082-799-2888  02-645-2799  

คณะเยี่ยมเยือนสื่อทางการแพทย์แห่งประเทศลาว เข้าเยี่ยมเยือนรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม นายกกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศลาว MR.CHANPHETH PHOTHILATH, หัวหน้าแพทย์ด้านผ่าตัดแห่ง รพ. มิตรภาพโรคมะเร็ง 150 แห่งประเทศลาว MR.DAOVONE THEPSOUVANH, ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ MV MISS.ADENA MAHAVONG ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว ตามรายงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมในอุปกรณ์การรักษาใหม่ๆให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งชาวลาว และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาสมัยใหม่ ทำให้พวกเขาอาการดีขึ้นโดยเร็ววัน

 เหล่าผู้นำแห่งรพ.ของเราสื่อมวลชนและตัวแทนทางการแพทย์แห่งประเทศลาว ร่วมถ่ายภาพ

 ในบ่ายวันนั้น ผจก.แห่งรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว สู เสี้ยว หมิง และผอ.ฝ่ายดำเนินงาน หลิน เส้า หวา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำการต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมเยือน ผอ.ฝ่ายดำเนินงาน หลิน เส้า หวา กล่าวว่า:การรักษาโรคมะเร็งนั้นยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขบนโลกนี้ แต่ภายใต้การเพียรพยายามในการวิจัยค้นคว้าของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาแห่งรพ.ของเรา เทคนิคการรักษาต่างๆมากมายได้ถูกนำมาใช้ในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับผลการรักษาที่ดี ณ ปัจจุบันเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งต่างๆนี้ล้วนประกอบเป็นแบบการรักษาหลายแบบด้วยกัน โดยหวังว่าต่อไปในอนาคตจะนำความผาสุกมาให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในขณะเดียวกัน เราหวังว่าจะใช้ความร่วมมือ การแบ่งปันความรู้ และการดูแลทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ ตลอดจนระดับเทคนิคการรักษาทางการแพทย์ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความผาสุกให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งในโลกนี้ให้มากขึ้น

 ผจก. Tu Xiaomingได้มอบของที่ระลึกแก่ แพทย์ประจำรพ.มิตรภาพ150 MR.DAOVONE THEPSOUVANHแห่งประเทศลาว

 ผู้บริหารรพ.ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชนจากลาวที่ห้องประชุม

 นายกกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศลาว MR.CHANPHETH PHOTHILATH ได้กล่าวว่า:“ฉันมีความหวังมาตลอดว่าอยากเดินทางไปที่ประเทศจีนสักครั้ง เพื่อไปที่รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเพื่อเข้าเยี่ยมชมและทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งแบบสมัยใหม่ ในที่สุดครั้งนี้ได้เดินทางมาถึงแล้วรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก เมื่อมาถึงที่รพ.แห่งนี้ทำให้ฉันพบว่าเทคนิคการรักษาของที่นี่นั้นล้ำสมัย เทคนิคการรักษาเหล่านี้ ในรพ.ต่างๆที่ประเทศลาว ณ ปัจจุบันนี้ล้วนขาดแคลน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะทำการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาที่ประเทศลาว เพื่อทำให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวลาวเข้าใจในเทคนิคการรักษามากขึ้น ช่วยพวกเขาให้ได้รับชีวิตใหม่”

 คณะผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชนจากลาวได้เข้าชมห้องสังเกตุการณ์ในการทำการผ่าตัด

 หัวหน้าแพทย์ผ่าตัดโรคมะเร็งที่มีชื่อเสียงแห่งรพ.มิตรภาพ 150 MR.DAOVONE THEPSOUVANH รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบคุณที่รพ.ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกล่าวว่า:“หลังจากที่วันนี้ได้เข้าเยี่ยมเยือนและเข้าใจมากขึ้นที่รพ.แห่งนี้ ฉันตระหนักดีว่ารพ.ในประเทศลาวหรือแม้กระทั่งรพ.ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เทียบไม่ได้เลยกับเทคนิคการรักษาและระบบการจัดการของรพ.แห่งนี้ ณ ปัจจุบันนี้สภาพการแพทย์ของประเทศลาวนั้นยังคงล้าสมัย หวังว่าการมาครั้งนี้ จะสามารถเข้าใจในเทคนิคการรักษาแบบสมัยใหม่ของรพ.แห่งนี้มากขึ้น รวมทั้งความทรงจำที่ดีตลอดจนการบริการ นำกลับไปพัฒนาที่ประเทศลาว และหวังว่าการมาครั้งนี้จะสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับรพ.แห่งนี้ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ในเทคนิคการรักษาที่ล้ำสมัย ให้พวกเราได้ร่วมมือกันเพียรพยายาม ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวลาวได้มีทางเลือกในการรักษาและมีความหวังมากขึ้น”

 คณะผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชนจากลาวได้สัมภาษณ์ ผจก.Tu Xiaoming

 เพื่อที่จะให้คณะผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชนจากลาว เข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน JCI รวมทั้งเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็กมากกว่า 18 วิธีของรพ.มากขึ้น รพ.ได้จัดเตรียมห้องสังเกตการณ์เพื่อชมเทคนิคเฉพาะจุด เทคนิคความเย็น ขณะเดียวกันก็ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วินิจฉัยโรคทางไกลของรพ. ห้องพักผู้ป่วยแบบสะดวกสบาย จากนั้น คณะผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชนจากลาวได้ร่วมกันสัมภาษณ์ ผจก. สู เสี้ยว หมิง ผอ. หลิน เส้า หวา และคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ MDT ตามลำดับ โดยเข้าใจแผนการพัฒนาของรพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว การรักษาและการบริการ เทคนิคต้านมะเร็งแห่งรพ.มะเร็งมาตรฐานนานาชาติในทุกด้าน สุดท้าย คณะเยี่ยมเยือนได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่พักรักษาที่รพ. ทำความเข้าใจสภาพแนวทางการรักษาของพวกเขา

 

 คณะผู้เยี่ยมเยือนและสื่อมวลชนจากลาวเข้าเยี่ยมชมห้องตรวจวินิจฉัยโรคทางไกล

 หลังจบการสัมภาษณ์ ผอ. สถานีโทรทัศน์แห่งลาว MISS.ADENA MAHAVONG กล่าวว่า: “ในฐานะที่เราเป็นสื่อมวลชนในการทำข่าวของ2 ประเทศ จีน ลาว ความรับผิดชอบของเราคือต้องนำเอาสิ่งดีๆทั้งหมดมอบให้แก่ผู้รับข่าวสาร วันนี้ได้เข้าใจเกี่ยวกับ เทคนิคการรักษา อุปกรณ์การรักษา และการบริการต่างๆของรพ.แห่งนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนขาดแคลนในหลายพื้นที่ของประเทศลาว ฉันคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำส่งข่าวสารให้แก่ผู้ป่วยที่ยังทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งนี้ ทำให้พวกเขาได้มีหนทางใหม่ ทางเลือกใหม่ และความหวังใหม่”

คำหลัก: คณะเยี่ยมเยือนสื่อการแพทย์แห่งลาว,เทคนิคต้านมะเร็งสมัยใหม่,เทคนิคความเย็น,รพ.มะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น