เทคนิคการรักษามะเร็ง 18 วิธี
โรงพยาบาลสแตมฟอร์ดมะเร็งกว่างโจวมีเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็กที่ล้ำสมัย 18 วิธี อาทิเช่น เทคนิคการอุดตันเส้นเลือด มีดคังโป การฝังแร่ ธรรมชาติบำบัด เป็นต้น มอบความหวังแก่ผู้ป่วยมะเร็ง ทางโรงพยาบาลสแตมฟอร์ดมะเร็งกว่างโจวใช้รูปแบบการรักษามะเร็งแบบใหม่ โดยผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนกับตะวันตก รักษาอย่างมุ่งเป้าและมีบาดแผลเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบดั้งเดิม การรักษาแบบนี้สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างแม่นยำ ไม่ทำลายเซลล์ปกติในร่างกาย ผลข้างเคียงน้อย การฟื้นตัวไว >>หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็ง กรุณาคลิกเพื่อปรึกษาแพทย์
https://www.moderncancerthai.com/cancer-therapies/7163.html
การฝังแร่อนุภาค
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลิ้น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งทอนซิล มะเร็งปากมดลูก มะเร็งจมูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น
การรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาคคืออะไร? การรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาค หรือที่รู้จักกันในชื่อ "มีดอนุภาค" คือวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็กที่การแพทย์ในปัจจุบันให้การยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อบกพร่องของการผ่าตัดและการฉายแสงภายนอกได้การรักษาขั้นแรกจะขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้องอกของผู้ป่วย, ขนาดของเนื้องอกและตำแหน่งเนื้องอกเพื่อนำมาใ
ไมโครสเฟียร์
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งจมูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น
มีดคังโป
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งไทรอยด์ เนื้องอกต่อมหมวกไต, ช่องท้อง เนื้องอกอุ้งเชิงกราน เป็นต้น
เทคนิคแบบเฉพาะจุด
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม เป็นต้น
เทคนิคมีดโฟตอน
สำหรับโรค:
มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และอื่น ๆ
มีดฮีเลียมอาร์กอน
สำหรับโรค:
มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งจมูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น
มีดนาโน
สำหรับโรค:
มะเร็งชนิดก้อนแข็งต่างๆ ตับอ่อน ตับ ปอด ไต ต่อมลูกหมาก เนื้องอกใกล้ขั้วตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี ตับอ่อน และท่อไต
เทคนิคคลื่นไมโครเวฟ
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระดูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก มะเร็งไต
เทคนิคแบบบูรณาการ แพทย์แผนจีน-ตะวันตก
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งจมูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
การฟื้นฟูด้วยยีน แบบเฉพาะจุด
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งจมูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
ธรรมชาติบำบัด
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งจมูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งกระเพาะอาหาร เป็นต้น
การฉายแสงเลเซอร์
สำหรับโรค:
มะเร็งช่องปาก มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งทวารหนัก เป็นต้น
การใช้ความร้อน
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งรังไข่ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งมดลูก เป็นต้น
เทคนิคคลื่นวิทยุ
สำหรับโรค:
มะเร็งชนิดลุกลามต่างๆ เช่น มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม เป็นต้น
PET/CT SCAN
สำหรับโรค:
เนื้องอกชนิดแข็งทั้งหมด
เสริมเต้านมหลังผ่าตัด
สำหรับโรค:
มะเร็งเต้านม
การฝังแร่อนุภาค
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลิ้น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งทอนซิล มะเร็งปากมดลูก มะเร็งจมูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น
การฝังแร่อนุภาคสามมิติ
สำหรับโรค:
มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็ง ชนิดรักษายากอื่นๆ
นัดหมายเพื่อพบแพทย์
ชื่อ-สกุลผู้ป่วย:
เบอร์โทร:
รายงานผลการรักษา*
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที