facebook youtube Mobile

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำให้ผู้ป
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำให้ผู้ป

เพิ่มมูลค่าบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็ง สมัยใหม่กวางโจว โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวเป็นโรงพยาบาลนานาชาติ โดยมีว...

รายละเอียด
สร้างความเชื่อมั่นในการต้านมะเร็งแล
สร้างความเชื่อมั่นในการต้านมะเร็งแล

ฉันเป็นผู้หญิงสุราบายาสามัญทั่วไป สามีของฉันในเดือนมิถุนายน 2011 ได้มีลักษณะอุจาระมีเลือดแบบฉับพลันปรากฏขึ้น มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ ด้านขว...

รายละเอียด
การเดินทางเพื่อสุขภาพประเทศจีนอันงด
การเดินทางเพื่อสุขภาพประเทศจีนอันงด

จังหวะความวุ่นวายของชีวิต แรงกดดันจากการทำงานอย่างมาก ทำให้พวกเราใส่เครื่องจองจำที่หนัก สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถูกโรคบุกรุกโจมตี โดยเฉพาะ...

รายละเอียด

ที่อยู่:
เลขที่90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลดทาวเวอร์ ชั้น 29 ตึกB ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์โทรศัพท์:
02-645-2799 , 082-799-2888
เว็บไซด์:
http://www.moderncancerthai.com
E-mail:
service@moderncancerthai.com