line
swt
การฝังแร่อนุภาคสามมิติ

ชนิดของการรักษา:  มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมและมะเร็ง ชนิดรักษายากอื่นๆ

ข้อดีทางเทคนิค:  แผนดังกล่าวใช้การพิมพ์ภาพแบบ3มิติเพื่อสร้างแผนการนำทางเฉพาะบุคคล แบบจำลองการฝั่งแร่อนุภาคไอโอดีน125 เข้าไปในบริเวณเนื้องอก และตรวจสอบตำแหน่งความลึกของเข็มที่ทำการเจาะเข้าไปและการกระจายตัวของอนุภาค การ

อะไรที่เรียกว่าเทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3มิติ?       

เทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดปริมาณรังสีบำบัดของเนื้องอกต่างๆ และจะมีการการจำลองภาพ3มิติก่อนการผ่าตัดเพื่อกำหนดแผนการฝังแร่อนุภาค แผนดังกล่าวใช้การพิมพ์ภาพแบบ3มิติเพื่อสร้างแผนการนำทางเฉพาะบุคคล แบบจำลองการฝั่งแร่อนุภาคไอโอดีน125 เข้าไปในบริเวณเนื้องอก และตรวจสอบตำแหน่งความลึกของเข็มที่ทำการเจาะเข้าไปและการกระจายตัวของอนุภาค การแก้ปัญหา "จุดบอด" ของการใช้เข็มเจาะผ่านบนชั้นผิวหนังของการฝังแร่อนุภาคด้วยมือเปล่าภายใต้คำแนะนำของเครื่องCT SCANแบบดั้งเดิม


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


 

รูปภาพการกำหนดเส้นทางและการวางแผนของการฝังแร่


ผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนที่เหมาะสมกับการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติ

เทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์3มิติ เหมาะสมกับการรักษามะเร็งชนิดก้อนแข็งที่มีการลุกลามไปยัง ต่อมลูกหมาก, ปากมดลูก, เต้านม,ตับ, ปอด รวมถึงมะเร็งก้อนแข็งที่รักษายาก,ลุกลามไปยังหลังเนื้อเยื่อช่องท้อง,อุ้งเชิงกรานและกระดูกสันหลัง

เทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์3มิติ เหมาะสมกับการรักษามะเร็งชนิดก้อนแข็งที่มีการลุกลามไปยัง ต่อมลูกหมาก, ปากมดลูก, เต้านม, ตับ, ปอด รวมถึงมะเร็งก้อนแข็งที่รักษายาก, ลุกลามไปยังหลังเนื้อเยื่อช่องท้อง, อุ้งเชิงกรานและกระดูกสันหลัง


ข้อดีของเทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม?

ผู้อำนวยการ ไป๋ ไห่ซาน แผนกเนื้องอกวิทยา โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด ชี้ให้เห็นว่า การฝังแร่ไอโอดีน 125 เพื่อรักษาเนื้องอกเป็นเทคโนโลยีที่มีข้อกำหนดในเรื่องของปริมาณรังสี โดยที่ปริมาณยากับประสิทธิภาพมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นการดำเนินการวางแผนก่อนการผ่าตัดจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณยาที่เหมาะสมและตรงจุด ในระหว่างกระบวนการรักษา ทางโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ดจึงได้มีการนำเทคโนโลยีการฝังแร่แบบ 3 มิติมาใช้โดยมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการฝังแร่แบบดั้งเดิมถึง 6 ข้อ

1. มีความยืดหยุ่น – ขณะทำการสอดเข็มสามารถหลีกเลี่ยงอวัยวะสำคัญต่างๆ ได้ เช่น เส้นเลือด ลำไส้ กระดูก เป็นต้น

2. ป้องกันความเย็น - เนื่องจากตำแหน่งและมุมการสอดเข็มมีความยืดหยุ่นมากกว่า จึงสามารถป้องกันความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.   ใช้เวลาไม่นาน – มีแม่พิมพ์รองรับ ทำง่าย ประหยัดเวลา

4. สามารถเจาะลงบนแม่พิมพ์ได้อย่างแม่นยำ

5. ช่วยลดความเสี่ยง – ถ้ามีการแทงเข็มเข้าหลายๆ ที่ในเวลาเดียวกันจะมีความแม่นยำมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการผ่าตัด ไม่ต้องทำการตรวจCT SCANหลายๆ ครั้งเพื่อลดการสัมผัสรังสีของผู้ป่วย

6.ในทางวิทยาศาสตร์ – ตำแหน่งของแร่อนุภาคสอดคล้องกับแผนก่อนการผ่าตัด ก่อนและหลังผ่าตัดมีปริมาณยาที่เท่ากัน


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โทร0610367888 หรือ 0907099666 เพื่อปรึกษาแพทย์


การแทงเข็มในระหว่างผ่าตัด


เทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์3 มิติมีวิธีการทำอย่างไร?

1. ก่อนการผ่าตัดวันแรก ผู้ป่วยต้องมีการทำCT SCAN ก่อน หลังจากออกแบบแผนการลงเข็มแล้วจะคำนวณจำนวนอนุภาคที่เข็มแต่ละอันที่ฝังไว้ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้นพิมพ์แม่พิมพ์ 3 มิติออกมา เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะทำการเจาะได้อย่างแม่นยำ

2.   ในขณะผ่าตัด ตามแผนก่อนการผ่าตัด แพทย์จะทำการแก้ไขแม่แบบก่อนที่จะมีการพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

3. หลังจากมีการทำ CT SCAN เพื่อยืนยันตำแหน่งของแม่พิมพ์อย่างถูกต้อง แพทย์จะเจาะเข็มลงบนแม่พิมพ์

4. นำเม็ดอนุภาคใส่ไว้ตรงปลายเข็ม คำนวณปริมาณยาที่จะใช้ นำเม็ดอนุภาคที่จะใช้ตามแผนที่คำนวณไว้ใส่เข้าไปยังบริเวณก้อนมะเร็งในตัวผู้ป่วย

5.หลังจากการผ่าตัดจะมีการตรวจสอบปริมาณยาทันที


ควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ก่อนและหลังการผ่าตัดโดยใช้เทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติ? คลิกเพื่อรับคำปรึกษาออนไลน์


>>ถ้าเกิดว่าคุณอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คลิกเพื่อปรึกษาแพทย์


การกระจายตัวของการฝังแร่อนุภาคหลังการผ่าตัด


เพราะเหตุใดจึงแนะนำการฝังแร่อนุภาคแบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติ?

การรักษาด้วยรังสีเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการรักษาเนื้องอกที่เป็นก้อน การรักษารังสีแบบธรรมดาหมายถึง "รังสีจากภายนอก" และรังสีจะต้องผ่านเนื้อเยื่อปกติ  การฉายรังสีผู้ป่วยในปริมาณมากซ้ำๆ จะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเนื้อเยื่อของร่างกายและมีผลข้างเคียงอย่างมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีแบบดั้งเดิม การฝังเม็ดแร่กัมมันตภาพรังสีไอโอดีน125 เป็นเทคโนโลยีการรักษาเนื้องอกที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถเรียกว่า "การฉายรังสีภายใน" โดยสามารถระบุตำแหน่งของเนื้องอกได้อย่างแม่นยำผ่าน CT SCANหรืออัลตราซาวนด์ จากนั้นใช้เข็มเจาะเข้าไปฝังแร่อนุภาคเข้าไปในเนื้องอก เพื่อให้เนื้องอกค่อยๆ หดตัวหรือหายไป

อย่างไรก็ตาม การฝังเม็ดแร่กัมมันตภาพรังสีไอโอดีนยังมีปัญหา เช่น การกระจายตัวของอนุภาคแร่เป็นเรื่องยาก, มีวิธีการทำที่ซับซ้อน, เทคโนโลยีการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติทำลายข้อบงพร่องของวิธีแบบเดิมๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดระยะเวลาการผ่าตัดและลดการบาดเจ็บของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการควบคุมปริมาณยาอย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย


สถานะทางการแพทย์เทคนิคการฝังแร่แบบมีแม่พิมพ์ 3 มิติ?

มีความแม่นยำตรงจุด สามารถปรับแต่งแม่พิมพ์เฉพาะบุคคล ปัจจุบันนี้ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA และCFDA และเป็นแม่พิมพ์ 3 มิติที่สามารถออกแบบเองได้


นายพลชาวไทยนายพลชาวไทย กลับมาเป็นมะเร็งปอดซ้ำหลังผ่าตัด ได้รับชีวิตใหม่จากการคีโมเฉพาะจุด มะเร็งปอด
ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
ไทยอยู่ได้นานกว่า 1 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด + การฝังแร่ + ภูมิคุ้มกันบำบัด
ประวัติย่อ: ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา จากประเทศไทย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดในปี พ.ศ. 2564 หลังจากการผ่าตัดที่โรงพยาบาลในท้องที่ ก็กลับมาเป็นซ้ำและเกิดการแพร่กระจาย เนื่องจากอายุมากแล้วและเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง ทำให้เขาไม่สามารถทนการรักษาแบบทั่วไปได้ เขาจึงมาโรงพยาบาลของเราในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อค้นหาวิธีการรักษาแบบใหม่ หลังจากรักษาด้วยวิธีบา

ดูเพิ่มเติม >

การรักษามะเร็งปอด ผมเลือกโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้และทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ มะเร็งปอด
คุณอมร
ประเทศไทยอยู่ได้นานกว่า 4 ปี
แผนการรักษา: เทคนิคคีโมเฉพาะจุด+คลื่นไมโครเวฟบริเวณหลอดลม+การฝังแร่+ภูมิคุ้มกันบำบัด
ประวัติย่อ: คุณอมร อายุ 77 ปี จากประเทศไทย เดือนมีนาคม ปี 2562 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 ไม่ได้เข้ารับการรักษาใดๆ วันที่ 29 เดือนมีนาคม มาถึงโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่สแตมฟอร์ดกว่างโจว เข้ารับการรักษาด้วยวิธีบาดแผลเล็ก ผลการรักษาพบว่าก้อนเนื้อบริเวณปอดข้างซ้ายมีขนาดเล็กลงอย่างชัดเจน ต่อมน้ำเหลืองที่โตบริเวณช่องอกสลายไป สุขภาพร่างกายอยู่ในสถานะที่สมบ

ดูเพิ่มเติม >

จากลูกมะพร้าวสู่ไข่---การรักษาแบบบาดแผลเล็กช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งลำคอชาวไทยหายใจได้คล่องมากขึ้น มะเร็งคอ
คุณประสิทธิ์
ประเทศไทยอยู่ได้นานกว่า 9 ปี
แผนการรักษา: เทคนิคแบบเฉพาะจุด + เทคนิคการใช้ความเย็น
ประวัติย่อ: ก่อนเข้ารับการรักษาหลังจากเข้ารับการรักษาไปหนึ่งครั้งปี 2017 4เมษายน เป็นครั้งแรกที่ได้ทานอาหารไทยในประเทศจีน คุณประสิทธิ์มีความสุขมาก ดูเหมือนว่าเขาจะกินปลาไปเกือบทั้งตัว “อาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่ดีที่สุดมื้อหนึ่งเท่าที่ผมเคยกินมาในรอบ 4 ปี!” เขาได้กล่าวออกมาอย่างพึงพอใจหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว เนื่องจากก้อนเนื้อขนาดใหญ่บริเวณคอ ทำให

ดูเพิ่มเติม >

หลังจากที่กลับมาเป็นมะเร็งเต้านม Triple Negative เทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็กช่วยขจัดหมอกควันแห่งความสิ้นหวังของฉันได้! มะเร็งเต้านม
อลิซาเบธ
เนเธอแลนด์อยู่ได้นานกว่า 1 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด+การภูมิคุ้มกันบำบัด
ประวัติย่อ: โรงพยาบาลในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าเอลิซาเบธไม่สามารถรักษามะเร็งเต้านมแบบ Triple Negative ที่กลับมาเป็นซ้ำและแพร่กระจายได้ หลังจากการรักษาแบบบาดแผลเล็กบูรณาการที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด พบว่าก้อนเนื้อได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ สุขภาพของเธอดีขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติแล้ว

ดูเพิ่มเติม >

การคีโมเฉพาะจุดแบบบาดแผลเล็กหนึ่งเข็มกำจัดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรวมถึงการแพร่กระจายทั่วร่างกาย มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
นินิค
อินโดนีเซียอยู่ได้นานกว่า 1 ปี
แผนการรักษา: การคีโมเฉพาะจุด
ประวัติย่อ: Ninik Supartini จากยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดชนิดไม่ใช่ฮอดจ์กิน (ชนิดบีเซลล์) มีการแพร่กระจายหลายจุดทั่วร่างกายในปี 2023 เธอมีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และเคยรับการผ่าตัดกระเพาะอาหาร หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กว่างโจวสแตมฟอร์ด ปัจจุบันเนื้องอกดูเหมือนเกือบจะหายไปแล้ว คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก

ดูเพิ่มเติม >

แบบฟอร์มการนัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อทันที