082-799-2888  02-645-2799  

โรงพยาบาลในประเทศไทย และ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

 เทคนิคทางการแพทย์

 ในประเทศไทย โดยปกติแล้วการรักษาโรคมะเร็งจะใช้การผ่าตัด การให้ยาคีโม และการฉายแสงเป็นหลัก ซึ่งทั้ง 3 เทคนิคนี้จะใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ทว่านอกเหนือจากวิธีเหล่านี้แล้ว ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนอกจากจะใช้วิธีในการรักษาโรคมะเร็งในแบบเก่าแล้ว ยังมีเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัยอย่าง การรักษาแบบเฉพาะจุด การรักษาแบบมีดนาโน การรักษาแบบใช้ความเย็น และยังมีเทคนิคการรักษาอื่นๆอีกมากมายถึง 18 วิธี โดยปกติแล้วการรักษาจะไม่เน้นการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วย และยังมีทางเลือกอีกหลากหลายวิธีให้ผู้ป่วยนอกเหนือจากการให้คีโม ฉายแสง อีกทั้งยทางโรงพยาบาลยังได้มีการวิจัยการรักษาแบบบาดแผลเล็กมากถึง 13 ปี พร้อมทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ โดยได้ทำการรักษาและประสบผลสำเร็จให้แก่ผู้ป่วยมากกว่า 30,000 ราย ยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีความไว้วางใจในการรักษามากขึ้น

 หากต้องการทราบรายละเอียดของเทคนิคการแพทย์ใหม่ๆในการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามออนไลน์ได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ โทร02-6452799

 เทคนิคการรักษาที่ทันสมัยกว่าเดิม : การให้คีโมแบบทั่วร่างกาย → การรักษาแบบเฉพาะจุด → การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

 การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด

 การให้คีโมแบบทั่วร่างกายนั้นตัวยาคีโมที่ใช้จะไปทำร้ายอวัยวะทุกส่วน และทำลายเซลล์มะเร็งไปพร้อมๆกับทำลายเซลล์ปกติอีกด้วย ผลกระทบมากกว่า อีกทั้งฤทธิ์ของตัวยาที่มีผลต่อการเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งค่อนข้างน้อยมาก

 การรักษาด้วยการให้ยาคีโมแบบดั้งเดิมคือเป็นการรักษาด้วยการให้คีโมทั่วร่างกายโดยตรงผ่านทางเส้นเลือดแดง ความเข้มข้นของยาค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์หรือความชำนาญของแพทย์ จึงเป็นเรื่องง่ายที่ทำให้เนื้อเยื่ออวัยวะทั่วไปนอกเหนือจากเนื้องอกร้ายที่เกิดการรับยาเกินขนาดหรือมีการอุดตันขึ้น และไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะปกติเท่านั้น แต่ยังมีผลข้างเคียงที่รุนแรงอีกด้วย

 การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุดของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว เป็นการรักษาที่มีความแม่นยำสูง โดยใช้ท่อขนาดเล็กร้อยไปตามเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง ก้อนเนื้อ 1 ก้อนต่อเส้นเลือดใหญ่ 1 เส้น หลังจากนั้นจึงทำการปล่อยตัวยาไปยังบริเวณที่ก้อนเนื้อนั้นอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวยาที่มีความเข้มข้นสูงไปที่ก้อนเนื้อ และเพื่อให้แน่ใจว่าก้อนมะเร็งจะได้รับตัวยาเข้าไปทั้งหมด หลังฉีดตัวยาเข้าไปที่ก้อนมะเร็งแล้วจะทำการอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนเนื้อทันที การร้อยท่อจากเส้นเลือดมีข้อได้เปรียบในการรักษาที่แม่นยำและทั่วถึงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา โดยสามารถ "ทำลายก้อนเนื้อ" และทำให้ก้อนเนื้อร้ายเกิดภาวะ "หิวตาย"

 เทคนิคการรักษาแบบใหม่ที่โรงพยาบาลในประเทศไทยไม่มี

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

เทคนิคการทำความเย็น

 เทคนิคการทำความเย็น หรืออีกชื่อเรียกหนึ่ง คือ การผ่าตัดด้วยมีดฮีเลียมอาร์กอน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความถึงมีดผ่าตัดทั่วไป แต่เป็นเทคนิคที่ใช้ “ความเย็น+ความร้อน” ในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุด บาดแผลมีขนาดเล็ก ไม่ทำลายเซลล์ปกติ ป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำของมะเร็งได้

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

เทคนิคมีดนาโน

 เทคนิคมีดนาโน:ไม่ต้องทำการผ่าตัด โดยจะใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 1300 ถึง1500 โวลต์ เพื่อ "ทำลาย" เซลล์มะเร็ง โดยการทำ nanopores ถาวรบนเมมเบรนของเซลล์ จึงทำให้เพิ่มระยะเวลาในการทำลายเซลล์มะเร็งได้เร็วยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

 การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก :โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้นำการรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาใช้ในการรักษา การรักษาแบบบาดแผลเล็กและตรงจุดเป็นการนำจุดเด่นในการรักษาของแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานวิธีรักษาร่วมกันเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ครอบคุมที่สุด ไม่เพียงแต่ทำลายเซลล์มะเร็งแล้วยังช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษา ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน ลดการกลับมาเกิดใหม่และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

 เทคนิคการรักษามะเร็งเพิ่มเติม

 ทีมแพทย์

 ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง VS ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ MDT

 ในประเทศไทย โดยปกติแล้วจะมีแพทย์ประจำตัวผู้ป่วยเพียงท่านเดียว แต่ที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวนั้น จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ MDT มาดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งทีมแพทย์ MDTจะเป็นรูปแบบการวินิจฉัยและการรักษาแบบดั้งเดิมที่มีการรวบรวมแพทย์จากหน่วยงานต่างๆมีการวินิจฉัยที่ครบถ้วนถูกต้องและใช้วิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัยโรคเพื่อวิเคราะห์แผนการรักษาให้กับผู้ป่วยนั้นๆ

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ MDT

 ความคิดเห็นของผู้ป่วยจากประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

 คุณกัณทัศน์ ผู้ป่วยชาวไทย มะเร็งปอด

 “ตอนที่ฉันให้คีโมทั่วร่างกายที่ประเทศไทย มะเร็งก็ยังมีการลุกลามอยู่เรื่อยๆ ต่อมาฉันก็ได้มารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวโดยวิธีการรักษาแบบเฉพาะจุด ระยะเวลาในการรักษานั้นค่อนข้างสั้น และที่สำคัญผลข้างเคียงน้อยมาก ไม่กี่วันต่อมาฉันก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติ แต่ว่าการรักษาแบบให้คีโมทั่วร่างกายนั้นผลกระทบค่อนข้างเยอะ และมีอาการข้างเคียงอีกด้วย มีอาเจียน อ่อนเพลียทั้งร่างกาย ระยะเวลาในการรักษายาวนาน ผลการรักษาก็ออกมาไม่ค่อยดีนัก” คลิกเพื่อดูวิดีโอสัมภาษณ์ของคุณกัณทัศน์

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,การรักษาแบบภูมิคุ้มกัน CAR-T เซลล์,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก

 คุณจุฑามาศ ผู้ป่วยชาวไทย มะเร็งปอด

 ได้ทำการให้คีโมที่ประเทศไทยอยู่ 12 ครั้ง จนทำให้ร่างกายค่อยๆผอมลง อ่อนเพลีย ผมร่วง ทานอาหารไม่ค่อยได้ แต่หลังจากนั้นฉันก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวด้วยววิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ก้อนเนื้อที่ปอดก็ค่อยๆเล็กลง และยังสามารถควบคุมอาการได้ ฉันหวังที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ ทำให้คนอื่นๆได้รู้จักเทคโนโลยีของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว และยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ป่วยท่านอื่นๆอีกด้วย คลิกอ่านเรื่องราวประสบการณ์ด้านโรคมะเร็งของคุณจุฑามาศ


คำหลัก: โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,รักษาโรคมะเร็ง,มะเร็ง,ข้อเปรียบเทียบ,การผ่าตัดแบบบาดแผลเล็ก,การร้อยท่อจากเส้นเลือดในการรักษาแบบเฉพาะจุด,เทคนิคการทำความเย็น,เทคนิคมีดนาโน,การรักษาแบบผสมผสานแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวัน

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น