082-799-2888  02-645-2799  

การวางแผนทางการแพทย์

โรคมะเร็งโดยปกติจะใช้การผ่าตัด คีโมและฉายแสง ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีวิธีการที่มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด เช่น การทำคีโมเฉพาะจุด การทำความเย็น และการใช้ธรรมชาติบำบัดเป็นต้น

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สแตมป์ฟอร์ด ด้วยการบริการทางทีมแพทย์MDT ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนและดูแลเอาใจใส่คนไข้ทุกคนเป็นอย่างดีเพราะพวกเราทราบดีว่าก่อนที่ผู้จัดจะตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำการพักฟื้นได้นั้น จะต้องมีความเชื่อมั่นในทางการแพทย์และวิธีการเป็นอย่างดี

ดังนั้นเราจึงยกตัวอย่างชนิดมะเร็งและวิธีการแต่ละชนิด ซึ่งวิธีการจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (เช่นประวัติทางการตรวจ ระยะมะเร็ง การลุกลามของก้อนเนื้อมะเร็งฯลฯ ) โดยวิธีการพักฟื้นของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาใช้รวมกันได้ทั้งหมด ในกระบวนการทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ตามสถานการณ์เฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน

หากต้องการทราบวิธีการฟื้นฟู สามารถติดต่อเราได้ทันที โทร 082-799-2888, 02-645-2799, สำนักงานกรุงเทพฯ ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ!

แบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

ส่งข้อมูล

มะเร็งเต้านม
ถ้าพูดถึงผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกๆ หลังจากการผ่าตัดก็สามารถสร้างเต้านมทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ แต่ถ้าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรุกรามเรามีการพักฟื้นแบบเทคโนโลยีแบบเฉพาะจุด ผลกระทบน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว อาทิเช่น การทำแบบคีโมเฉพาะจุด การทำความเย็น และการใช้แบบธรรมชาติบำบัดเป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านี้จะเป็นการพักฟื้นที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่หลีกเลี่ยงการผ่าตัด หรือวิธีการแบบเดิมๆมีผลข้างเคียงมาก
มะเร็งปอด
เทคนิคการใช้ความเย็นเป็นหนึ่งในวิธีการพักฟื้นมะเร็งแบบบาดแผลเล็กที่สามารถรักษามะเร็งปอดได้ผลการพักฟื้นที่ดี โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด แต่สามาร"ตัด"เนื้องอกเช่นมีดผ่าตัดได้เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม เทคนิคการใช้ความเย็นจะมีบาดแผลเล็กลง ความเจ็บปวดลดลง ได้ผลการพักฟื้นที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันร่วมใช้วิธีการพักฟื้นด้วยการให้คีโมเฉพาะจุด การใช้วิธีธรรมชาติบำบัด เทคนิคมีดนาโนรวมถึงการทานยาคีโมชนิดทานสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ที่ดี
มะเร็งตับ
การพักฟื้นทางการแพทย์โดยทั่วไปใช้วิธีการผ่าตัดสำหรับโรคมะเร็งตับเป็นหลักแต่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือไม่ต้องการผ่าตัด เทคนิคการให้คีโมเฉพาะจุดเป็นทางเลือกที่เหมาะ นอกจากนี้เทคนิคการใช้ความเย็น เทคนิคมีดนาโน เทคนิคการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ การใช้ธรรมชาติบำบัดก็เป็นการพักฟื้นแบบบาดแผลเล็กที่พักฟื้นมะเร็งตับได้ผลประสิทธิภาพที่ดี เมื่อเทียบกับการผ่าตัด การให้คีโมแบบดั้งเดิม เทคนิคการพักฟื้นแบบบาดแผลเล็กเหล่านี้จะมีบาดแผลที่เล็กลง ความเจ็บปวดลดลง ได้ผลการรพักฟื้นที่ดีขึ้น
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
การผ่าตัดคือการพักฟื้นทางการแพทย์ทั่วไปของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่คุณภาพชีวิตจะลดลงอย่างรุนแรงหลังการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลโรคมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวสแตมฟอร์ด มีการพักฟื้นแบบผลกระทบน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เช่น การพักฟื้นแบบคีโมเฉพาะจุด การใช้วิธีธรรมชาติบำบัดรวมถึงการทานยาคีโมชนิดทาน ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการตัด และเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและผลกระทบจากทวารเทียม
มะเร็งปากมดลูก
การผ่าตัดมดลูกเป็นวิธีการพักฟื้นโรคมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปแต่หลังจากการผ่าตัดอย่างจริงจังจะส่งผลต่อการทำงานของระบบขับถ่ายจะผิดปกติ ที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวสแตมฟอร์ด มีการพักฟื้นแบบผลกระทบน้อย ฟื้นตัวได้เร็ว เช่น การทำแบบคีโมเฉพาะจุด การทำความเย็นและการใช้วิธีธรรมชาติบำบัด ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการตัดมดลูกเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและผลกระทบในการขับถ่าย
มะเร็งต่อมลูกหมาก
การรพักฟื้นแบบการทำความเย็นที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกมาก ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้เวลาพักพักฟื้นตัวที่โรงพยาบาลน้อย เลือดออกน้อย ผลกระทบน้อย และฟื้นตัวเร็วเหมาะสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะB และ C นอกจากนี้สำหรับพักฟื้นมะเร็งต่อมลูกหมากมีเทคนิคที่หลากหลายสำหรับผู้ป่วย เช่น การทำคีโมเฉพาะจุด เทคโนโลยีมีดนาโน ที่โรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว สแตมฟอร์ด รวมเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้ในการพักฟื้นทางการแพทย์มะเร็งต่อมลูกหมากและพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดความเสี่ยงและผลข้างเคียง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีอาการปวดน้อยลง
มะเร็งโพรงจมูก
การทำคีโมคือการพักฟื้นแบบทั่วไปของมะเร็งโพรงจมูก แต่จะทำให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้ป่วยค่อนข้างมาก วิธีการของโรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว สแตมฟอร์ด จะเป็นวิธีที่นอกเหนือจากนั้น เป็นการพักฟื้นแบบผลกระทบน้อย เป็นการพักฟื้นแบบเฉพาะจุด เช่น การใช้คีโมเฉพาะจุด การใช้วิธีการบำบัดทางธรรมชาติและการพักฟื้นแบบแพทย์แผนจีน ที่จะสามารถช่วยอาการเจ็บปวดน้อยลงและให้การพักฟื้นมะเร็งโพรงจมูกได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
มะเร็งไต
สำหรับมะเร็งไต การพักฟื้นของทางโรงพยาบาลเราก็จะเป็นการพักฟื้นแบบเฉพาะจุด การทำความเย็น และการใช้ธรรมชาติบำบัด เพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการพักฟื้นทางการแพทย์ และให้ผู้ป่วยสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีอาการปวดน้อยลงร่างกายสามารถฟื้นตัวได้ง่าย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้รับการยืนยันแล้วจากผู้ป่วยมะเร็งตับ
มะเร็งตับอ่อน
การพักฟื้นโดยการใช้มีดนาโนในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการพักฟื้นมะเร็งตับอ่อน ที่ทางการแพทย์การใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าในการที่จะไปทำลายเซลล์มะเร็ง แต่จะไม่ไปทำลายเซลล์ประประสาทหรือเส้นเลือดส่วนดีของผู้ป่วยการพักฟื้นโดยการใช้มีดนาโนและการใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติควบคู่กันไปจะทำให้ผู้ป่วยมีผลข้างเคียงที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
มะเร็งหลอดอาหาร
สำหรับมะเร็งหลอดอาหารมีหลากหลายวิธีที่จะใช้ในการพักฟื้นผู้ป่วย เช่นเทคโนโลยีการใช้คีโมเฉพาะจุดเทคโนโลยีการจี้ไฟฟ้าและการบำบัดโดยวิธีทางธรรมชาติเมื่อเทียบกับการพักฟื้นแบบเก่าคือผ่าตัดและเคมีบำบัดแล้วจะเป็นวิธีที่ให้ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บน้อยลงผลข้างเคียงน้อยลงและความเจ็บปวดน้อยลงสำหรับผู้ป่วยที่อ่อนแอหรือไม่เต็มใจที่จะผ่าตัดพวกเขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เนื่องจากลักษณะทางระบบของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดไม่สามารถตัดออกได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นผลกระทบของการผ่าตัดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจึงไม่แม่นยำการให้คีโมจึงเป็นการพักฟื้นโดยทั่วไปสำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งการพักฟื้นโดยวิธีนี้ก็จะเกิดผลกระทบกับผู้ป่วยค่อนข้างมาก วิธีการของโรงพยาบาลสมัยใหม่กว่างโจว สแตมฟอร์ด จะเป็นวิธีที่นอกเหนือจากนั้น เป็นการพักฟื้นแบบผลกระทบน้อย เป็นการพักฟื้นแบบเฉพาะจุด เช่น การใช้คีโมเฉพาะจุดและการใช้วิธีการบำบัดทางธรรมชาติในการพักฟื้นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ซึ่งจะช่วยอาการเจ็บปวดน้อยลงและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
คำหลัก:

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น