line
swt
การฝังแร่อนุภาค

ชนิดของการรักษา:  มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลิ้น มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมน้ำลาย มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งทอนซิล มะเร็งปากมดลูก มะเร็งจมูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก เป็นต้น

ข้อดีทางเทคนิค:  I125 ลงไปในเนื้องอกหรือบริเวณเนื้อเยื่อที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ รังสีแกมมาจะถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องและทำลายเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดการฉายรังสีจากภายในตรงบริเวณเนื้องอกอย่างแม่นยำและได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับ

การรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาคคืออะไร?

การรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาค หรือที่รู้จักกันในชื่อ "มีดอนุภาค" คือวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็กที่การแพทย์ในปัจจุบันให้การยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อบกพร่องของการผ่าตัดและการฉายแสงภายนอกได้ การรักษาขั้นแรกจะขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้องอกของผู้ป่วย, ขนาดของเนื้องอกและตำแหน่งเนื้องอกเพื่อนำมาใช้คำนวณพลังงานรังสีที่เหมาะสมและเลือกปริมาณอนุภาคที่นำมาใช้ในการฝัง จากนั้นจะทำการฝังแร่ไอโอดีน I125 ลงไปในเนื้องอกหรือบริเวณเนื้อเยื่อที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ รังสีแกมมาจะถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องและทำลายเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดการฉายรังสีจากภายในตรงบริเวณเนื้องอกอย่างแม่นยำและได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกับการผ่าตัด


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


ขั้นตอนการฝังแร่อนุภาค

1. ยืนยันจำนวนอนุภาคและตำแหน่งฝังอนุภาค

2. ฉีดยาชาเฉพาะจุดและระบุตำแหน่งมะเร็งผ่านเครื่องฉายภาพ

3. ฝังแร่อนุภาคลงไปในก้อนมะเร็งในตำแหน่งที่กำหนดอย่างแม่นยำ

4. อนุภาคที่ถูกฝังอยู่ในก้อนมะเร็งจะค่อยๆ ปล่อยรังสีแกมมาออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำลายสาย DNA ของเซลล์มะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งหดเล็กลงและตายไป


ผู้ที่เหมาะกับการฝังแร่อนุภาค:

1. ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังไม่เคยได้เข้ารับการรักษาใดๆ

2. ผู้ป่วยที่ปฏิเสธหรือไม่เหมาะกับการผ่าตัด

3. ผู้ป่วยที่ฉายแสงภายนอกไม่ได้ผลหรือผู้ที่ไม่สามารถฉายแสงภายนอกได้

4. สำหรับผู้ที่การฉายแสงภายนอกความเข้มข้นไม่เพียงพอหรือต้องการทำการฉายแสงเฉพาะจุดเพิ่มเติม

5. ผู้ป่วยที่มีก้อนมะเร็งตกค้างหลังผ่าตัดหรือบริเวณผ่าอยู่ใกล้ชิดกับก้อนมะเร็งมากเกินไป (<0.5cm)

6. ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำหลังผ่าตัดที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้อีก

7. ผู้ป่วยที่มีรอยโรคเนื้องอกระยะลุกลามหรือการแพร่กระจายของเนื้องอกหลังการผ่าตัดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้

8. ผู้ป่วยที่ต้องการป้องกันการเกิดของมะเร็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็ง


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โทร0610367888 หรือ 0907099666 เพื่อปรึกษาแพทย์


การฝังแร่อนุภาคเหมาะสมกับ:

มะเร็งปอด, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งเต้านม, มะเร็งตับ, มะเร็งจมูก, มะเร็งลิ้น, มะเร็งต่อมน้ำลาย, มะเร็งต่อมไทรอยด์, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและอื่นๆ


การรักษาแบบฝังแร่อนุภาคแบบใหม่ vs การฉายแสงแบบดั้งเดิม 


ความปลอดภัย
ปลอดภัยสูง
มีความเสี่ยงสูง
ความเสียหาย
บาดแผลเล็กระดับมิลลิเมตร แร่ถูกฝังในก้อนมะเร็งเท่านั้นเพื่อลดการกระจายของรังสีกระทบเนื้อเยื่อปกติโดยรอบ มีผลข้างเคียงน้อยและโรคแทรกซ้อนต่ำ 
เมื่อฉายแสงรังสีเข้าไปที่เนื้อเยื่อของเนื้องอกอาจจะส่งผลกระทบไปยังเนื้อเยื่อปกติรอบข้าง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำ และยังเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้าย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เบื่ออาหารเป็นต้น
ปริมาณการฉายรังสี
การฝังอนุภาคไอโอดีน 125I รัศมีน้อย แต่ทำงานต่อเนื่องมุ่งเป้าไปยังเนื้องอกโดยตรง มีการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ ปริมาณรังสีเข้มข้น มากกว่าการฉายรังสีภายนอก 2-3 เท่า
การฉายรังสีแบบเดิมมีรัศมีของอนุภาคกว้าง พลังงานรังสีสามารถผ่านผิวหนังจากภายนอกเข้าถึงร่างกายได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก อนุภาคที่เข้าถึงเนื้องอกมีปริมาณน้อย
เวลาในการรักษา
การฝังอนุภาคไอโอดีน 125I 1ครั้งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน6เดือน ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย
โดยปกติแล้วการฉายรังสีจะฉาย5ครั้งต่อ1สัปดาห์ การรักษา1ครั้งใช้เวลาถึง 1-2 เดือน
ผลการรักษา
แร่อนุภาคไอโอดีนทำงานนานยาวถึง 6 เดือน อนุภาคทำลายเซลล์มะเร็งอย่างต่อเนื่อง และมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
การฉายแสงจากภายนอก สามารถรักษาเซลล์มะเร็งได้เพียงบางส่วนเท่านั้น


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


ข้อดีของการรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาค

1. มีความแม่นยำสูง

ด้วยการออกแบบที่แม่นยำของระบบการวางแผนการฝังแร่อนุภาค ตำแหน่ง ปริมาณ และเส้นทางการฝังของแร่อนุภาคที่ฝังจึงได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง

2.ผลการรักษาเห็นได้ชัด

อนุภาครังสีมุ่งไปที่เนื้องอก ฆ่าเนื้องอกได้อย่างตรงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและให้ผลดี

3.ทำงานอย่างต่อเนื่อง

การฉายรังสีต่อเนื่องโดยมีระยะเวลาการฉายรังสีนานถึง 180 วัน ฉายรังสีเซลล์มะเร็งอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสำหรับเซลล์มะเร็งในรอบการพัฒนาที่แตกต่างกัน

4.ไม่ส่งผลเสียต่อเนื้อเยื่อดี

รัศมีการฉายรังสีสั้น อยู่ในระหว่าง 5 มม. ถึง 50 มม. ซึ่งช่วยให้การรักษาด้วยรังสีโดยให้ปริมาณรังสีที่ฉายไปยังเนื้อเยื่อปกติน้อยลง ความเสียหายน้อยลง และผลข้างเคียงน้อยลง

5.มีความปลอดภัยสูง

ฉายรังสีในบริเวณที่มีเนื้องอกเท่านั้น ปริมาณรังสีต่ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง ปริมาณรังสีจะต่ำกว่าตามที่มาตรฐานกำหนด

6.บาดแผลมีขนาดเล็ก

เจาะเข็มผ่านผิวหนัง ไม่มีการผ่าตัด บาดแผลเล็กมาก

7. มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ

อนุภาคไอโอดีน 125 อนุภาคบรรจุอยู่ในเปลือกโลหะผสมไทเทเนียมซึ่งมีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้ดีกับร่างกายมนุษย์ จะไม่ทำให้เกิดการปฏิเสธ และจะไม่ทำให้เกิดการรั่วไหลของรังสีหรือมลภาวะ

8.รักษาร่วมกับวิธีอื่นได้

การรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาคไม่ส่งผลต่อการรักษาแบบอื่น ๆ หากผสมผสานกับการรักษาอื่น ๆ ผลที่ได้จะดีกว่า

9.สามารถทำซ้ำได้

การฝังเมล็ดทำได้หลายครั้งหากการฝังเมล็ดของผู้ป่วยยังไม่เพียงพอก็สามารถเสริมได้โดยตรง

10.โรคที่เหมาะสม

การรักษาด้วยการฝังแร่อนุภาคส่วนใหญ่ใช้สำหรับรักษาเนื้องอกที่เป็นก้อน


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โทร0610367888 หรือ 0907099666 เพื่อปรึกษาแพทย์


ข้อควรระวัง

รัศมีของรังสีอนุภาค 125I คือ 1.7 ซม. ความเสียหายจากรังสีที่เกิดกับแพทย์และผู้ป่วยนั้นต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้เป็นอย่างมาก ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของรังสี

ผู้ป่วยควรพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์หรือเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ภายใน 2 เดือนหลังการปลูกถ่าย หลังจาก 2 เดือนรังสีจะค่อยๆ อ่อนลง และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

เปลือกของอนุภาคกัมมันตภาพรังสีทำจากโลหะผสมไทเทเนียม โลหะผสมไทเทเนียมไม่ได้รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ดังนั้น หลังจากฝังอนุภาคกัมมันตภาพรังสีในร่างกายแล้ว CT, MRI, X-ray, อัลตราซาวนด์ และการตรวจอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ตามปกติจากลูกมะพร้าวสู่ไข่---การรักษาแบบบาดแผลเล็กช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งลำคอชาวไทยหายใจได้คล่องมากขึ้น มะเร็งคอ
คุณประสิทธิ์
ประเทศไทยอยู่ได้นานกว่า 9 ปี
แผนการรักษา: เทคนิคแบบเฉพาะจุด + เทคนิคการใช้ความเย็น
ประวัติย่อ: ก่อนเข้ารับการรักษาหลังจากเข้ารับการรักษาไปหนึ่งครั้งปี 2017 4เมษายน เป็นครั้งแรกที่ได้ทานอาหารไทยในประเทศจีน คุณประสิทธิ์มีความสุขมาก ดูเหมือนว่าเขาจะกินปลาไปเกือบทั้งตัว “อาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่ดีที่สุดมื้อหนึ่งเท่าที่ผมเคยกินมาในรอบ 4 ปี!” เขาได้กล่าวออกมาอย่างพึงพอใจหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว เนื่องจากก้อนเนื้อขนาดใหญ่บริเวณคอ ทำให

ดูเพิ่มเติม >

การรักษามะเร็งปอด ผมเลือกโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้และทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ มะเร็งปอด
คุณอมร
ประเทศไทยอยู่ได้นานกว่า 4 ปี
แผนการรักษา: เทคนิคคีโมเฉพาะจุด+คลื่นไมโครเวฟบริเวณหลอดลม+การฝังแร่+ภูมิคุ้มกันบำบัด
ประวัติย่อ: คุณอมร อายุ 77 ปี จากประเทศไทย เดือนมีนาคม ปี 2562 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 ไม่ได้เข้ารับการรักษาใดๆ วันที่ 29 เดือนมีนาคม มาถึงโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว เข้ารับการรักษาด้วยวิธีบาดแผลเล็ก ผลการรักษาพบว่าก้อนเนื้อบริเวณปอดข้างซ้ายมีขนาดเล็กลงอย่างชัดเจน ต่อมน้ำเหลืองที่โตบริเวณช่องอกสลายไป สุขภาพร่างกายอยู่ในสถานะที่สมบ

ดูเพิ่มเติม >

ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ล้มเหลวจากการรักษาแบบทั่วไป การคีโมเฉพาะจุดได้จุดประกายชีวิตใหม่ มะเร็งปอด
ปุณยนุช
ไทยอยู่ได้นานกว่า 1 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ในกระบวนการรักษาคุณรู้สึกประทับใจที่สุดเมื่อไร? จริงๆแล้วประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม… ในทุกๆครั้งอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะความเจ็บปวดบนร่างกายของฉันมันบรรเทาลงจริงๆ ก่อนจะมารักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวแสตมฟอร์ด ฉันต้องกินยาแก้ปวดวันละหลายครั้ง แต่ละครั้งเว้นช่วงแค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ตอนนี้ไม่ได้กิน

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดทำให้ฉันสามารถเก็บเต้านมไว้ได้สำเร็จมานานกว่า 8 ปี มะเร็งเต้านม
หลัว อ้ายเสีย
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 8 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด + ธรรมชาติบำบัด
ประวัติย่อ: โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด ทางเลือกแรกของฉัน คุณหลัวเป็นชาวอินโดนีเซียและเป็นผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการรักษามะเร็งเต้านมและรอดชีวิตมาได้นานกว่า 8 ปี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 คุณหลัวพบก้อนเนื้อที่เต้านมซ้าย หลังจากตรวจร่างกายพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำนมข้างซ้าย คุณหลัวตกใจและเศร้าโศก แต่ไม่นานคุณหลัวก็ดึงตัวเองกลับมาได้ เพราะถ้าเธอยัง

ดูเพิ่มเติม >

จากมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 สู่การหายตัวไปของเนื้องอก ฉันต่อสู้กับโรคมะเร็งได้สำเร็จมาเป็นเวลา 12 ปี! มะเร็งเต้านม
หวัง โยวฮวา
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 12 ปี
แผนการรักษา: รักษาด้วยวิธีการคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: ฉันชื่อ หวัง โยวฮวา มาจากซูราบายาอินโดนีเซีย จากปี 2554 ถึงปี 2566 ฉันต่อสู้กับมะเร็งได้สำเร็จมาเป็นเวลา 12 ปี จากความตื่นตระหนกและวิตกกังวลเมื่อฉันได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้ ผู้คนจำนวนมากขนานนามฉันว่าเป็นผู้กล้าต้านมะเร็งและทูตต่อต้านมะเร็ง ฉันผ่านอะไรมามากมาย และประสบการณ์ต้านมะเร็งบอกฉันว่าเมื่อมะเร็งมาเยือน ควรวินิจฉัยและรักษาตั้งแต

ดูเพิ่มเติม >

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที