082-799-2888  02-645-2799  

มุ่งเน้นการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เผยแพร่แนวคิดใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง การประชุมต้านมะเร็งนานาชาติจีน - มาเลเซีย

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งมาเลเซีย ศูนย์ความร่วมมือทางการแพทย์ มาเลจีน มหาวิทยาลัยUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM) สื่อมวลชนชั้นนำและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งของมาเลเซียเดินทางเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์กับทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfu โดยจุดประสงค์หลักของการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจและศึกษาสถานการณ์ด้านการพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของประเทศจีน การอภิปรายเชิงลึกของเทคโนโลยีต่อต้านมะเร็งที่มีความแม่นยำมากที่สุดและเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนพัฒนาด้านการแพทย์ระหว่างจีนและมาเลเซีย โดยมีนาย Lin Shaohua คณบดีโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว St.Danfu และเหล่าคณะผู้บริหารท่านอื่น ๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 คณะผู้บริหารของ รพ.ร่วมถ่ายภาพกับคณะสัมมนาจากมาเลเซีย

 คณะสัมมนาจากมาเลเซียและคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ร่วมประชุมหารือกัน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 9 นาย Lin Shaohua คณบดีโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว St.Danfu ได้แนะนำการพัฒนาและประสบการณ์ของโรงพยาบาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากับสมาชิกของคณะผู้แทน กล่าวว่า : “การมาถึงของคณะผู้แทนของมาเลเซียไม่เพียง แต่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและมาเลเซีย แต่ยังเพิ่มความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและมาเลเซียและสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์จีน – มาเลเซียในระยะยาว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้จะสร้างความลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อความร่วมมือจากการเรียนรู้จากกันและกัน การทำงานร่วมกันและส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของจีน - มาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เทคโนโลยีสามารถแบ่งปันและเพื่อผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น”

 

 นาย Lin Shaohua กล่าวคำต้อนรับ

 คณะผู้แทนมาเลเซียแสดงความยินดีและยืนยันในการพัฒนาและความสำเร็จของสถาบันของเราในปีที่ผ่านมาและชื่นชมบทบาทของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว St.Danfu ในความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างจีนและมาเลเซีย คุณ MELISSA TAN JUATLI ผู้ดูแลศูนย์ความร่วมมือทางการแพทย์ มาเลจีนได้กล่าวว่า : “ในปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยชาวมาเลเซียที่ได้รับการรักษาในประเทศจีนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจว St.Danfu เป็นตัวเลือกแรกสำหรับผู้ป่วยชาวมาเลเซียที่เดินทางมารักษาโรคมะเร็งในประเทศจีน ในปัจจุบันมาเลเซียไม่มีเทคโนโลยีต่อต้านมะเร็งแบบบาดแผลเล็กแบบที่ประเทศจีนใช้ แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เราหยุดที่จะเรียนรู้ ฉันหวังว่าเราจะได้เรียนรู้จากประเทศจีนและให้ผู้ป่วยชาวมาเลเซียได้รับการรักษาและติดตามผลการรักษาที่ดีขึ้นหลังจากกลับบ้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สานสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นแล้ว ยังช่วยให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในด้านการแพทย์มากยิ่งขึ้น”

 

 คุณ MELISSA TAN JUATLI ผู้ดูแลศูนย์ความร่วมมือทางการแพทย์ มาเลจีนขึ้นกล่าวบนเวที

 เพื่อการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจีนและมาเลเซีย หลังจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญชาวมาเลเซียและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาโรงพยาบาลของเราได้ทำการอภิปรายเชิงวิชาการในเชิงลึก จากนั้นคณะสัมมนาจากมาเลเซียได้เข้าสังเกตการผ่าตัดแบบเฉพาะจุดโดยมีหัวหน้าแพทย์นายแพทย์ Zhen Yanli ได้ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 และชมการฝังแร่จากหัวหน้าแพทย์ แพทย์หญิง Dai Wenyan โดยได้ทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ซึ่งหัวหน้าแพทย์ แพทย์หญิง Dai Wenyan และหัวหน้าแพทย์นายแพทย์ Huang Deliang ได้สลับกันขึ้นกล่าวและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ในหัวข้อเทคโนโลยีการรักษามะเร็งเต้านมแบบใหม่และเทคนิคการฝังแร่แบบ 3D

 

 หัวหน้าแพทย์ แพทย์หญิง Dai Wenyan กำลังอธิบายในหัวข้อเทคโนโลยีการรักษามะเร็งเต้านมแบบใหม่

 

 นายแพทย์ Long Chiau Ming จาก Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ได้อภิปรายในหัวข้อทางวิชาการ

 นายแพทย์ Long Chiau Ming นายแพทย์ Aman Shah Bin Abdul Majid และนายแพทย์ Rozilawati Ahmad ได้ร่วมกันอธิบายภาพรวมของผู้ป่วยมะเร็งชาวมาเลเซีย ตัวเลือกการรักษาและโปรแกรมตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งในมาเลเซียและอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 ทีมแพทย์ MDT ของโรงพยาบาลและคณะสัมมนาจากมาเลเซียกำลังแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการต่อต้านมะเร็ง

 ช่วงบ่ายของวันที่ 8 ทางคณะสัมมนาจากมาเลเซียและหัวหน้าแพทย์ แพทย์หญิง Dai Wenyan ศาสตราจารย์ Zhang Hua หัวหน้าแพทย์ นายแพทย์ Wu Qingkai เป็นต้นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา MDT ได้ดำเนินการอภิปรายโดยใช้เวลาสองชั่วโมงในการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ“ ความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายของช่องว่างเทคโนโลยีมะเร็ง”แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของจีนและมาเลเซียตั้งคำถามและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการรักษามะเร็งที่ได้พบเจอซึ่งกันและกัน

 ทางคณะสัมมนาได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ทำการรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลของเรา เพื่อสอบถามถึงอาการและการรักษาตัว คุณ LING CHEE CHONG ผู้ที่ป่วยด้วยมะเร็งโพรงจมูกชาวมาเลเซียได้กล่าวว่า : “การรักษาแบบบาดแผลเล็กของที่นี่ทันสมัยเป็นอย่างมาก หลังจากทำการรักษาในครั้งแรกผ่านพ้นไปผลก็รู้สึกได้ว่าสภาพร่างกายของผมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผมร่วงให้เห็น หวังว่าข่าวการรักษาที่ทันสมัยแบบนี้จะสามารถนำไปเผยแพร่ให้ชาวมาเลเซียได้รับทราบ เพื่อให้ผู้ป่วยชาวมาเลเซียได้รับการรักษาที่ดีและเหมาะสม”

 

 คณะสัมมนาเข้าเยี่ยมคุณ LING CHEE CHONG

 

 คณะสัมมนายังได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยชาวฟิลิปปินส์ที่รักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลของเรา

 คณะสัมมนาจากมาเลเซียได้กล่าวว่าการมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfu ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้มากมายเกินความคาดหวังเป็นอย่างมากและได้เรียนรู้เทคโนโลยีความรู้ใหม่ ๆ มากมาย พวกเขาเชื่อว่าโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfu เป็นรูปแบบของโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ จึงควรมีการสื่อสารและการส่งเสริมในเชิงลึกและครอบคลุมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในมาเลเซียได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

คำหลัก: มะเร็ง,การรักษาแบบบาดแผลเล็ก,แนวคิดใหม่ของการรักษาโรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจว St.Danfu

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น