082-799-2888  02-645-2799  

หวู่ ชิง ไค
หวู่ ชิง ไค

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการทีมแพทย์ด้านมะเร็งประจำชั้น 4

ชื่อตำแหน่ง: แพทย์ที่ทำการดูแลผู้ป่วย

ความเชี่ยวชาญ:สุขภาพโดยรวมที่ดีของผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกมะเร็งตับ มะเร็งปอด ศีรษะ ลำคอและระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ

การรับการรับ

■ เผด็จการมืออาชีพทีมแพท

ดร.หวู่ ชิง ไค มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งมากกว่า 30 ปี เขาได้สั่งสมความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ทางการดูแลทางการแพทย์ ทั้งการวินิจฉัยที่ครอบคลุมและการดูแลผู้ป่วยด้วยทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลยีแบบบูรณาการ เพื่อดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งมดลูกเป็นอย่างยิ่ง

■ พื้นหลังการศึกษา

● พ,ศ,2522-2527 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์เหอ หนาน

■ ประสบการณ์ทางการแพทย์

● ในปีพ.ศ.2525 ดร.หวู่ ชิง ไค จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์เหอหนาน ศึกษาเฉพาะทางด้านเนื้องอกวิทยา ดร.หวู่ ชิง ไค ได้ชื่อว่าเป็นแพทย์ที่ดีที่มีทั้งความรู้ ความสามารถทางการแพทย์ ความรู้ทางจิตวิทยา สังคมวิทยา ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องใช้ความอดทนความเมตตาความเอาใจใส่ ฯลฯ ไม่เพียงแต่จะมีความคุ้นเคยกับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย พวกเขายังต้องดูแลสภาวะทางอารมณ์ คุณหมอจึงกลายเป็นแพทย์จีนของสมาคมสมาชิกการแพทย์จีนในวิทยาสาขาและสมาชิกคนอื่น ๆ ของจูไห่สมาคมจิตวิทยาได้เข้าร่วมครั้งแรกของอาเซียนในเรื่องเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆเพื่อรณรงค์เรื่องมะเร็ง

■ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

● การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและออกซิเจน (UBIO)

● การศึกษาการใช้รังสีอุลตราไวโอเลตและการออกซิเจน (UBIO)

● ข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด 100 ล้านคน

● 12 กรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคท้องบวมที่ไม่สามารถรักษาได้โดยการให้เคมีโดยตรง

● ผลลัพธ์โรคไข้เลือดออกที่ได้รับการดูแลโดย UBI จำนวน 20 ราย

● การวิเคราะห์ EEG ของโรคไข้เลือดออก 92 EEG

● ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และการพยากรณ์โรคของโรคตับอักเสบ - การวิเคราะห์ 50 กรณี

■ เทคนิคการวิจัย

● การกำหนดเป้าหมายของเนื้องอกด้วยเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบตรงจุด

■ ทิศทางการวิจัย

● ผู้ป่วยมะเร็ง

คำหลัก: มะเร็ง,ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น