line
swt
คู่มือการรักษาในโรงพยาบาล
สภาพภูมิอากาศและที่ตั้ง
ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ: โรงพยาบาลตั้งอยู่ในเมืองกวางโจว
มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน โดยมีสภาพอากาศ
แบบกึ่งเขตร้อนตลอดทั้งปี เมษายนถึงมิถุนายน เป็นฤดูฝน
กรกฎาคมถึงกันยายน อากาศร้อนและมีพายุไต้ฝุ่น
ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และมีนาคม มีอุณหภูมิปานกลาง
ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อยู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย
ที่อยู่
ที่ตั้ง: โรงพยาบาลตั้งอยู่เชิงเขาไป๋หยุน "เขตออกซิเจนธรรมชาติ" อันงดงาม ภูเขาไป๋หยุนเป็นที่รู้จักในฐานะ "จุดชมวิวแห่งหยางเฉิง" เป็นจุดชมวิว
ระดับ 5A และเป็นอุทยานธรรมชาติของจีน มีอากาศสดชื่นและทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนและพักฟื้นร่างกาย
ขั้นตอนการรักษาในโรงพยาบาล
 • บริการรับ-ส่งโรงพยาบาล
 • บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยในคุณภาพสูง
 • บริการรับ-ส่งสนามบิน
 • dwon
 • dwon
 • dwon
 • hospitalbg1
 • hospitalbg2
  บริการด้านพยาบาล: แนะนำสภาพแวดล้อมโรงพยาบาล/แนะนำการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
  /แนะนำก่อนเข้ารับการรักษา/แนะนำการดูแลตนเองหลังเข้ารับการรักษา
  /บริการพยาบาลดูแลประจำวัน
  บริการการรักษา: ทีม MDT กำหนดแผนการรักษ/ตรวจอาการผู้ป่วยประจำวัน บริการล่ามแปลภาษา: บริการล่ามแปลตลอด 24 ชั่วโมง
 • hospitalbg3
 • left-zy mobile-hos-tag1
 • left-zy
  บริการด้านพยาบาล: แนะนำสภาพแวดล้อมโรงพยาบาล/แนะนำการเข้ารักษาในโรงพยาบาล/ แนะนำก่อนเข้ารับการรักษา/แนะนำการดูแลตนเองหลังเข้ารับการรักษา/บริการพยาบาลดูแลประจำวัน บริการการรักษา: ทีม MDT กำหนดแผนการรักษ/ตรวจอาการผู้ป่วยประจำวัน บริการล่ามแปลภาษา: บริการล่ามแปลตลอด 24 ชั่วโมง
 • left-zy mobile-hos-tag3
สภาพแวดล้อมโรงพยาบาล
โรงพยาบาลจัดห้องเดี่ยวให้ผู้ป่วย มอบความเป็นส่วนตัวให้ ผู้ติดตามสามารถพักอยู่ด้วยได้ เพื่อให้มีบรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน ทางโรงพยาบาล
มีตัวเลือกห้องพักให้หลากหลายแบบ มีห้องเดี่ยว ห้อง VIP แบบสองห้อง(สไตล์ตะวันตก) VIP แบบสองห้อง(สไตล์จีน) super VIP แบบสามห้อง
ห้องแต่ละแบบจะมีห้องน้ำให้ในตัว ห้องบางแบบจะมีห้องครัวเล็กๆ ในระหว่างที่พักในโรงพยาบาล้ จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ เตียงเสริมสำหรับผู้้ ติดตาม โทรทัศน์ ตู้เย็น ตู้กดน้ำ โทรศัพท์ และบริการไวไฟฟรี 24 ชม.
หากมีความต้องการอื่นๆ สามารถติดต่อกับพยาบาลได้ตลอด ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลก็มีคาเฟ่ให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพื่อให้ช่วงเวลาที่พัก
ในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความประทับใจ
บริการด้านอาหาร
การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว ทางโรงพยาบาลของเราไม่เพียงแต่กำหนดเวลาอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแล้วยังให้คำแนะนำด้านอาหารแก่ผู้ป่วยด้วย
 • ห้องครัวในตัว เราเคารพวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ จึงจัดห้องครัวแบบบริการตนเอง ภายในจะมีไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร
 • ระยะเวลาในการจัดส่งอาหาร อาหารเช้า 07:00-08:30 น
  อาหารกลางวัน 11.00-12.00 น
  อาหารเย็น 17.00-18.00 น
 • มีบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารของผู้ป่วย ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำอาหาร และช่วยผู้ป่วยสั่งอาหารจากข้างนอกมาทานได้
 • ห้องครัวในตัว เราเคารพวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ จึงจัดห้องครัวแบบบริการตนเอง ภายในจะมีไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำอาหาร
 • ระยะเวลาในการจัดส่งอาหาร อาหารเช้า 07:00-08:30 น
  อาหารกลางวัน 11.00-12.00 น
  อาหารเย็น 17.00-18.00 น
 • มีบริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารของผู้ป่วย ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำอาหาร และช่วยผู้ป่วยสั่งอาหารจากข้างนอกมาทานได้
การชำระค่ารักษาพยาบาล
1. ชำระค่ารักษาพยาบาลก่อนทำการรักษาแต่ละขั้นตอน ฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลจะแปลงสกุลเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินหยวนตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ณ ปัจจุบันและโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยเดินทางไปแลกเงินที่ธนาคารแล้วทำการชำระเงินด้วยตนเองก็ได้
2. ผู้ป่วยจะต้องโอนเงินค่ารักษาเข้าบัญชีเฉพาะของโรงพยาบาล โดยจะถูกตรวจสอบและมีการชำระภาษีกับรัฐบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่สามารถถอนเงินสดได้ตามต้องการ และจะทำการสรุปยอดชำระทั้งหมดเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
3. ทุกครั้งที่ผู้ป่วยชำระค่ารักษาพยาบาล ฝ่ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงิน ผู้ป่วยต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินเมื่อออกจากโรงพยาบาลามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร ณ ปัจจุบันและโอนเข้าบัญชีโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยเดินทางไปแลกเงินที่ธนาคารแล้วทำการชำระเงินด้วยตนเองก็ได้
 • ชำระด้วยเงินสด
 • พกเงินสด (เงินหยวน/เงินดอลล่าฮ่องกง/เงินดอลล่า) ชำระเงินก่อนเข้ารับการรักษา
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ใช้บัตรเครดิต(บัตรที่โรงพยาบาลเรารับชำระ บัตร MASTER / บัตร VISIA/ บัตร JCB),รูดบัตรเครดิตชำระที่เคาเตอร์ ถ้าใช้เงินดอลล่าสหรัฐหรือดอลล่าอื่นๆ สามารถแลกเป็นเงินหยวนได้อัตโนมัติ
 • จ่ายที่สำนักงานก่อนเข้ารับการรักษา
 • จ่ายที่สำนักงานก่อนเข้ารับการรักษา สามารถชำระเงินได้ที่สำนักงานโรงพยาบาลประจำประเทศนั้นๆโดยสำนักงานจะโอนเงินเข้าบัญชีของโรงพยาบาล ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลจะรับผิดชอบเอง
 • โอนเงิน
 • สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงพยาบาลได้โดยตรง โดยทางฝ่ายบัญชีของโรงพยาบาลจะส่งเอกสารรายละเอียดการชำระให้ท่าน
บริการอำนวยความสะดวก
 • บริการซักรีดฟรี
 • บริการทำความสะอาดห้องพักฟรี
 • ฟรี WIFI
 • บริการร่มให้เช่าฟรี
 • บริการเดลิเวอรี่
  เครื่องยังชีพ ฯลฯ
แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที