082-799-2888  02-645-2799  

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมกับแบบเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็ก

 การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมทำให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดทรมาน


 การผ่าตัดแบบเก่าที่บาดแผลมีขนาดใหญ่

 การผ่าตัด: มีความเสี่ยงสูง บาดแผลใหญ่

การผ่าตัดถือเป็นหนึ่งในการการรักษาแบบดั้งเดิมที่ใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้อาจใช้กับอาการของโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นการแสดงออกของอาการของโรคไม่ชัดเจนหรืออยู่ในขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัย หากผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดมีสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ อาจทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บจากการผ่าตัดได้ ข้อเสียในการผ่าตัด ได้แก่

 1. มีความเสี่ยงสูง: ในขณะที่ทำการผ่าตัดอาจเกิดข้อผิดผลาดได้ตลอดเวลา

 2. บาดแผลมีขนาดใหญ่: การผ่าตัดแบบดั้งเดิมบาดแผลมีขนาดกว้างประมาณ10เซนติเมตรขึ้นไปและทิ้งรอยแผลเป็นขนาดใหญ่

 3. ได้รับความเจ็บปวดมาก: การผ่าตัดแบบดั้งเดิมต้องทำการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง หลังจากการผ่าตัดจะมีอาการปวด บวม และชา บริเวณแผลที่ผ่าตัด

 4. ฟื้นตัวช้า: เนื่องจากการผ่าตัดแบบดั้งเดิมบาดแผลจะมีขนาดใหญ่และรอยผ่าตัดอาจทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาทได้รับความเสียหายหรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อบางส่วน จึงเป็นผลทำให้ผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดฟื้นตัวได้ช้า

 5. มีเลือดออกมาก: การผ่าตัดแบบดั้งเดิมมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ทำให้เสียเลือดในปริมาณที่มาก การผ่าตัดแบบดั้งเดิมบาดแผลบริเวณที่ผ่าตัดอาจเกิดการติดเชื้อหรือเกิดการหลอมละลายของไขมัน บาดแผลปริ อาการเหล่านี้ถือเป็นอาการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 การฉายรังสีบำบัดทำให้ผู้ป่วยผมร่วง

 การฉายรังสีบำบัด(ไฟฟ้า):ผลข้างเคียง

 การฉายรังสีบำบัดคือการใช้รังสีที่สร้างโดยเครื่องมือเพื่อกำหนดเป้าหมายรังสีขนาดใหญ่ตรงบริเวณก้อนเนื้องอก เพื่อเป็นการยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็งจึงถือเป็นการรักษาโรคมะเร็งในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ทว่าการรักษาโดยการฉายรังสีบำบัดนั้นทำให้ร่างกายผู้ป่วยที่ทำการรักษาด้วยวิธีนี้ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากการฉายรังสีบำบัดเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การฉายรังษีบำบัดเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้ ผลเสียของการฉายรังสีบำบัดมีดังนี้:

 1. จะทำลายทั้งเซลล์ดีและไม่ดี รวมถึงทำลายเซลล์ที่ปกติด้วย: การฉายรังสีตรงบริเวณก้อนเนื้องอกนั้นทำให้บริเวณที่ฉายรังสีได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก

 2.มีผลข้างเคียงมาก: การฉายรังสีบำบัดมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ส่งผลให้สุขภาพและภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยบกพร่อง

 3.มีผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนเป็นจำนวนมาก: หลังจากที่ผู้ป่วยทำการฉายรังสีไปได้สักระยะสุขภาพของผู้ป่วยจะเริ่มอ่อนแอ ผมร่วงและเกิดภาวะโลหิตจาง

 4.มีการบาดเจ็บบริเวณกว้าง ฟื้นตัวช้า: การรักษาแบบฉายรังสีแบบดั้งเดิมมีผลร้ายแรง ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยถูกทำลายไปอย่างมากและส่งผลให้กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อต้านกับโรคต่างๆได้

 การให้ยาเคมีบำบัดทั่วร่างกาย: ผลค้างเคียง

 การให้ยาเคมีบำบัดทั่วร่างกายส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลาย หลังจากการให้เคมีบำบัดแล้วจะส่งผลกระทบต่างๆมากมาย เช่น เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำ มีเลือดปนมากับปัสสาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่องและทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการผมร่วง คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น

 ยกเลิกการรักษาแบบดั้งเดิม และนำเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็กมารักษาผู้ป่วยมะเร็งแทน ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อย ทำให้ผู้ป่วยกลับมามีความหวังในการรักษาอีกครั้ง

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากความกลัวผลข้างเคียงที่เกิดจากเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากปฏิเสธการผ่าตัด การฉายรังสีและการให้เคมีบำบัดทำให้ผู้ป่วยบางรายถึงกับละทิ้งการรักษา ไม่ทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง จะเป็นไปได้หรือว่าไม่มีการรักษาโรคมะเร็งที่ดีกว่าการผ่าตัดและการใช้เคมีบำบัด? คำตอบคือมีแน่นอน หลายปีที่ผ่านมามีการพัฒนานวัตกรรมด้านการรักษามะเร็งอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ความเย็น、เทคนิคแบบเฉพาะจุดและเทคนิคภูมิคุ้มกันเป็นต้น ลักษณะการรักษาที่แตกต่างของเทคโนโลยีการรักษาที่มีการบุกรุกน้อยทำให้เกิดความหวังใหม่ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากเปรียบเทียบกับการรักษามะเร็งแบบเก่าแล้ว เทคนิคการบุกรุกน้อยมีการบาดเจ็บน้อยกว่า ผลข้างเคียงต่ำ ฟื้นตัวเร็วจึงเป็นลักษณะเด่นของการรักษาโดยใช้วิธีนี้ และได้รับการยอมรับและไว้ใจจากผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายคน ตัวอย่างเช่นในปัจจุบัน รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้ใช้เทคนิคการบุกรุกน้อยกว่า 18 วิธีในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งนับพันรายช่วยให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จในการยืดอายุไขลดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานและปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

หากอยากทราบว่าการรักษาแบบใดเหมาะสมกับคุณ กรุณากรอกข้อมูลแล้วส่งมาที่เราหรือสามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานใหญ่ได้ที่เบอร์: 082-799-2888 , 02-645-2799

แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ

ชื่อ นามสกุล *

เลือกประเภทโรค *

เบอร์โทรศัพท์ *

มีผลการตรวจหรือไม่ *


 การรักษาโดยใช้เทคนิคความเย็น ช่วยให้ฉันมีชีวิตที่ยืนยาว

การใช้เทคนิคความเย็น: ความเสียหายขนาดเล็กและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

 โรงพยาบาลสมัยใหม่กวางโจวได้นำเทคโนโลยีการรักษาแบบใหม่จากนานาชาติเข้ามาใช้ โดยการใช้เทคนิคความเย็นจากมีดฮีเลียมอาร์กอนของสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในการใช้เทคนิคทำความเย็นจะใช้การอัลตราซาวด์ในการเจาะนำทางเข็ม เข็มแช่เย็นจะแทรกเข้าไปในเนื้อของก้อนมะเร็ง ขั้นตอนแรกก๊าซอาร์กอนจะถูกฉีดเข้าไปก่อนเพื่อทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก๊าซฮีเลียมจะถูกฉีดเข้าไปและปลายเข็มที่ให้ความเย็นจะอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำซ้ำแบบนี้ไปมาสองถึงสามรอบ เพื่อไปทำลายและสลายเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยเทคนิคความเย็นไม่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดแต่ก็มีประสิทธิภาพคล้ายกับการผ่าตัด ในขณะเดียวกันการรักษาวิธีด้วยนี้จะช่วยลดภาวะความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดและยังสามารถช่วยในการติดตามผลของการรักษาได้ง่ายขึ้นและไม่ต้องกังวลต่อข้อจำกัดในการใช้ยาสลบอีกด้วย ในปัจจุบันการรักษาโดยใช้วิธีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและมีผลตอบสนองต่อการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี

 ข้อดีของการใช้เทคนิคความเย็น

 1. ลดหรือขจัดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในระหว่างการผ่าตัดเนื้องอก

 2. ไม่ใช้มีดในการผ่าตัดทำให้เนื้อเยื้อบริเวณที่ทำการรักษาเสียหายน้อย สามารถทำซ้ำได้

 3. เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวจากการรักษาได้เร็ว

 4. มีการกำจัดเนื้องอกเฉพาะที่ กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งตับ

 5. ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาน้อย เนื้อเยื้อที่ปกติก็ถูกทำลายน้อย

 6. ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัด

 

 เทคนิคคีโมเฉพาะจุด ทำให้มะเร็งของฉันถูกทำลาย

 เทคนิคคีโมเฉพาะจุด: บาดแผลมีขนาด1-2มิลลิเมตร สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ

 เทคนิคคีโมเฉพาะจุดจะทำการรักษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องDSAนำทาง บาดแผลจะมีขนาดกว้าง1-2มิลลิเมตร จากนั้นจะมีสายลวดสวนแบบพิเศษนำทางและเครื่องมือวัดความแม่นยำอื่น ๆ เพื่อนำเส้นลวดไปสู่บริเวณก้อนมะเร็ง และยาต้านมะเร็งจะถูกส่งเข้าสู่ก้อนเนื้อของมะเร็งเพื่อเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งเช่นเดียวกันนั้นจะไปทำการอุดเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก้อนเนื้อมะเร็งทำให้ไม่มีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงก้อนเนื้อมะเร็ง จึงทำให้ก้อนมะเร็งตาย ในขณะที่ทำการอุดเส้นเลือดก็จะทำการใช้ยาต้านมะเร็งฉีดเข้าไปในก้อนเนื้อมะเร็งโดยจะให้ยาเคมีบำบัดค่อยๆออกฤทธิ์

 ข้อดีของการใช้เทคนิคคีโมเฉพาะจุด:

 1.ให้ผลการรักษาเป็นสองเท่าคือ เป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง และทำให้เซลล์มะเร็งอดตาย และมีผลการรักษาที่ชัดเจน

 2.การบาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ป่วยได้รับการทำลายจากการรักษาน้อย ฟื้นตัวจากการรักษาได้เร็ว

 3.ใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ไม่มีความเสี่ยงในการใช้ยาระงับความรู้สึก

 4.กำหนดเป้าหมายเฉพาะที่ โดยเฉพาะเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็ง

 5.ใช้ยาเฉพาะที่ ผลข้างเคียงต่ำ ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนน้อย

 

 วิธีการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด ช่วยให้ฉันเอาชนะโรคมะเร็งเต้านม

วิธีการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด:เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกัน และขยายระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ของผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น

 1.มีการบาดเจ็บ และมีความเจ็บปวดเล็กน้อย และไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษา

 2.ฆ่าเนื้อร้ายในวงกว้าง

 3.เป็นการรักษามะเร็งที่มีความละเอียดสมบูรณ์

 

  เทคนิคมีดนาโน ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่4กลับมามองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

เทคนิคมีดนาโน: มีความปลอดภัยสูง เจาะเข้าไปในก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำ

 มีดนาโน คือ เทคโนโลยีการบำบัดสมัยใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้การฉายคลื่นไฟฟ้าความถี่สูงผ่านเข้าไปทางชีพจรไปยังบริเวณก้อนผนังของเนื้อร้าย ก่อให้เกิดคลื่นไฟฟ้าขนาดนาโนที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับออกไปได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อก้อนเนื้ออย่างทั่วถึงและรวดเร็ว มักใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งตับเป็นตัน

 ข้อดีของเทคนิคมีดนาโน:

 1. ระยะเวลาในการทำลายสั้น

 2. มีความปลอดภัยในขั้นตอนและกระบวนการรักษาสูงและสามารถควบคุมได้

 3. เป็นการรักษาที่สมบูรณ์แบบและการรักษาอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจน

 4. เก็บรักษาพื้นที่บริเวณการรักษาของเส้นเลือดเส้นประสาทและส่วนที่สำคัญอื่น ๆ ไว้

 5. พื้นที่การรักษาสามารถถูกแทนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเซลล์ปกติ เพื่อเรียกคืนการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกติ

 6. เหมาะกับการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนของโรคมาก

คำหลัก: โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว、การผ่าตัด、รักษาโรคมะเร็ง、มะเร็ง、ข้อเปรียบเทียบ、การผ่าตัดแบบเก่า、การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น