082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งต่อมหมวกไต

 ต่อมหมวกไตเป็นต่อมไร้ท่อของร่างกาย สามารถหลั่งสารคัดหลั่งออกมาได้สี่ประเภทใหญ่ๆ เป็นฮอร์โมนหลายสิบชนิด แล้วส่งไปยังเนื้อเยื่ออวัยวะตามส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านทางกระแสเลือด และก่อเกิดปฏิกิริยาทางสรีระวิทยา แต่ทว่า เนื่องจากตำแหน่งที่อยู่ของต่อมหมวกไตค่อนข้างมองเห็นได้ยาก ดังนั้นการดูแลจึงค่อนข้างลำบากด้วยเช่นกัน วิธีการดูแลมะเร็งต่อมหมวกไตแบบดั้งเดิมหลักๆ จะประกอบไปด้วย การผ่าตัด การฉายรังสีและการใช้เคมี แต่จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ ทำให้วิธีการดูแลที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นั้นได้รับความนิยมและความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยจำนวนมาก


รักษาโรคมะเร็งต่อมหมวกไต
 

 วิธีการดูแลมะเร็งต่อมหมวกไตแบบดั้งเดิม

 1. การดูแลโดยการผ่าตัด

 มะเร็งต่อมหมวกไตชนิด Adrenalcortical carcinoma จะใช้วิธีการดูแลโดยการผ่าตัดเป็นหลัก สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป การผ่าตัดเนื้องอกปฐมภูมิจะให้ประสิทธิภาพที่ดี อีกทั้งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงก็จะถูกผ่าตัดออกไปพร้อมกัน และมีการตรวจทางพยาธิวิทยาทีละขั้นต่อไป หากมีการลุกลามไปยังอวัยวะที่อยู่ไกลออกไป จุดที่เป็นมะเร็งปฐมภูมิอาจจะยังสามารถผ่าตัดออกได้ ส่วนเนื้องอกที่ลุกลามหากสามารถผ่าตัดได้ก็ควรผ่าตัด ซึ่งสามารถยกระดับประสิทธิภาพของยาหรือการฉายรังสีเฉพาะส่วนได้ จะเห็นได้ว่ามะเร็งต่อมหมวกไตระยะแรกจะใช้วิธีการดูแลโดยการผ่าตัด ซึ่งจะทำให้ได้รับผลลัพธ์ทีมีประสิทธิภาพดีมาก ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจึงเตือนว่า เมื่อปรากฏอาการที่คล้ายคลึงกับโรคมะเร็งต่อมหมวกไต ก็ควรรีบไปตรวจและทำการดูแลที่โรงพยาบาลทันที หากพบเร็ว จะได้ทำการผ่าตัดโดยเร็ว

 2. การดูแลโดยการฉายรังสี

 เหมาะสำหรับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ต่อมหมวกไตและมะเร็งที่มีการลุกลามมายังต่อมหมวกไต เนื่องจากไวต่อการฉายรังสี โดยใช้การฉายรังสีร่วมพิกัดและการฉายรังสีสามมิติ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จะค่อนข้างดี

 3. การดูแลโดยการใช้เคมี

 การใช้เคมีสามารถใช้เป็นวิธีเสริมในการดูแลมะเร็งต่อมหมวกไต แม้ว่าจะทำให้เซลล์มะเร็งเล็กลงได้ แต่ก็จะส่งผลให้เซลล์ปกติและเซลล์ภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆ กันด้วย ทั้งยังนำผลข้างเคียงมาสู่ผู้ป่วย ดังนั้นจึงถูกผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไตจำนวนไม่น้อยปฏิเสธวิธีการนี้

 4. การดูแลแบบบาดแผลเล็ก

 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไตที่ก้อนเนื้องอกไม่สามารถทำการผ่าตัดออกได้หรือมีการกลับมาเป็นซ้ำและลุกลามหลังการผ่าตัด สามารถใช้วิธีการดูแลแบบบาดแผลเล็กได้ เช่น การดูแลโดยใช้ความเย็น การดูแลโดยการฝังแร่ การใช้คลื่นความถี่สูง เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดูแลแบบดั้งเดิมแล้ว การดูแลแบบบาดแผลเล็กจะมีข้อดีคือ บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวได้เร็ว เห็นผลเร็ว เป็นต้น จึงได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ

 5. การดูแลโดยแพทย์แผนจีน

 ทำการดูแลโดยการให้รับประทานยาแผนจีนหรือฉีดยา เพื่อให้ยาแผนจีนไปทำให้เซลล์มะเร็งค่อยๆเล็กลง ปรับความสมดุลในร่างกาย ประคับประคองและระบายของเสีย ยกระดับภูมิคุ้มกัน ทำให้บรรลุประสิทธิภาพการดูแล สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมหมวกไตที่ร่างกายอ่อนแอ ไม่สามารถรับการฉายรังสีและการใช้เคมีได้ การดูแลโดยบูรณาการกับแพทย์แผนจีน สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของตนเอง และยกระดับประสิทธิภาพของผลการดูแลอีกด้วย

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า การใช้เทคโนโลยีการดูแลเพียงวิธีเดียวมาดูแลมะเร็งต่อมหมวกไตนั้น จะทำให้ได้รับผลการดูแลที่มีประสิทธิภาพดีได้ยาก มีเพียงแต่การบูรณาการเทคโนโลยีการดูแลหลายประเภทร่วมกัน นำข้อดีมาทดแทนข้อด้อย ผลการดูแลจึงจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

คำหลัก: มะเร็งต่อมหมวกไต,การรักษามะเร็งต่อมหมวกไต

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น