line
swt
new โรคมะเร็งเพศชาย โรคมะเร็งเพศชาย
โรคมะเร็งเพศชาย

ในประเทศไทย มะเร็งปอดในผู้ชายมีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญจากมะเร็งทั้งหมด ตามสถิติ มะเร็งปอดในผู้ชายคิดเป็น 19.7% ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด และ 23.9% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งหมดในปี 2563 มะเร็งปอดไม่เพียงแต่มีอัตราการเกิดในผู้ชายไทยสูงเท่านั้น แต่ยังมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากอีกด้วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 85% และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก (SCLC) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 15%

ย้ายไปยังหัวเรื่อง
รวมเรื่องราวผู้ป่วยมะเร็งต่างๆจากไทย

คัดสรรเรื่องราวของคนไข้ชาวไทยคลาสสิกหลายท่านมารวบรวมเพื่อแนะนำกระบวนการและเทคนิคการรักษาของพวกเขา

หน้ามะเร็งนรีเวช

ไม่ต้องผ่าตัดหรือตัดทิ้งรักษาการทำงานของเนื้อเยื่อและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของผู้หญิงการรักษามะเร็งนรีเวชแบบบาดแผลเล็ก

ฝึกฝนการแพทย์แบบบูรณาการ นานาประเทศร่วมกันต้านมะเร็ง

สมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีนเป็นสมาคมที่มีเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และมีอิทธิพลมากที่สุดในสาขามะเร็งวิทยาในประเทศจีน นับตั้งแต่การประชุม China Congress of Oncology (CCO) ที่จัดขึ้นในปี 2000 ได้กลายเป็นการประชุมทางวิชาการที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลาย และล้ำหน้าที่สุดในสาขามะเร็งวิทยาในประเทศจีน

การประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย “โครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง

ตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 29 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว่างโจว ขอให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ฐานการฝึกอบรมการแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยาแบบบูรณาการ One Belt One Road ของสมาคมต่อต้านมะเร็งแห่งประเทศจีน” การประชุมแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีการรักษาที่ล้ำสมัยและแนวคิดทางการแพทย์ขั้นสูงของโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่แสตมฟอร์ดกว่างโจว ซึ่งการสร้าง “ฐานการฝึกอบรมการแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยาแบบบูรณาการ One Belt One Road” นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยและผู้ป่วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ผู้ป่วยต่อสู้กับมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที