สามารถแบ่งระยะของมะเร็งได้อย่างชัดเจนดังนี้ :

 (ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถยึดเป็นแนวทางหลักในการรักษาได้)

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะ 0 : Tis(มะเร็งที่แหล่งกำเนิด)ระยะ N0(มะเร็งยังไม่มีลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง) ,ระยะ M0(มะเร็งยังไม่แพร่กระจาย) มะเร็งที่แหล่งกำเนิดไม่สามารถประเมิน ไม่สามารถกำหนดผลการวิจัยทางการแพทย์ของเนื้องอกที่ซุกซ่อนอยู่ได้

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 1 : ระยะ T1~T2a, ระยะ N0, ระยะ M0 จำกัดเฉพาะเนื้องอกที่ซ่อนอยู่ในต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็งนั้นลุกลามด้านเดียวหรือขอบเขตที่แคบ

 แผนการรักษาของระยะที่ 1 : ผ่าตัดนำก้อนเนื้อมะเร็งออก, เทคนิคแบบบูรนาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 2 : ระยะ T2 ,ระยะN0 ,ระยะM0 – จำกัดเฉพาะเนื้องอกที่ซ่อนอยู่ในต่อมลูกหมาก มีการแพร่กระจายไปยังต่อมด้านหนึ่งและทั้ง 2 ด้าน

 แผนการรักษาของระยะที่ 2 : ผ่าตัดนำก้อนเนื้อมะเร็งออก, เทคนิคเฉพาะจุด, เทคนิคความเย็น, เทคนิคยาพุ่งเป้า, เทคนิคมีดนาโน, เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ, เทคนิคแบบบูรนาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 3 : ระยะ T3 ,ระยะN0 ,ระยะM0 – ก้อนเนื้อมะเร็งออกจากเยื่อหุ้มต่อมลูกหมาก เซลล์มะเร็งลุกลามออกจากเยื่อหุ้มแพร่กระจายไปที่ถุงน้ำเชื้อ

 แผนการรักษาของระยะที่ 3 : เทคนิคเฉพาะจุด, เทคนิคความเย็น, เทคนิคยาพุ่งเป้า, เทคนิคมีดนาโน, เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ, เทคนิคแบบบูรนาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก, เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่ 4 : ระยะ T ,ระยะN ,ระยะM0-M1 – เซลล์มะเร็งคงที่หรือลุกลามออกนอกเขตถุงน้ำเชื้อไปสู่บริเวณอวัยวะองค์ประกอบรอบข้าง เช่น คอกระเพาะปัสสาวะ กล้ามเนื้อหูรูดของทางเดินปัสสาวะ ไส้ตรง กล้ามเนื้อทางทวารหนัก และอุ้งเชิงกราน เป็นต้น

 แผนการรักษาของระยะที่ 4 : เทคนิคเฉพาะจุด, เทคนิคความเย็น, เทคนิคยาพุ่งเป้า, เทคนิคมีดนาโน, เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ, เทคนิคแบบบูรนาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก, เทคนิคธรรมชาติบำบัด

 การกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งปอด : ส่วนใหญ่การกลับมาเป็นซ้ำของผู้ที่ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะเริ่มที่บริเวณใกล้เคียงต่อมลูกหมาก, ต่อมน้ำเหลืองอุ้งเชิงหรืออวัยวะบริเวณอื่นในร่างกาย

 แนวทางการรักษาเมื่อมีการกลับมาเป็นซ้ำ : เทคนิคเฉพาะจุด,เทคนิคความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,เทคนิคการใช้ความร้อน,เทคนิคธรรมชาติบำบัด,เทคนิคแบบบูรนาการแพทย์แผนจีนและตะวันตก

 หากอยากทราบว่าการรักษาแบบใดเหมาะสมกับคุณ พวกเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถจองคิวออนไลน์หรือติดต่อจองคิวได้ที่ : 02-645-2799

 ระยะของมะเร็งต่อมลูกหมากที่ต่างกัน ขั้นตอนการรักษาก็แตกต่างกัน ที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด เรามีทีมแพทย์ MDT ที่คอยวินิจฉัยแนวทางการรักษาให้กับผู้ป่วยตามสภาพอาการระยะ ขนาดและบริเวณที่เป็นมะเร็ง เพื่อให้เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วยต่อมลุกหมากแต่ละรายและยังช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหลีกเลี่ยงการผ่าตัดและความทรมานจากการรักษาในแบบเก่า และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ได้นานขึ้นอีกด้วย

คำหลัก:

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น