082-799-2888  02-645-2799  

cancer
ขั้นตอนทางการแพทย์สำหรับมะเร็งช่องคลอด

 สำหรับผู้หญิงแล้ว มะเร็งช่องคลอดเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพจิตของพวกเธออย่างร้ายแรง ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวชี้ให้เห็นว่า การค้นพบตั้งแต่เนิ่นๆ ทำการตรวจและดูแลอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันมะเร็งช่องคลอด เนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลมะเร็งในช่องคลอดจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะการผ่าตัด การฉายแสง และการใช้เคมี แต่หากยังมีวิธีการดูแลมะเร็งแบบใหม่ เช่น การดูแลด้วยภูมิคุ้มกัน การดูแลแบบบูรณาการแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งได้รับความชื่นชมและความไว้วางใจจากผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย ด้านล่างเป็นรายละเอียดแนะนำการดูแลมะเร็งในช่องคลอด


การรักษาโรคมะเร็งช่องคลอด
 

 การดูแลมะเร็งช่องคลอดที่ใช้ในปัจจุบัน

 1. การผ่าตัด

 ผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดระยะแรกบางคนสามารถเลือกการดูแลด้วยการผ่าตัด มะเร็งเยื่อบุผิวช่องคลอดสามารถทำการผ่าตัดเฉพาะจุดได้ ซึ่งอาจจะเป็นการผ่าตัดช่องคลอดบางส่วนหรือตัดออกทั้งหมด สำหรับโรคที่มีการลุกลามไปค่อนข้างมาก จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดช่องคลอดออกทั้งหมด รวมถึงสำไส้ตรงและกระเพาะปัสสาวะ (การผ่าตัดเอาอวัยวะออก) แต่การผ่าตัดค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งมีโรคแทรกซ้อนค่อนข้างสูง ผู้ป่วยมักจะรับไม่ไหว ด้วยเหตุนี้ ถ้าช่องคลอดมีอาการผิดปกติ จะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจ เนื่องจากเวลาเป็นสิ้งที่มีค่าที่สุดในการดูแล

 2. การดูแลด้วยการฉายแสง

 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งช่องคลอดระยะสุดท้ายและระยะแรกบางคนสามารถเลือกการดูแลด้วยการฉายแสง การฉายแสงประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การฉายแสงภายในและการฉายแสงภายนอก การฉายแสงภายใน สำหรับตำแหน่งที่ก่อให้เกิดโรคภายในช่องคลอดและการแพร่กระจายที่อยู่บริเวณใกล้ๆ ส่วนการฉายแสงภายนอก สำหรับส่วนที่มีการแพร่กระจายที่อยู่รอบๆ เนื้อร้าย รวมถึงการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง

 3.การดูแลด้วยการใช้เคมี

 การดูแลมะเร็งช่องคลอดด้วยการใช้เคมีเพียงอย่างเดียว ทำให้ประสิทธิภาพไม่ปรากฏอย่างเด่นชัด ดังนั้นการดูแลด้วยการใช้เคมีและการฉายแสงร่วมกัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล แต่เนื่องจากผลข้างเคียงมาก ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยจึงปฏิเสธการดูแลด้วยวิธีนี้

 นวัตกรรมใหม่ของการดูแลมะเร็งช่องคลอด

 1.การดูแลด้วยภูมิคุ้มกัน

 การดูแลด้วยภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งในช่องคลอดระยะแรก ระยะกลางและระยะสุดท้าย ลดอัตราการเกิดซ้ำให้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ยกระดับคุณภาพชีวิต ยืดอายุได้นานขึ้น การดูแลด้วยภูมิคุ้มกันมีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษ ได้รับการชื่นชมและความไว้วางใจจากผู้ป่วย

 2.การดูแลแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน

 การดูแลวิธีแพทย์แผนจีนด้วยยาจีน สามารถเชื่อมโยงกับขั้นตอนการดูแลทั้งหมดของมะเร็งในช่องคลอด การดูแลแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของยาแผนปัจจุบัน ยังช่วยลดผลข้างคียงรวมถึงปฏิกิริยาที่เป็นพิษจากการใช้เคมีและการฉายแสง ทั้งยังป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งช่องคลอดหลังการผ่าตัด การดูแลแบบบูรณาการด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันช่วยลดผลเสียต่อร่างกายที่มาจากการดูแลได้อย่างสูงสุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการดูแล

 ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเตือนว่า เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งช่องคลอดก็อย่าพึ่งสิ้นหวัง ควรให้ความร่วมมือกับแพทย์เพื่อเลือกวิธีการดูแลที่เหมาะสม จึงจะสามารถช่วยยืดอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำหลัก: มะเร็งช่องคลอด,การรักษามะเร็งช่องคลอด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น