082-799-2888  02-645-2799  

ไต้เหวินเยี่ยน
ไต้เหวินเยี่ยน

ตำแหน่ง:หัวหน้าแพทย์แผนกมะเร็งประจำวอร์ด7

ชื่อตำแหน่ง: หัวหน้าแพทย์

ความเชี่ยวชาญ:การรักษามะเร็งชนิดต่างๆแบบบาดแผลเล็ก(การรักษาด้วยความเย็น, การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ) เช่น มะเร็งเต้านม , มะเร็งปอด , มะเร็งทางเดินอาหาร , มะเร็งส่วนศีรษะและคอ , มะเร็งมดลูก เป็นการรักษาที่ตรงจุดและรักษาครอบคลุมกับสภาพร่างกายผู้ป่วยแต่ละบุคคล มีประสบการณ์อันเฟื่องฟูในการรักษามะเร็งระยะสุดท้าย

การรับการรับ

■ เผด็จการมืออาชีพทีมแพท

ศาสตราจารย์ไต้มีความเชี่ยวชาญมะเร็งทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งทางเดินอาหาร มะเร็งมดลูก มะเร็งส่วนหัวและลำคอ เป็นต้น เป็นการรักษาแบบบูรณาการ ผ่านการวิจัยมามากกว่า10ปี ศาสตราจารย์ไต้เข้าใจวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการกับโรคมะเร็งและการพัฒนาของวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกทั้งท่านยังคุ้นเคยกับความหลากหลายของการรักษาด้วยรังสีและเคมีบำบัดในหลักการการเลือกใช้ยาเคมีบำบัดที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยมากที่สุด   นอกจากนี้ศาสตราจารย์ไต้ยังครอบคลุมเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยที่มีการให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจ, การออกกำลังกายในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมการศึกษาอย่างรอบคอบ หลายปีที่ผ่านมาของการวินิจฉัยทางคลินิกและการรักษาท่านพบความเชื่อมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของโรค ดังนั้นศาสตราจารย์ไต้ดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วย มักจะพูดคุยกับผู้ป่วยให้เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่จะเผชิญหน้ากับการเกิดโรค   ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ไต้ยังคงเรียนรู้ศึกษาวิจัยทุกวันอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยประสบการณ์ทางคลินิกของศาสตราจารย์ไต้ได้ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความทุกข์ทรมานและปรับปรุงคุณภาพของชีวิตและยืดอายุการอยู่รอด

■ พื้นหลังการศึกษา

● จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจงซานแพทยศาสตร์คลินิก

● กันยายน ปี 2015 ศึกษาต่อที่โรงพยาบาลรักษามะเร็งวิทยาแห่งชาติในประเทศสิงคโปร์

■ ประสบการณ์ทางการแพทย์

● ประสบการณ์การแพทย์ : ประสบการณ์รักษาผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า10ปี

● ปี 2010 เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมการรักษามะเร็งแบบบาดแผลเล็ก

● เข้าร่วมประชุม CSCO

● เข้าร่วมประชุมประจำปีในการให้คีโมรักษา

■ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

● การรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยการฉายรังสีในการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์

● การรักษาด้วยความเย็น และการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งปอดระยะสุดท้าย

■ เทคนิคการวิจัย

● เทคโนโลยีในการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่นเทคโนโลยีใช้ความเย็นในการรักษามะเร็ง , การรักษามะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟ

● การใช้ยาเคมีบำบัดที่ตรงจุดเป้าหมาย

■ ทิศทางการวิจัย

● การรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางถึงสุดท้าย

คำหลัก: มะเร็ง,ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น