082-799-2888  02-645-2799  

การรักษาและป้องกันโรคมะเร็งแบบบูรณาการ กลุ่มทุนแสตมฟอร์ดสิงคโปร์ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโรคมะเร็ง ณ ประเทศจีน

     เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม สมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปิดพิธีการประชุมโรคมะเร็งในปี 2019 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฉงชิง ประเทศจีน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมวิชาการด้านพยาธิวิทยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยมาตรฐานสูงสุดและมีการครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง ซึ่งในการแลกเปลี่ยนและอธิปรายได้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและรักษาที่ล้ำสมัย โดยมีแนวความคิดใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ในการเฝ้าระวังโรค การตรวจหาโรคไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งได้มีอิทธิพลอย่างสูงในแวดวงการศึกษาพยาธิวิทยาระหว่างประเทศและนี่ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านพยาธิวิทยาทั้งในและนอกประเทศ

ณ สถานที่จัดการประชุม

       การะประชุมครั้งนี้ได้มีการยกระดับขนาดและอิทธิพลให้ดียิ่งขึ้น โดยนำมาตราฐานจากการประชุมในครั้งก่อนๆเป็นที่ตั้ง ซึ่งได้เชิญนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยต่างๆทั้งในและนอกประเทศกว่า 30ท่าน และนักวิชาการด้านพยาธิวิทยาที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศกว่า 1000ท่าน ทำให้ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาเข้าร่วมจำนวนกว่าสองหมื่นคน ซึ่งองค์กรทางการแพทย์สิงคโปร์แสตมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่ลแนลได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคุณLin  zhi cheng ประธานคณะกรรมการผู้บริหารเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ยังมีสมาคมต่อต้านมะเร็งมาเลเซียจีนอับดุลคาริน, Wang cheng da, Huang bao guo และคนอื่นๆอีกมากมายได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุนในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

คุณ Lin zhi cheng ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร(คนแรกจากด้านขวา)และคณะผู้แทนท่านอื่นๆ

      โดยในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากรองประธานสถาบันวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นักวิชาการนานาชาติของสถาบันการแพทย์แห่งชาติอเมริกา และประธานสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกล่าวเปิดงานการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่ง คุณ Fan dai ming ประธานสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวเสนอถึงการแพทย์เชิงบูรณาการที่เป็นวิธีการล้ำสมัย ซึ่งจะครอบคลุมทุกด้านทางการรักษาในอนาคต วิธีการแพทย์แขนงนี้มีแนวทางใหม่ที่ครอบคลุมวัฏจักรการปกป้องสุขภาพของมนุษยชนให้แข็งแรงอย่างครบถ้วน เป็นแนวคิดทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ซึ่งนี่จะเป็นทิศทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาการแพทย์ในอนาคต และการแพทย์เชิงบูรณาการจะนำพาให้วงการการแพทย์ก้าวไปสู่ยุคสมัยใหม่

ณ สถานที่จัดการประชุม

      หลังจากการเปิดการประชุมเสร็จสิ้นลง ภายในงานก็ได้เริ่มรายงานถึงสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้และยังได้มีการอภิปรายถึงกิจกรรมวิชาการที่สำคัญระหว่างผู้เชี่ยวชาญจีนและผู้เชี่ยวชาญนานาชาติอีกด้วย ซึ่งสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ การแพทย์เชิงบรูณาการ การรักษาที่ตรงจุด ความก้าวหน้าทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีการแบ่งบันผลการวิจัยล่าสุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศจีนในต่อต้านโรคมะเร็ง การวินิจฉัยโรค การรักษารวมไปถึงการฟื้นฟูและการวิจัยที่ล่ำสมัย ซึ่งในส่วนของการอภิปรายนั้นได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศจีนและผู้ชาญเชี่ยวนานาชาติร่วมอภิปรายในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ peng xiao chi ผู้นำทีมแพทย์ MDT ของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด และ แพทย์หญิง Dai wen yan ผู้นำทีมแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายในครั้งนี้ภายใต้ผู้เข้าร่วมรับฟังอีกจำนวนกว่า 5000 ชีวิต

หัวหน้าแพทย์ Peng xiao chi(คนที่สองจากขวา) และ หัวหน้าแพทย์ Dai wen yan(คนที่สามจากขวา) 

     ในช่วงบ่าย คุณ Lin zhi cheng ประธานคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มทุนแสตมฟอร์ด เป็นตัวแทนในการเยี่ยมชมเมืองฉงชิ่ง อีกทั้งยังได้พบปะเยี่ยมเยียนคุณ Fan dai ming อีกด้วย ซึ่งทั้งคู่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างเป็นกันเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ในวันที่ 5 เดือนกันยายน ปี 2017 คุณ Fan dai ming ก็มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและชี้แนะให้แก่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว่างโจวแล้วเช่นกัน โดยคุณ Fan dai ming ได้กล่าวไว้ว่า “การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานผ่านการนำวิธีการแพทย์แบบสหวิทยาการมายกระดับและบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดการรักษาเฉพาะจุดให้แก้ผู้ป่วยในรายบุคคลนั้น เป็นวิธีการที่น่าส่งเสริมและสนับสนุน และด้วยวิธีการนี้ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวมีความโดนเด่นในด้านการรักษา ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพท์จากการรักษาอย่างเห็นได้ชัด เพราะเหตุนี้ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวได้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจาก JCI อินเตอร์เนชั่นแนล ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวจะเป็นต้นแบบที่ดีของวงการแพทย์ในอนาคต และขอให้โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวไม่หยุดยั่งที่จะพัฒนาวิทยาการทารการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และหวังอีกว่าโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจ่วจะกลายเป็นโรงพยาบาลร่วมทุน และเป็นผู้นำด้านการรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ

ผู้นำสมาคมแสตมฟอร์ด ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกสมาคมต่อต้านมะเร็งมาเลจีนและคุณ Fan dai ming(คนที่สี่จากขวา) 

      นอกจากการรายงานถึงสาระสำคัญและการอภิปรายระหว่างผู้เชี่ยวชาญจีนและผู้เชี่ยวชาญนานาชาติแล้วนั้น ในการประชุมยังได้มีการจัดประชุมพิเศษระหว่างประเทศอีกด้วย ซึ่งนี้ก็ถือเป็นไฮไลต์อีกอย่างภายในงานประชุม โดยประธานกรรมการคณะบริหารของกลุ่มทุนแสตมฟอร์ดคุณ lin zhi cheng เป็นตัวแทนของสมาคมต่อต้านมะเร็งมาเลจีนเข้าร่วมลงนามในการประชุมย่อของประเทศมาเลเซียอีกด้วย ในการประชุมย่อของประเทศมาเลเซีย ได้มีการสัญญาระหว่างสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารรัฐประชาชนจีนและสมาคมต่อต้านมะเร็งมาเลจีน และนั้นทำให้สมาคมต่อต้านมะเร็งมาเลจีนได้กลายมาเป็นสมาชิกของสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งคุณ Huang bao guo ประธานของสมาคมต่อต้านมะเร็งมาเลจีนได้กล่าวไว่ว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้จะหาได้ง่ายๆ และหวังว่าจะได้มีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิด ในแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ เพื่อเร่งพัฒนาสมาคมแห่งต้านมะเร็งมาเลจีน โดยการรวบรวมทรัพยากรด้านดีของประเทศมาเลเซียและประเทศจีนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อมุ่งมั่นในการต่อต้านมะเร็งและสร้างความสุขให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง


คำหลัก: โรคมะเร็ง,การรักษาโรคมะเร็ง,ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศจีน,กลุ่มทุนแสตมฟอร์ดสิงค์โปร,โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจ่วสแตมฟอร์ด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น