082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งหลอดอาหาร

  หากกระตือรือร้นในการดูแลมะเร็งหลอดอาหาร ก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดี แต่เนื่องจากอาการของมะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกจะไม่ชัดเจน จึงมักถูกละเลยได้ง่าย เมื่อพบว่ามีอาการ เช่น กลืนอาหารลำบาก รู้สึกว่าในหลอดอาหารมีสิ่งผิดปกติชัดเจน เป็นต้น อาการของโรคก็มักจะพัฒนาไปถึงระยะกลางหรือระยะสุดท้ายแล้ว ดังนั้นการดูแลโดยการผ่าตัดแบบดั้งเดิมก็จะไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด


การรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร
 

  วิธีการดูแลมะเร็งหลอดอาหารแบบดั้งเดิมมีอะไรบ้าง?

  การดูแลมะเร็งหลอดอาหารแบบดั้งเดิมหลักๆ ประกอบด้วย การผ่าตัด การฉายรังสีและการใช้เคมี การดูแลโดยการผ่าตัดจะใช้แค่กับผู้ป่วยในระยะแรก จากอาการของโรคที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็นการผ่าตัดแบบประคับประคองและการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน สำหรับผลลัพธ์ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในระยะกลางและระยะสุดท้ายที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะที่ไกลออกไปนั้นจะไม่เป็นที่น่าพอใจนัก อัตราการกลับมาเป็นซ้ำจะค่อนข้างสูง การฉายรังสีจะใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดและมีอาการกลืนอาหารลำบากแบบไม่รุนแรง ส่วนการใช้เคมีจะใช้ยับยั้งการพัฒนาของมะเร็งหลอดอาหารแบบทั้งร่างกาย เพื่อยกระดับผลลัพธ์โดยการผ่าตัดและฉายรังสีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่เมื่อฉายรังสีและให้เคมี ผู้ป่วยมักจะเกิดการตอบสนองที่ไม่ดี เช่น คลื่นไส้ ผมร่วง เกิดการยับยั้งการทำงานของไขกระดูก เป็นต้น จึงควรดูแลให้มากขึ้น

  รูปแบบใหม่ของการดูแลมะเร็งหลอดอาหาร

  นอกจากวิธีการดูแลแบบดั้งเดิมแล้ว โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวยังนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ในการต้านมะเร็งอันทันสมัยระดับสากลทั้งหมด 12 วิธี ช่วยให้คุณป้องกันตนจากมะเร็งได้ในทุกๆ ด้าน โดยแพทย์จะเลือกแผนการดูแลที่ดีที่สุดโดยดูจากสภาพอาการโดยรวมของคุณ เพื่อลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น และยกระดับผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  1. การดูแลโดยการฝังแร่ไอโอดีน : การฝังแร่ไอโอดีน 125I มีข้อดีคือผลข้างเคียงน้อย สามารถใช้เป็นวิธีการดูแลแทนการผ่าตัดสำหรับมะเร็งหลอดอาหารในระยะแรกได้ แต่สำหรับในระยะกลางและระยะสุดท้าย จะเป็นแนวการดูแลแบบเยียวยาฟื้นฟู หากผู้ป่วยมีอาการกลืนอาหารลำบาก สามารถใช้การฝังแร่ไอโอดีนร่วมกับการใส่ท่อขยาย (stent) ซึ่งจะทำให้บรรลุประสิทธิภาพของการดูแลและแก้ปัญหาการกลืนอาหารลำบากไปพร้อมกัน

  2. การดูแลเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด : การดูแลมะเร็งหลอดอาหารแบบเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดประกอบไปด้วย การอุดหลอดเลือดเฉพาะจุดและการให้คีโมเฉพาะจุด มีข้อดีคือ สามารถลดเซลล์มะเร็งอย่างแม่นยำ ยกระดับผลการดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดผลข้างเคียง เป็นต้น ถ้าผู้ป่วยที่ผลการตรวจวินิจฉัยออกมาว่าเป็นมะเร็งหลอดอาหารระยะแรก สามารถใช้การผ่าตัดเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดได้ เพื่อนำเซลล์มะเร็งโดยตรงหรือทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง เพิ่มอัตราความสำเร็จในการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารที่อยู่ในระยะกลางหรือระยะสุดท้ายและไม่สามารถผ่าตัดได้แล้ว ใช้การผ่าตัดเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือด ก็จะสามารถยกระดับผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้อีกด้วย

  3. การดูแลโดยใช้ภูมิคุ้มกัน : วิธีนี้สามารถทำให้เซลล์มะเร็งลดจำนวนลง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วย ลดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ เซลล์มะเร็งขนาดเล็ก ยับยั้งการแพร่กระจายและการกลับมาเป็นอีกของเซลล์มะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยระยะแรกหรือเป็นผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้ายก็สามารถใช้ได้ สำหรับผู้ป่วยระยะกลางและระยะสุดท้าย รวมถึงผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วย

  ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็จะมีข้อจำกัดในระดับหนึ่ง การใช้วิธีการดูแลพียงวิธีเดียวมักจะให้ประสิทธิภาพที่ไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ไม่กี่ปีมานี้ โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวใช้การดูแลแบบบูรณาการที่สมเหตุสมผลและมีแบบแผนสำหรับดูแลมะเร็งหลอดอาหาร ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ ผลข้างเคียงชัดเจน ซึ่งเป็นข้อเสียที่มากับการดูแลแบบดั้งเดิมได้แล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาการกลืนอาหารลำบากของผู้ป่วย และยกระดับผลลัพธ์ห้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกด้วย

คำหลัก: มะเร็งหลอดอาหาร, การรักษามะเร็งหลอดอาหาร

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น