082-799-2888  02-645-2799  

เทคนิคล้ำสมัยคีโมเฉพาะจุด : คัดเลือกเซลล์ไมโครขนาดเล็ก, สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ

 ปัจจุบันนี้ที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด เดิมผู้ป่วยเพศชายโรคมะเร็งตับที่ได้ลุกลามไปยังส่วนในของตับ หลังจากได้รับเซลล์ไมโครขนาดเล็ก สารไอโอดีน+Epirubicin เม็ดสีของก้อนเนื้อที่อยู่ในตับนั้นได้ถูกทำลายหมดสิ้น. หัวหน้าแผนกการรักษาคีโมเฉพาะจุด คุณเจิน หยานลี่ ได้แนะนำว่า นี่เป็นการบุกเบิกเทคนิคการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุดระดับสากลที่แม่นยำที่สุดในปัจจุบันนี้ ซึ่งต้องมีความพร้อมและสมาธิของแพทย์เป็นหลัก เพราะว่าถ้าเทียบกับการผ่าตัดแบบธรรมดา, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการผ่าตัดนี้จะต้องใช้เวลานาน ซึ่งการผ่าตัดผู้ป่วยที่กล่าวมาข้างต้นนี้ใช้ระยะเวลาสองชั่วโมง.

 อะไรคือ เซลล์ไมโครขนาดเล็ก?

 การคัดเลือกเซลล์ไมโครขนาดเล็ก หรือได้รับการเรียกสั้นๆว่าเซลล์ไมโครขนาดเล็ก หมายถึง ในขณะที่ทำการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุดให้กับผู้ป่วยนั้น ได้ใช้เซลล์ไมโครขนาดเล็กกับทุกเส้นหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงไปยังก้อนเนื้อ หลังจากนั้นฉีดตัวยาเข้าสู่ก้อนเนื้ออย่างแม่นยำ จะทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพมากขึ้น รับประกันได้ว่าตัวยาจะเข้าไปทำการอุดตันเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก้อนเนื้ออย่างทั่วถึง เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดยาเข้าไปโดยตรงในส่วนหลอดเลือด และวิธีอุดตันเส้นเลือด เซลล์ไมโครขนาดเล็กมีความแม่นยำสูงกว่า ยิ่งทำให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น และพัฒนาการรักษาไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการทำให้ก้อนเนื้อนั้นหิวและอดตายไปในที่สุด.

 เซลล์ไมโครขนาดเล็กทำให้ก้อนเนื้อของผู้ป่วยมะเร็งตับที่ลุกลามหายไปอย่างรวดเร็ว

 ผู้ป่วยคุณเถา อายุ 78 ปี, จากอินโดนีเซีย, มะเร็งตับระยะ 4 , ตับของเขาเต็มไปด้วยก้อนเนื้อ ถูกพิจารณาที่จะทำการผ่าตัดและบำบัดด้วยคีโมแบบเก่า แต่เขาได้ปฏิเสธวิธีการรักษาของแพทย์ท้องถิ่นไป

 เพื่อที่จะลดผลข้างเคียงจากการรักษาทำให้การรักษาได้ผลมากขึ้น คณะแพทย์ MDT แห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้รวบรวมลักษณะอาการของผู้ป่วยที่ต้องทำการรักษาด้วยเทคนิคคีโมเฉพาะจุด พร้อมทั้งได้ใช้เซลล์ไมโครขนาดเล็กกับคุณเถาด้วยเทคนิคการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุด

 ขั้นตอนแรก แพทย์ที่ทำการผ่าตัดผู้ป่วยใช้ยาสลบ เพื่อที่จะเข้าสู่เส้นหลอดเลือด, นำส่วนปลายของสายแบ่งเส้นเลือดในช่องท้อง, หลอดเลือดแดงในตับ, หลอดเลือดแดงตับซ้าย, หลอดเลือดแดงตับขวา, ภาพรังสีวิทยาแสดงให้เห็นส่วนที่ถูกทำลายและส่วนที่เป็นก้อนเนื้อ ดังภาพ :

การรักษาแบบเฉพาะจุด, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด, เซลล์ไมโครขนาดเล็ก, การรักษาที่แม่นยำ, มะเร็งตับ, การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

ตับด้านขวาของผู้ป่วยเต็มไปด้วยก้อนเนื้อ

 ขั้นตอนที่สอง การจำแนกผ่านเซลล์ไมโครขนาดเล็กกับทุกส่วนเพื่อเลือกเส้นหลอดเลือดของก้อนเนื้อ, ฉีดตัวยาเข้าไปอุดตันเส้นเลือด.

การรักษาแบบเฉพาะจุด, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด, เซลล์ไมโครขนาดเล็ก, การรักษาที่แม่นยำ, มะเร็งตับ, การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

การรักษาแบบเฉพาะจุด, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด, เซลล์ไมโครขนาดเล็ก, การรักษาที่แม่นยำ, มะเร็งตับ, การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

การรักษาแบบเฉพาะจุด, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด, เซลล์ไมโครขนาดเล็ก, การรักษาที่แม่นยำ, มะเร็งตับ, การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

Step 5 

 ขั้นตอนที่สาม เข้าสู่ภาพรังสีวิทยา, ภาพล่างแสดงให้เห็นถึงการสะสมของ Odinate Oil, เม็ดสีของก้อนเนื้อตลอดจนก้อนเนื้อหายไป, แสดงให้เห็นว่าส่วนที่เป็นก้อนเนื้อทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยยา, ไม่มีเล็ดลอด.

การรักษาแบบเฉพาะจุด, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด, เซลล์ไมโครขนาดเล็ก, การรักษาที่แม่นยำ, มะเร็งตับ, การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

การรักษาประสบความสำเร็จ

 คุณเจิน หยานลี่หัวหน้าแผนกการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุด แห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้แนะนำว่า การรักษาแบบคีโมเฉพาะจุดเซลล์ไมโครขนาดเล็กจะนำเอาตัวยาผ่านเข้าไปสู่ทุกอณูหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงก้อนเนื้อ การผลักตัวยาเข้าไปเป็นเพียงวิธีการเพื่อจัดการกับก้อนเนื้อเท่านั้น ไม่มีผลต่ออวัยวะใกล้เคียง ให้ผลข้างเคียงน้อย แต่ให้ประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดอาการข้างเคียงหลังผ่าตัด อัตราการกำเริบของก้อนเนื้อต่ำ เป็นการรักษาแบบคีโมเฉพาะจุดที่แม่นยำมากขึ้น

 ในฐานะที่เป็นรพ.โรคมะเร็งที่ผ่านการรับรอง JCI, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับเส้นทางการพัฒนาทางการแพทย์ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบผสมผสาน ด้วยเทคนิคบาดแผลเล็ก รูปแบบใหม่ระดับสากล ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหลายรายในเอเชียแล้ว ทั้งยังประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้การรักษาแบบเฉพาะจุดที่แม่นยำ แสดงให้เห็นว่าบนเส้นทางการพัฒนาการรักษาที่แม่นยำของรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง

คำหลัก: การรักษาแบบเฉพาะจุด, รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด, เซลล์ไมโครขนาดเล็ก, การรักษาที่แม่นยำ, มะเร็งตับ, การรักษาแบบบาดแผลเล็ก

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น