082-799-2888  02-645-2799  

จางเต๋อชุน
จางเต๋อชุน

ตำแหน่ง:หัวหน้าศูนย์ทดลองทางชีวภาพ

ชื่อตำแหน่ง: รองหัวหน้าแพทย์

ความเชี่ยวชาญ:ระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง

การรับการรับ

■ เผด็จการมืออาชีพทีมแพท

หัวหน้าแพทย์จางเต๋อชุน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงซานในปีค.ศ.2004 หลังจากนั้นได้เข้าทำงานในการทำระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งเพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยดีขึ้น ท่านได้ทำงาน และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นระยะเวลาตลอดหลายสิบปี และมีส่วนร่วมในการสัมมนาและวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เพิ่มเติม ท่านได้รับรางวัลความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดในเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง

■ พื้นหลังการศึกษา

● ปี 1994-1997 โรงเรียนศูนย์สุขภาพกุ้ยหลิน

● ปี 2000-2004 มหาวิทยาลัยจงซาน

■ ประสบการณ์ทางการแพทย์

● หัวหน้าแพทย์จางเต๋อชุน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงซานในปีค.ศ. 2004 หลังจากนั้นได้เข้าทำงานในการทำระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง จนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลาสิบปี ชีววิทยาภูมิคุ้มกันเป็นการปฏิบัติทางการแพทย์แบบดั้งเดิมและได้พัฒนาต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีใหม่จนกลายเป็นเทคนิคทางการแพทย์แบบใหม่ ชีววิทยาภูมิคุ้มกันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้และเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ เมื่อเทียบกับวิธีการทางการแพทย์แบบดั้งเดิมภูมิคุ้มกันทางชีวภาพจะไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อปกติของร่างกาย การรักษาความปลอดภัยที่ดี และสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ในระยะเวลาตลอดสิบปีที่ผ่านมาหัวหน้าแพทย์จางเต๋อชุนไม่หยุดที่จะทำงานและศึกษาของภูมิคุ้มกันทางชีวภาพจนประสบความสำเร็จดี

■ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

● เพื่อไม่ให้ตกอยู่เบื้องหลังในการพัฒนาทางการแพทย์ หัวหน้าแพทย์จางเต๋อชุนได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับเนื้องอกอย่างต่อเนื่อง ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์ และร่วมสัมมนาในงานต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ในปี 2011 ท่านได้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการ “ประการที่ห้า 'CSCO- ภาคใต้' เทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายเนื้องอกและโมเลกุลในทางการแพทย์” ท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งร่วมกันกว่าสี่สิบประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเทคโนโลยีทางการแพทย์และโมเลกุลภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาที่ตรงจุดเป้าหมาย และการวินิจฉัยโรคมะเร็งเนื้องอกที่รักษาอย่างครอบคลุม

■ เทคนิคการวิจัย

● ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน

■ ทิศทางการวิจัย

● เนื้องอก

คำหลัก: มะเร็ง,ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น