082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งต่อมไทรอยด์

 มะเร็งต่อมไทรอยด์คือมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ อัตราการเป็นโรคตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อายุ 30 - 40 ปีเป็นวัยที่มีอัตราการเป็นโรคสูงที่สุด และผู้ป่วยหญิงเป็นมากกว่าผู้ป่วยชาย หากเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วไม่รีบดูแล ก้อนเนื้อจะโตขึ้นทุกวัน ผู้ป่วยที่ก้อนเนื้อมีขนาดค่อนข้างใหญ่จะมีอาการหายใจลำบาก กลืนลำบาก เสียงแหบ เป็นต้น เนื่องมาจากก้อนเนื้อกดทับหลอดลม หลอดอาหารและเส้นประสาทกล่องเสียง ดังนั้นแล้ว เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วควรจะรีบดำเนินการดูแลทันที

 ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวบอกว่า มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะแรกมักจะเลือกใช้วิธีการผ่าตัด การฉายแสง การทำคีโมและการดูแลด้วยฮอร์โมน ในปัจจุบันจากเดิมที่เลือกใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนเป็นการใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านการดูแลแบบบูรณาการระหว่างแพทย์จีนกับแพทย์ปัจจุบัน


การรักษาของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์


 การดูแลโดยการผ่าตัด

 การผ่าตัดคือวิธีการดูแลมะเร็งต่อมไทรอยด์ในขั้นแรกๆ หากแบ่งตามขอบเขตในการผ่าตัดแล้วส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นวิธีต่อไปนี้คือ การผ่าตัดไทรอยด์ออกทั้งหมด (Total thyroidectomy) การผ่าตัดไทรอยด์ออกเกือบทั้งหมด (Near-total thyroidectomy) การผ่าตัดไทรอยด์ออกส่วนใหญ่ (Subtotal thyroidectomy) การผ่าตัดไทรอยด์เพียงบางส่วน (Partial thyroidectomy) เป็นต้น

 มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Medullary carcinoma ในระยะแรกก็สามารถลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองได้ อีกทั้งยังสามารถลามไปอวัยวะที่ไกลออกไปผ่านทางเลือด โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแนะนำว่า การผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Medullary carcinoma โดยพื้นฐานจะใช้วิธีผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกทั้งหมดและเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอทั้งสองด้านออก แต่ถ้าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Differentiated thyroid carcinoma โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ทั้งสองด้านออกทั้งหมดมากกว่า ซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือ หลังจากการผ่าตัดจะไม่มีต่อมไทรอยด์เหลืออยู่ หลีกเลี่ยงการผ่าตัดรอบสองได้

 การดูแลโดยใช้เคมี

 มะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Anaplastic thyroid cancer จะมีความรุนแรงมาก อาการจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและง่ายต่อการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงอย่างหลอดลม หลอดอาหาร เส้นประสาทบริเวณคอ และหลอดเลือด ดังนั้นแล้ว การดูแลโดยใช้เคมีโดยมากจะเป็นการดูแลเสริมหลังจากผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Poorly differentiated carcinoma และชนิด Undifferentiated carcinoma แต่กระนั้นผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยดีมากนักและมีผลข้างเคียงมาก โดยปกติจะใช้ร่วมกับยาแพทย์จีนเพื่อลดผลข้างเคียงและยกระดับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 การดูแลโดยการฉายแสง

 การฉายแสงเป็นหนึ่งในวิธีเสริมการดูแลมะเร็งต่อมไทรอยด์ การดูแลจะยึดตามอาการของผู้ป่วยแต่ละคนโดยแบ่งออกเป็นการฉายแสงภายในและการฉายแสงภายนอก ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัดหรือดูแลร่วมกับการใช้ยาแผนจีน มะเร็งต่อมไทรอยด์แต่ละชนิดจะมีความไวต่อการฉายแสงที่แตกต่างกันมาก อย่างมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Undifferentiated carcinoma เมื่อดูแลด้วยการฉายแสงผลลัพธ์ในระยะสั้นจะค่อนข้างดี สามารถทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด ลดอาการกดทับและบรรเทาอาการปวด ส่วนมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Differentiated adenocarcinoma ไม่ไวต่อการฉายแสง ดังนั้นโดยปกติจะไม่ใช้วิธีนี้ในการดูแลเสริมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด

 การดูแลโดยการฝังแร่

 การดูแลโดยการฝังแร่เป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลหลังจากการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์เพื่อทำให้เซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้หมดไป โดยปกติมักจะใช้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิด Differentiated thyroid carcinoma ที่ใช้วิธีผ่าตัดออกทั้งหมด โดยเฉพาะถ้ามีการลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง หลังจากผ่าตัดแล้วใช้การฝังแร่จะช่วยทำให้ผลลัพธ์ที่มั่นคงและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

 การดูแลเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดแบบบาดแผลเล็ก

 การดูแลเฉพาะจุดผ่านหลอดเลือดแบบบาดแผลเล็กเป็นวิธีการดูแลมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้หลักการดูแลแบบตรงจุดโดยนำยามาใช้ดูแลมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยฉีดเข้าไปจุดกำเนิดโรคโดยตรง จึงทำให้ยามีความเข้มข้นสูงและกระจายเข้าไปในเซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์ (thyroid follicular cells) ที่บวมโตได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมและลดปริมาณการไหลของเลือดในเนื้อเยื่อต่อมไทรอยด์ที่มีอาการบวม และทำให้เซลล์มะเร็ง thyroid follicular cells แข็งตัว และถูกทำลายไป อีกทั้งเมื่อร่างกายมีการดูดซึมและฝ่อตัว ก็จะค่อยๆ ฟื้นตัวจนกลับมาเป็นปกติ ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพเหมือนกับการผ่าตัด

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า การเลือกวิธีในการดูแลมะเร็งต่อมไทรอยด์นั้นต้องยึดตามระยะการเป็นมะเร็งของผู้ป่วย ร่างกายผู้ป่วย การตอบสนองของผู้ป่วยและประวัติการผ่าตัดที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้เป็นต้น

คำหลัก: มะเร็งต่อมไทรอยด์,การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น