082-799-2888  02-645-2799  

ทีมแพทย์ MDT ผู้วางแผนทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง

    รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาลที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณะสุขแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหน่วยงานการต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน ในเดือนตุลาคม ปี 2014ได้รับการรับรองมาตราฐานด้านบริการ JCI ไม่เพียงเท่านี้รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวยังไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปรับปรุงด้านการแพทย์ รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคนิคการทำความเย็น การทำคีโมเฉพาะจุด การทำภูมิคุ้มกัน การบูรณาการการแพทย์แผนจีนผสมผสานเข้ากับการแพทย์ตะวันตกช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วมากว่า 15,000 คน ทำให้รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เกิดเทคโนโลยีทางการแพทย์มากกว่าสิบรูปแบบ จนกลายเป็นรพ.โรคมะเร็งเฉพาะทางที่ดีที่สุดในประเทศจีน


 เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก


 ในปี 2012 รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้นำเอาแบบอย่างของรพ. Anderson Hospital ในการจัดตั้งทีมแพทย์ MDT เพื่อวางแผนทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แล้วอะไรคือ MDT ? ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแค่บางจุด หากเป็นวิธีการแบบทั่วไปทีมแพทย์จะใช้การการผ่าตัดธรรมดา โดยไม่ได้คำนึงว่าหากใช้วิธีนี้จะทำให้เซลล์มะเร็งสามารถเกิดซ้ำหรือมีการลุกลามไปที่อวัยวะอื่นได้ โดยคำนึงเพียงแค่ต้องจัดการโดยเร็ว แต่ไม่ได้คำนึงถึงสภาพร่างกายคนไข้และผลกระทบในระยะยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทีมแพทย์ MDT ของเราหลีกเลี่ยงและคำนึงถึงตลอดเวลา

 ความจริงแล้ว เซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่เกิดมาจากการพัฒนาตัวหรือพัฒนาจากโรคอื่นๆอย่างซับซ้อน นอกเหนือจากผู้ป่วยมะเร็งระยะแรกและผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้วนต้องเข้ารับการดูแลที่ครอบคลุม แต่ทว่าการเทคโนโลยีที่คลอบคลุมนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การผ่าตัด คีโม ฉายแสง เทคนิคภูมิคุ้มกัน คีโมเฉพาะจุด การทำความเย็นและเซลล์ภูมิคุ้มกันเท่านั้น แต่การดูแลอย่างตรงจุดผนวกกับการดูแลด้วยแพทย์แผนจีนและรวมวิธีการอีกหลากหลายวิธีเข้าไว้ด้วยกันก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในด้านการแพทย์ เป็นการผสมผสานความรู้ในหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน

 MDT คือกลุ่มทีมแพทย์ที่รับประกันในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครอบคลุม และยังมีการวางแผนให้แบบรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทีมแพทย์ MDT จากหลากหลายแขนงล้วนเป็นแพทย์ผู้มีความรู้ชำนาญการพิเศษพวกเขาพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เพื่อวางแผนในการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยรวมถึงขั้นตอนในการดูแลที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและเหมาะสมที่สุด และท้ายที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปอย่างราบรื่น


 ทีมแพทย์ต่อต้านมะเร็ง MDT


 “ไม่ใช่แค่เราจะต้องศึกษาเยอะแต่เราต้องมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งในแขนงอื่นๆด้วย และต้องเป็นทีมแพทย์ที่มีความสามัคคีกันอีกด้วย” ศาสตราจารย์หลิวลู่กวงหัวหน้าทีมแพทย์ MDT แห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ในปี 2012 คุณหมอได้เริ่มจัดทีมแพทย์ MDTสำหรับมะเร็งเฉพาะทาง ในทีมประกอบด้วย ศัลยแพทย์มะเร็ง อายุรแพทย์ แพทย์รังสีวิทยา แพทย์พยาธิวิทยา บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แพทย์แผนจีนและแพทย์กายภาพแผนจีนเป็นต้น

 ศาสตราจารย์หลิวกล่าวว่า ความยากอย่างหนึ่งของทีมแพทย์ MDT ในทุกวันนี้คือการหาหนทางในการพัฒนาด้านการแพทย์ต่อไปอย่างไร เมื่อแผนทางการแพทย์ที่ควรจะเป็นกลับไม่ได้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในแบบที่ควรจะเป็น เมื่อความคิดเปลี่ยนไป การเปลี่ยนความคิดไม่สามารถยืนยันได้เสมอไปว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้น แต่อาจจะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ซึ่งสามารถยืดชีวิตของผู้ป่วยและพัฒนาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ “จากข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่เคยพักฟื้นตัวที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวกว่า 15,000คน สำหรับผู้ป่วยที่ใช้วิธีการแบบคลอบคลุมนี้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและดีกว่าการใช้เทคนิคแบบปกติอย่างมาก”

 รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวใช้แนวทางใหม่ของทีมแพทย์ MDT ในการดูแลโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที และสิ่งสำคัญที่สุดคือการยืดอายุของผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายให้นานที่สุด

 ด้วยความร่วมมือในการดูแลของทีมแพทย์แห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวผนวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ผู้ป่วยจากนานาอารยะประเทศให้ความสนใจเดินทางมายังตัวรพ.ฯ นับจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเวลาสิบปีแล้วที่เราได้ทำการดูแลด้านโรคมะเร็งให้แก่ผู้ป่วยชาวไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนิเชีย อเมริกา เยอรมัน อาหรับเป็นต้น ซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า 15,000คนมาจาก70ประเทศทั่วโลก สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นมีมากว่า 85% จนทำให้รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้รับใบรับรองจากสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งทวีปยุโรปและได้จัดตั้งเป็น “หน่วยงานต่อต้านมะเร็งแห่งชาติจีน-ยุโรป” เทคโนโลยีทุกประเภทที่ทางรพ.เลือกใช้ล้วนได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบในการพัฒนาด้านการดูแลโรคมะเร็งเฉพาะทางอย่างหนึ่ง

 ปัจจุบันนี้ทางรพ.ได้จัดเตรียมล่ามภาษาอังกฤษ ไทย อินโดนิเชีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อาหรับ มาเลเซียเป็นต้นเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกชาติทุกภาษา ซึ่งถือได้ว่าเราเป็นหนึ่งในจำนวนไม่มากของรพ.ในประเทศจีนที่มีบริการที่ครอบคลุมสำหรับผู้ป่วยขนาดนี้ หลังจากที่ทางผู้ป่วยหรือญาติได้เข้ามารับคำปรึกษาที่สำนักงานในแต่ละประเทศแล้ว ทางสำนักงานจะดำเนินการเรื่องการทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบิน และจะมีบริการรับส่งผู้ป่วยที่สนามบินในประเทศจีน ผู้ป่วยสามารถวางใจในการเดินทางมาอยู่ในความดูแลของรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจได้

 พวกเราเชื่อว่า รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวคือตัวเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ


 ทีมล่ามภาษาต่างชาติแห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

คำหลัก: รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว,โรคมะเร็ง,มะเร็งระยะสุดท้าย,มะเร็ง,ทีมแพทย์MDT

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น