082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งสมอง

 มะเร็งสมองเป็นหนึ่งในเนื้องอกร้ายที่พบเห็นได้ทั่วไป อีกทั้งเปอร์เซ็นต์การป่วยและตายด้วยมะเร็งสมองนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการคงความแข็งแรงของร่างกายเอาไว้จึงควรไปทำการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ แต่เมื่อพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองแล้วก็ไม่ต้องตกใจเพียงแค่จะต้องร่วมมือเข้ารับการดูแลจากแพทย์สามารถที่จะควบมะเร็งสมองได้ อย่างดี ด้านล่างนี้จะเป็นวิธีการดูแลมะเร็งสมองจากผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว


การรักษามะเร็งสมอง
 

 วิธีการดูแลมะเร็งสมองแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง?

 1.การใช้เคมี เป็นการดูแลที่ใช้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอยู่บ่อยๆมะเร็งสมองก็เช่นเดียว ปัจจุบันการดูแลมะเร็งสมองด้วยการใช้เคมีนั้นมีการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วแต่เพราะโครงสร้างพิเศษของบริเวณสมองจึงทำให้การดูแลด้วยเคมีของมะเร็งสมองนั้นจะต้องถูกจำกัดไว้ในขอบเขตบางประการ โดยยาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีอะไรก็ตามก็จะต้องใช้เป็นลักษณะของๆเหลวผ่านเข้าเยื่อเซลล์ภายในหลอดเลือดและจึงจะสามารถทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งได้ โดยลักษณะแบบนี้จะทำให้ส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วและผลลัพธ์ของประสิทธิภาพยา

 2.การฉายแสงเป็นการใช้รังสี รังสีγหรือ high-speed neutron raysมาทำการดูแลเซลล์มะเร็ง โดยหลักแล้ววิธีการดูแลแบบฉายแสงคือเซลล์มะเร็งสมองมีความอ่อนไวต่อรังสี นอกจากนี้แล้วในการดูแลยังจะต้องมีการกำหนดขนาดของขอบเขตและจำนวนยาจากการวินิจฉัยอาการ ระยะอาการรวมไปถึงผลจากการเอ็กซเรย์หรือฉายแสงต่างๆด้วย และสำหรับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกมะเร็งอยู่ในระดับลึกจนไม่สามารถผ่าตัดเอาออกได้ก็สามารถใช้วิธีฉายแสงมาแทนที่ได้แต่ในช่วงเวลาที่มีการฉายแสงนั้นอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรง

 3.การผ่าตัดเป็นวิธีการดูแลมะเร็งสมองโดยตรงที่สุด สำหรับมะเร็งสมองในระยะแรกสามารถใช้วิธีการผ่าตัดศัลยกรรมมาลดจำนวนเนื้องอกมะเร็งออกไปได้ โดยพยายามที่ลดเซลล์มะเร็งออกไปให้สะอาดที่สุด เลี่ยงจากการเพิ่มเติมของเซลล์หลังการผ่าตัดจนทำให้มะเร็งเนื้องอกกลับมาอีก นอกจากนี้แล้ววิธีการผ่าตัดก็เป็นวิธีที่พบเห็นบ่อยในการดูแลมะเร็งสมอง แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มะเร็งเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดก็มีมากเช่นกัน

 การดูแลมะเร็งสมองแบบบาดแผลเล็ก

 ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเราได้มีการใช้เทคโนโลยีการดูแลมะเร็งที่มีความทันสมัยอย่างมาก โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่มีบาดแผลน้อย ไร้ความเจ็บปวดและฟื้นฟูได้รวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งสมองของโรงพยาบาลจะยึดตามสภาพและอาการของผู้ป่วยจากการวินิจฉัยมาออกแบบแผนการดูแลแบบเฉพาะให้กับผู้ป่วยแต่ละท่าน

 นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีการดูแลคีโมเฉพาะส่วน เทคโนโลยีความเย็น แพทย์แผนจีน การฝังแร่ไอโอดีนกัมตรังสี125 การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและการใช้มีดเลเซอร์รวมไปถึงวิธีต่างๆที่มีบาดแผลเล็กเท่านั้นมาทำการดูแล ยิ่งไปกว่านี้ก็ได้มีการนำวิธีการดูแลต่างๆเหล่านี้มาใช้ผสมผสานกันอีกด้วย ไม่เพียงสามารถเลี่ยงจากผลข้างเคียงและผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีจากการดูแลแบบดั้งเดิมแล้วแต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

 ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวขอเตือนท่านว่ามะเร็งสมองนั้นเป็นหนึ่งในเนื้องอกร้ายที่พบเห็นได้บ่อยๆและเมื่อพบว่ามีอาการที่คล้ายคลึงกับมะเร็งสมองแล้วก็ควรที่จะไปโรงพยาบาลที่ดีเพื่อไปรับการดูแล

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวของเรามีประสบการณ์ในการดูแลมะเร็งต่างๆเป็นเวลาหลายปี และเพื่อเป็นการออกแบบการดูแลที่ให้ผลที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านก็ได้นำเอาเทคนิคการดูแลทั้งหมด12แบบมาใช่ร่วมกัน หนึ่งในนั้นเป็นการรวมเอาการดูแลของแพทย์แผนจีน สร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบการดูแลที่เรียกว่าแบบ Minimally invasive targeted ผสมผสารแพทย์แผนจีนกับแผนปัจจุบัน โดยการดูแลของแพทย์แผนจีนนั้นจะเน้นการปรับสภาพความสมดุลย์ภายในร่างกาย เพิ่มความสามารถในการยับยั้งมะเร็งและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้นำสิ่งเหล่านี้มาผสมรวมกับเทคนิคการดูแลบาดแผลเล็กน้อยอย่างแน่นแฟ้น นอกจากนี้ในขณะที่ดูแลมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนก็จะมีการใช้มีดเลเซอร์มาทำการดูแลควบคู่กันไปด้วย ใช้CT MRIและเทคโนโลยีในการถ่ายรูปแบบต่างๆรวมไปถึงเทคนิค3D reconstructionมากำหนดตำแหน่งและขอบเขตที่แน่นอนของอวัยวะสำคัญที่อยู่ใกล้ๆและการรุกรามของโรค จากนั้นจึงยึดตามขนาด ตำแหน่ง ระดับความลึกของเนื้องอกมาปรับพลังงานการฉายแสงที่แตกต่างกันออกไปมาทำลายเซลล์เนื้องอก

 ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้มีการก่อตั้งศูนย์ให้บริการในหลายๆประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เขมร อินนีเซีย ไทย เป็นต้น และในทุกๆปีก็จะมีผู้ป่วยมะเร็งๆจากหลายๆประเทศเข้ามารับการดูแลเป็นจำนวนมากครอบคลุมหลากหลายประเทศของโลก

 ในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ป่วย ทางโรงพยาบาลของเราก็จะให้การบริการทางการดูแลที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย ในอีกด้านก็จะเพิ่มระดับผลลัพธ์ให้สูงขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้แล้วยังเพิ่มวิธีการติดต่อพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ให้หลากหลายมากขึ้นด้วย เช่น การสอบถามออนไลน์ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือการพูดคุยกันต่อตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทุกท่านให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างดีที่สุด

คำหลัก: มะเร็งสมอง,การรักษามะเร็งสมอง

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น