082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งคอ

 โรคมะเร็งคอคือมะเร็งร้ายแรงที่พบบ่อย อัตราการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในผู้หญิงที่สูบบุหรี่ อัตราความเป็นโรคในระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความเปลี่ยนแปลง มีแผนการดูแลสำหรับโรคมะเร็งคออย่างไรบ้างนั้น เรามาดูด้วยกันดังต่อไปนี้


การรักษาโรคมะเร็งคอ
 

 1.การดูแลด้วยการผ่าตัด

 วิธีการดูแลโดยผ่าตัดมีมากมาย หลักสำคัญคือจะมีผลดีระยะยาวต่อการฟื้นฟูจากการดูแลและวางแผนการดูแลในขณะเดียวกันทำให้คนมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งคออย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีหลักใหญ่คือ ยึดหลัก ตามอาการของโรคและตำแหน่งต้นตอของอาการ การแบ่งอาการตามประเภทของโรค การตัดสินใจอย่างมีหลักการเพื่อรับรองในการผ่าตัดชิ้นเนื้อร้ายออกนั้น สามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์ เพราะจะมีประโยชน์เอื้ออำนวยต่อการสัณฐานของผู้ป่วย การดูแลโรคโดยผ่าตัดรวมทั้งการตัดคอแบบทั้งครึ่งออกและการผ่าตัดคอเพียงส่วนหนึ่ง การผ่าตัดคอทั้งหมดออกและการทำต่อมน้ำเหลืองตรงที่ต้นคอ

 2.การดูแลด้วยรังสี

 การดูแลโดยรังสีร่วมกับการผ่าตัดจะมีผลดียิ่งขึ้น แพทย์สามารถวิเคราะห์ระยะของโรคมะเร็งคอเพื่อจะจัดใช้การดูแลโดยฉายรังสีก่อนผ่าตัดหรือหลังผ่าตัด

 3.การดูแลโดยใช้เคมี

 การดูแลโดยใช้เคมีจะไม่จัดว่าเป็นวิธีหลักในการดูแลโรคมะเร็งโดยทั่วไป จะใช้เป็นหลักในการดูแลโรคมะเร็งคอของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในการประคับประคอง ซึ่งได้เป็นการดูแลเสริมก่อนการผ่าตัด

 4.การดูแลด้วยยาจีนโบราณ

 การดูแลโดยยาจีนโบราณสามารถจัดเป็นหนึ่งในมาตรการของการดูแลแบบครอบคลุมผสมผสาน มีความเหมาะใช้ต่อผู้ป่วยที่ไม่เหมาะสำหรับการผ่าตัด การฉายรังสีหรือมีอาการโรคกำเริบหลังการผ่าตัด

 5.การดูแลด้วยคีโม

 การดูแลด้วยการทำคีโมคือวิธีการดูแลหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งใช้ในการดูแลโรคมะเร็งคอนั้นได้มีการทดสอบกับผู้ป่วยจำนวนมากแสดงถึงผลลัพธ์มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้ การดูแลโรคมะเร็งโดยทำคีโมเป็นวิธีการใช้สวมหลอดเลือดหรือการอุดตันของเส้นเลือดแดง การสวมหลอดเลือดคือยาดูแลมะเร็งโดยใช้สวมเส้นเลือดแดง ทำให้ยาเข้าไปในระยะตำแหน่งมะเร็งโดยตรง และเพิ่มความเข้มข้นของยาเฉพาะส่วน ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามาถลดการทำลายเนี้อเยื่อที่อยู่บริเวณรอบๆ การอุดตันของเส้นเลือดแดงคือเอาของเข็งหรือของเหลวมีลักษณะเฉพาะอุดตันในเส้นเลือดของก้อนมะเร็ง การอุดตันแหล่งหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็งนั้นก็จะค่อยๆตายไป ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดูแล

 ผู้ป่วยโรคมะเร็งคอจะดูแลด้วยคีโมก่อนการผ่าตัด เพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง บริเวณของการผ่าตัดเล็กลง และสามารถรับรองการผ่าตัดราบรื่น สำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดไม่ได้นั้น ยังสามารถดูแลแบบประคับประคอง เพื่อลดบรรเทาอาการป่วยของผู้ป่วยและยืดอายุนานขึ้น

คำหลัก: โรคมะเร็งคอ,การรักษาโรคมะเร็งคอ

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น