082-799-2888  02-645-2799  

การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนายแพทย์ Huang Deliangจากโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดจนได้รับรางวัลสิทธิบัตรระดับชาติ

 เมื่อไม่นานมานี้หัวหน้าหอผู้ป่วยแผนกโรคมะเร็งปอดนายแพทย์ Huang Deliang ผู้ค้นคว้าวิจัยและออกแบบ "อุปกรณ์ตรวจชิ้นเนื้อสมอง" จนได้รับสิทธิบัตรด้านผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์จากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี้อุปกรณ์ตรวจเจาะชิ้นเนื้อสมองช่วยลดความเสียหายต่อหลอดเลือดสมองเมื่อมีการเจาะเอาเนื้อเยื่อสมองมาตรวจ ป้องกันการตกเลือดในสมองและทำลายเส้นประสาทสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเข็มที่ใช้ในการเจาะมีความปลอดภัยเมื่อเจาะและวางตำแหน่งในการเจาะ

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด,การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์,ผลตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งสมอง

 จากรายละเอียดไปสู้การคิดค้น

 การได้รับผลเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการศึกษาธรรมชาติรูปแบบของชนิดเนื้องอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การรักษาให้กับผู้ป่วย วิธีการตัดชิ้นเนื้อแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้เนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยานั้นไม่ปลอดภัยสำหรับสมอง การตัดชิ้นเนื้อเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้เลือดออกและเส้นประสาทถูกทำลายทั้งยังมีความเสี่ยงสูง ซึ่งนายแพทย์ Huang Deliang พบปัญหาเหล่านี้จากประสบการณ์ที่ได้ทำการรักษาผู้ป่วยมาเป็นระยะเวลานาน

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด,การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์,ผลตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งสมอง

 ด้วยเหตุนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงอาการเหล่านี้ไดอย่างไร?

 จากการวิจัยเรื่องอุปกรณ์ตรวจชิ้นเนื้อสมองในปัจจุบันรวมกับประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ที่หลากหลายนายแพทย์ Huang Deliang พบว่าอุปกรณ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยเข็มตรวจชิ้นเนื้อและอุปกรณ์ดูดแรงดันลบ แต่แกนของเข็มตรวจชิ้นเนื้อมีความหนาและปลายเข็มที่มีความคมซึ่งในระหว่างการดำเนินการเจาะเพื่อเอาชิ้นเนื้อนั้นตัวเข็มง่ายต่อการเข้าไปทำลายหลอดเลือดและทำให้เกิดการตกเลือดในสมองหรือเนื้อเยื่อเส้นประสาทในระหว่างการเจาะ อุปกรณ์ตรวจชิ้นเนื้อเป็นแบบบูรณาการซึ่งยากต่อการควบคุมทิศทางของเข็มในระหว่างการวางตำแหน่งเข็มจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับทางเข้าและออกของเครื่องมือ CT สแกน ทำให้อุปกรณ์ตรวจชิ้นเนื้อมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการแกว่งตัวและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาใช้เวลาพักผ่อนอันน้อนนิดที่มีอยู่ปรับแต่งตรวจสอบและปรับปรุงผลงานวิจัย การปรับปรุงอุปกรณ์ตรวจชิ้นเนื้อนั้นเปรียบเสมือนการขยับร่างกายไปพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นการทดสอบความอดทนของมนุษย์ไปอีกทางหนึ่ง บางครั้งการทดลองจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลซ้ำหลายสิบครั้งหรือหลายร้อยครั้ง แต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้เขากลัวความล้มเหลว ในความล้มเหลวของแต่ละครั้งถือว่าเป็นการสะสมประสบการณ์ที่สำคัญอีกด้วย

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด,การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์,ผลตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งสมอง

 หลังจากการวิจัยและรวบรวมส่งเอกสารเนื้อหารายละเอียดอยู่หลายครั้ง ในเดือนเมษายนปีนี้ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐได้มอบ "ใบรับรองสิทธิบัตรด้านผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์" ให้กับนายแพทย์Huang Deliang แม้ว่ากระบวนการต่างๆต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและยากลำบาก เมื่อประสบความสำเร็จก็คุ้มค่ากับการที่ได้ลงมือทำ

 นายแพทย์Huang Deliang ยังได้กล่าวอีกว่า : “การให้ความสนใจกับทุกสิ่งคือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการพัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีหรือการปรับปรุงอุปกรณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากชีวิตปกติหรืองานก็ต้องให้ความใส่ใจและพิจารณารายละเอียดเสมอ หากพบปัญหาให้คิดหาแนวทางหรือวิธีในการแก้ปัญหา ในกระบวนการนี้ทำให้เราสามารถเติบโตและได้เรียนรู้มากขึ้น ”

 การคิดค้นสิ่งใหม่ๆเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย

 “แพทย์ไม่ใช่อาชีพที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยให้หายเพียงอย่างเดียว” นายแพทย์Huang Deliangได้กล่าวไว้ จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งของนวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สิทธิบัตรฉบับนี้ไม่มีการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อน มีเพียงแค่การปรับปรุงเพียงเล็กน้อย แต่เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด,การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์,ผลตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งสมอง

 ในวันธรรมดาตามปรกตินายแพทย์ Huang Deliang มักสังเกตการณ์ใช้ชีวิตประจำวันใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ โดยเริ่มจากมุมมองของผู้ป่วย ใช้ประสบการณ์ทางคลินิกในการคิด สำรวจ วิเคราะห์และสรุปผล นายแพทย์ Huang Deliang ยังกล่าวอีกว่า การยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับอุปกรณ์ทั้งสองนั้นอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม หากอุปกรณ์ทั้งสองได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและพร้อมนำมาใช้งาน อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย

 “ขึ้นอยู่กับการทำงานของตัวเองและการเจาะลึกรายละเอียด เมื่อสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมถูกรวมเข้ากับการดูแลอย่างมีมนุษยธรรมมูลค่าของมันจะสูงกว่าการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ”

โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด,การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์,ผลตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งสมอง

 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ดมีนโยบายด้านการฝึกฝนทักษะที่โดดเด่นในด้านต่างๆของบุคลากรของโรงพยาบาลอยู่ตลอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศทัศนคติทางวิชาการที่ดี พัฒนานิสัยในการคิดอย่างเป็นระบบและให้บริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ป่วย นายแพทย์ Huang Deliang กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลและผู้บริหารทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนตนในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย ทีมงานของผมและตัวผมเองมักจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งหลังการปฏิบัติงานหรือเมื่อมีการหารือกันเพื่อการคิดค้นจนเกิดเป็นนวัตกรรมด้านการรักษาแบบใหม่และพวกเราจะไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก”

คำหลัก: โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด,การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์,ผลตรวจชิ้นเนื้อมะเร็งสมอง

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆจากเราได้ที่

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

*หมายเหตุ : ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
เข้าร่วมงานสัมมนา

*ประกาศ : การผ่าตัดจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีต่อมะเร็งระยะแรก ที่เป็นมะเร็งชนิดเป็นก้อน (Solid Tumor) แต่อาจจะไม่เหมาะในการใช้กับมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยระยะกลาง ไปจนถึงระยะสุดท้ายที่มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำ เทคโนโลยีแบบบาดแผลเล็ก บูรณาการร่วมกับการคีโมและการฉายแสง จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น