082-799-2888  02-645-2799  

เทคนิคมีดนาโน

มีดนาโน, โรคมะเร็ง, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งตับ , โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

 มีดนาโน : เทคนิคด้านโรคมะเร็งอันล้ำสมัย

 มีดนาโน หรือ Nanoknife ได้รับการรับรองจากสถาบัน FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นเทคโนโลยีการบำบัดที่ไม่ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากเตียง เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2011 อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากองกรณ์ CE ของสหภาพอียู ปัจจุบันมีรพ.มะเร็งมากกว่า 100 รพ.ที่ได้เริ่มใช้เทคนิคนี้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเมื่อเดือน มิถุนายาน ปี 2015 สมาคมแพทยศาสตร์ของประเทศจีนได้รับรองเทคนิคมีดนาโนนี้ให้สามารถใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างปลอดภัย

 ——โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด ศาสตราจารย์เผิง เสี่ยวชื่อ

 มีดนาโนคืออะไร?

 มีดนาโน คือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในแผนทางการแพทย์ต่อโรคมะเร็งที่มีความซับซ้อนแบบใหม่ หรือที่เราเรียกกันว่า Irreversible Electroporation (IRE) ซึ่งใช้การฉายเคลื่อนไฟฟ้าความถี่สูงผ่านเข้าไปทางชีพจรไปยังบริเวณก้อนผนังของเนื้อร้าย ก่อให้เกิดคลื่นไฟฟ้าขนาดนาโนที่ไม่สามารถที่ไหลย้อนกลับออกไปได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อก้อนเนื้ออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 จุดเด่น

 1.ระยะเวลาในการสลายหรือทำงานก้อนเนื้อสั้น

 ในการบำบัดก้อนเนื้อร้าย หรือก้อนมะเร็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด สามเซนติเมตร จะใช้เวลาในการสลายก้อนเนื้อประมาณ ห้านาที ทุกๆการยิ่งคลื่นไฟฟ้าหนึ่งครั้ง จะสามารถปล่อยคลื่นไฟฟ้าเข้าไปยังชีพรขนาด 90 ครั้งต่อวินาที ในการยิงคลื่นไฟฟ้าแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาที การยิงคลื่นไฟฟ้านี้สามารถที่จะสลายเซลล์ที่มีการซ้อนกันถึง สามถึงสี่ชั้นได้ในช่วงระยะเวลาสั้น และหลังจากที่ทำการบำบัดแล้ว ถ้าผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นหลังพักฟื้น ก็สามารถที่จะออกจากรพ.ในวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นได้ทันที

 2.การบำบัดไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทบริเวณที่ทำการบำบัด

 การบำบัดด้วยวิธีมีดนาโนมีจุดเด่นอีกข้อคือ การบำบัดไม่มีผลกระทบต่อระบบเลือดหรอระบบประสาทที่สำคัญภายในบริเวณที่ทำการบำบัด เช่น เส้นเลือด ท่อน้ำดี เส้นประสาท และท่อปัสสาวะยังสามารถที่จะทำงานได้ตามปกติ หลังจากการบำบัดด้วยมีดนาโน ไม่ว่าจะเป็นระบบหลอดเลือดของตับ เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงตับ หรือระบบท่อน้ำดีต่างๆก็ไม่ได้ผลกระทบจากการบำบัดด้วยวิธีมีดนาโน

 3.การบำบัดมะเร็งด้วยวิธีการนำเซลล์ปกติเข้ามาแทนที่เนื้อร้าย เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 รูปแบบการสลายดั้งเดิมคือ การให้เนื้อเยื้อผ่านอุณหภูมิสูงทำให้เกิดขบวนการสลายโปรตีน หลังจากนั้นจะเกิดอาการแข็งตัวของเนื้อร้ายจนสามารถควบคุมการลุกลามของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งการวิธีบำบัดนี้โครงสร้างเนื้อเยื้อบริเวณที่ถูกทำการสลายโปรตีน เพราะมีดนาโนจะเป็นตัวนำในขบวนการจำกัดเซลล์มะเร็ง ใช้วิธีการปลูกเซลล์ภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะสามารถควบคุมเซลล์ร้ายทั้งหมดได้ ส่งผลให้ระบบต่างๆกลับเข้ามาเป็นปกติ

 4.ผลของขบวนการบำบัดสามารถตรวจสอบได้ตามเวลาจริง

 การบำบัดโดยมีดนาโนจะใช้ผลการตรวจอัลตราซาวนด์ CT SCAN และ MR ในการนำทางและการควบคุม ภายใต้เครื่องมือเสริมของเครื่องแสกน จะช่วยทำให้กำหนดตำแหน่งของเข็มนาโน กำหนดพื้นที่ให้การทำขบวนการสลายและสามารถตรวจสอบผลของการทำการบำบัดได้ในเวลานั้นเลย ขณะเดียวกันยังช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื้อบริเวณที่ทำการบำบัด รับประกันผลการบำบัดและความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งมีผลช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยรวดเร็วยิ่งขึ้น

 5. การบำบัดด้วยมีดนาโนเหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อน

 ทามกลางการบำบัดแบบการสลาย กรณีที่ไม่เหมาะสมกับการบำบัดด้วยวิธีนี้คือเนื้อร้ายอยู่ในบริเวณอันตราย อาทิใกล้หลอดเลือดใหญ่ ท่อน้ำดี ตับอ่อน หลอดเลือดดำที่หล่อเลี้ยงตับ นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งตรงกระดูกสันหลัง ซึ่งการสลายอาจจะสร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทจนเป็นอัมพาต หรือสูญเสียการทำงานได้ เนื่องจากมีดนาโนไม่ทำร้ายท้อและเส้นประสาท สำหรับสถานการณ์ด้านบนการบำบัดด้วยมีดนาโนนั้นจะมีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพในการบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งดังกล่าวจะเหมาะสมกับการบำบัดแบบนี้มาก

 6.ตัวชี้วัดของการบำบัดด้วยมีดนาโน

 การบำบัดด้วยมีดนาโนเหมาะสมกับการบำบัดมะเร็งโดยเฉพาะตรงตับอ่อน ตับ ปอด ไต ต่อมลูกหมาก การบำบัดวิธีนี้จะมีข้อได้เปรียบโดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับหลอดเลือดดำที่หล่อเลี้ยงตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อนและท่อไต

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา สามารถกรอกข้อมูลด้านล่างส่งมาหาเราหรือโทรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที:082-799-2888 02-645-2799 พวกเรายินดีตอบข้อสงสัยของท่านทุกประการ!


แบบฟอร์มจองคิวเข้าปรึกษา

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *

 มีดนาโนเข้าไปหยุดก้อนมะเร็งอย่างไร?

 ขั้นที่1 : ปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่ชีพจรผ่านทางเข็ม

 ขั้นที่2 :ทำให้โมเลกุลและเนื้อเยื่อโดยรอบเข็มสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อน

 ขั้นที่3 :ทำลายเซลล์เนื้อเยื่อมะเร็งลงไป

 ขั้นที่4 :เซลล์มะเร็งได้รับความเสียหายจนตาย

 ขั้นที่5 :เซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายทำการเก็บกวาดเศษซากของเซลล์มะเร็งออกไปตามกลไกธรรมชาติ

 กลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะสมกับเทคนิคมีดนาโน

 1.ผู้ป่วยมะเร็งตั้งแต่ระยะแรก ไปจนถึงระยะสุดท้าย

 2.ผู้ป่วยที่ไม่เหมาะกับการผ่าตัด ไม่ยอมเข้ารับการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่ไม่ยอมทำคีโม

 3.ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการเกิดซ้ำหลังการผ่าตัดจนไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้อีก

 4.ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลลัพธ์จากการผ่าตัดและการทำคีโมแบบดั้งเดิมไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ

 5.ผู้ป่วยที่ได้รับผลข้างเคียงจากการทำคีโมสูง

 กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เหมาะกับการใช้เทคนิคมีดนาโน

 1.ส่วนของก้อนเนื้ออยู่ใกล้กับบริเวณหัวใจ

 2.ส่วนของก้อนเนื้อได้ทำการฝังชิ้นส่วนอิเลคโทรนิกส์ หรือ มีชิ้นส่วนของโลหะ

 3.ส่วนของก้อนเนื้อที่อยู่ใกล้กับบริเวณใบหน้า และ ดวงตา

 4.ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติเป็นโรคลมชัก และ หัวใจวาย

 5.ผู้ป่วยที่มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจตาย และ ยังผ่านไปไม่นาน

คำหลัก: มีดนาโน, โรคมะเร็ง, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งตับ , โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น